Osittainen vanhuuseläke tarjoaa joustavan mahdollisuuden yhdistää työnteko ja osittainen eläke. Osittaisen vanhuuseläkkeen voi ottaa aikaisintaan 61-vuotiaana. Vuonna 1964 syntyneillä alaikäraja nousee 62 ikävuoteen ja vuonna 1965 syntyneistä lähtien alaikäraja sopeutetaan elinajanodotteen muutokseen.

Kertyneestä eläkkeestä voi ottaa maksuun 25 tai 50 prosenttia. Eläkettä vähennetään pysyvällä varhennusvähennyksellä, joka on 0,4 prosenttia jokaista varhennuskuukautta kohti. Esimerkiksi kaksi vuotta ennen oman ikäluokan alinta vanhuuseläkeikää otettu osittainen vanhuuseläke pienenee 9,6 prosenttia. Vähennys säilyy varhennetussa osuudessa myös vanhuuseläkkeen tai muun eläke-etuuden alkaessa osittaisen vanhuuseläkkeen jälkeen. Osittainen vanhuuseläke tarkistetaan elinaikakertoimella.

Osittaisella vanhuuseläkkeellä oleva voi työskennellä sen verran kuin haluaa. Osittaiseen vanhuuseläkkeeseen ei liity työaika- tai palkkaseurantaa.

Osittainen vanhuuseläke korvasi osa-aikaeläkkeen vuoden 2017 eläkeuudistuksessa. Osa-aikaeläkkeiden maksaminen päättyi vuoden 2023 lopussa, jolloin viimeistenkin osa-aikaeläkkeellä olevien eläke muuttui vanhuuseläkkeeksi.

Esimerkissä lasketaan osittainen varhennettu vanhuuseläke 61-vuotiaalle henkilölle. Palkka ja eläke yhteensä esitetään brutto- ja nettotasolla.

Vaihtoehdot on laskettu siten, että osittaisen vanhuuseläkkeen alkaessa henkilö lopettaa työskentelyn kokonaan, jatkaa työskentelyä puolella aiemmasta palkasta tai jatkaa työskentelyä täysipäiväisesti aiemmalla palkalla.

Henkilölle on laskettu osittaisen vanhuuseläkkeen jälkeinen vanhuuseläke ikäluokan alimmassa vanhuuseläkeiässä. Vertailuna on laskettu, mikä vanhuuseläke olisi, jos henkilö ei ottaisi osittaista vanhuuseläkettä ja jatkaisi täysipäiväisesti työskentelyä alimpaan vanhuuseläkeikään asti.

 • Syntymävuosi 1960
 • Osittaisen vanhuuseläkkeen alaikäraja 61 v
 • Alin vanhuuseläkeikä 64 v 6 kk
 • Palkka 2 000 euroa/kk (netto 1 622 e/kk)
 • Karttunut eläke osittaisen vanhuuseläkkeen alkamista edeltävän vuoden loppuun mennessä: 1 000 euroa/kk
 • Kansaneläkettä vähentävänä otetaan huomioon myös osittaisen vanhuuseläkkeen varhennusvähennys, eli työeläke vähentää kansaneläkettä koko sillä määrällä, joka maksettaisiin ilman varhennusvähennystä
 • Kansaneläke on 6 kk varhennettu ja se on laskettu yksin asuvalle henkilölle.

Osittainen vanhuuseläke ja palkka

Bruttopalkka oven rinnalla Osittainen vanhuuseläke 50 % Tulot yhteensä, brutto Tulot yhteensä, netto
0 395 395 395
1000 395 1395 1290
2000 395 2395 1916

Vanhuuseläke osittaisen vanhuuseläkkeen jälkeen

Bruttopalkka oven rinnalla Työeläke Kansaneläke Kokonaiseläke Nettoeläke
0 868 215 1083 1040
1000 921 188 1109 1056
2000 974 162 1136 1073

Vanhuuseläke alimmassa vanhuuseläkeiässä, jos henkilö ei ota osittaista vanhuuseläkettä

Työeläke Kansaneläke Kokonaiseläke Nettoeläke
1105 138 1243 1137

Esimerkkinä laskennasta tilanne, jossa henkilö jatkaa työskentelyä 1 000 euron palkalla:

Osittainen vanhuuseläke 50 %

1 000 euroa/kk x 0,5 = 500 euroa/kk

Varhennusvähennys alimmasta vanhuuseläkeiästä eli 42 kuukaudelta: 42 x 0,4 % = 16,8 %
500 x 0,168 = 84 euroa/kk
500 – 84 = 416 euroa/kk

Tarkistetaan vuodelle 2021 vahvistetulla elinaikakertoimella:
416 euroa/kk x 0,94984 = 395 euroa/kk

Palkka + osittainen vanhuuseläke yhteensä: 1 000 + 395 euroa/kk = 1 395 euroa/kk (netto 1 290 e/kk)

Vanhuuseläke alimmassa vanhuuseläkeiässä 64 v 6 kk:

Ottamatta oleva osuus ennen osittaista vanhuuseläkettä ansaitusta eläkkeestä:
0,5 x 1 000 euroa kk = 500 euroa/kk
Kerrottuna ikäluokan elinaikakertoimella (arvio): 500 euroa/kk x 0,945 = 473 euroa/kk

Osittaisen vanhuuseläkkeen rinnalla ansaittu eläke: kaksi vuotta siirtymäajan 1,7 prosentin karttumalla ja 1,5 vuotta 1,5 prosentin karttumalla, kerrottuna elinaikakertoimella = 53 euroa/kk

Vanhuuseläke yhteensä: 395 + 473 + 53 = 921 euroa/kk

Kansaneläke varhennettuna: 188 euroa/kk

Kokonaiseläke 1 109 euroa/kk (netto 1 056 e/kk)

Jos henkilö ei ottaisi osittaista vanhuuseläkettä ja jatkaisi työskentelyä täysipäiväisesti, työeläke olisi alimmassa vanhuuseläkeiässä 1 105 euroa/kk ja varhennettu kansaneläke 138 euroa/kk. Kokonaiseläke olisi 1 243 euroa/kk (netto 1 137 e/kk)

Osittaisen vanhuuseläkkeen oletetaan alkavan 1. tammikuuta. Indeksointia ei ole otettu esimerkissä huomioon. Verot ja maksut on laskettu vuoden 2021 tietojen mukaisesti olettaen, että vuositulot ovat 12 x kuukausitulot. Verotuksessa on otettu huomioon valtionvero, keskimääräinen kunnallisvero, yleisradiovero, sairausvakuutusmaksut, työeläkemaksu (53–62-vuotiaan maksu) ja työttömyysvakuutusmaksu sekä verotuksessa viran puolesta tehtävät vähennykset.

Esimerkissä lasketaan osittainen varhennettu vanhuuseläke (ove) 61-vuotiaalle henkilölle. Palkka ja eläke yhteensä esitetään brutto- ja nettotasolla.

Vaihtoehdot on laskettu siten, että oven alkaessa henkilö lopettaa työskentelyn kokonaan, jatkaa työskentelyä puolella aiemmasta palkasta tai jatkaa työskentelyä täysipäiväisesti aiemmalla palkalla.

Henkilölle on laskettu oven jälkeinen vanhuuseläke ikäluokan alimmassa vanhuuseläkeiässä. Vertailuna on laskettu, mikä vanhuuseläke olisi, jos henkilö ei ottaisi ovea ja jatkaisi täysipäiväisesti työskentelyä alimpaan vanhuuseläkeikään asti.

 • Syntymävuosi 1960
 • Osittaisen vanhuuseläkkeen alaikäraja 61 v
 • Alin vanhuuseläkeikä 64 v 6 kk
 • Palkka 3 000 euroa/kk (netto 2 208 e/kk)
 • Karttunut eläke oven alkamista edeltävän vuoden loppuun asti: 1 500 euroa/kk

Osittainen vanhuuseläke ja palkka

Bruttopalkka oven rinnalla Osittainen vanhuuseläke 50 % Tulot yhteensä, brutto Tulot yhteensä, netto
0 593 593 593
1500 593 2093 1776
3000 593 3593 2559

Vanhuuseläke osittaisen vanhuuseläkkeen jälkeen

Bruttopalkka oven rinnalla Työeläke, brutto Työeläke, netto
0 1301 1171
1500 1382 1219
3000 1462 1266

Vanhuuseläke alimmassa vanhuuseläkeiässä, jos henkilö ei ota osittaista vanhuuseläkettä

Työeläke, brutto Työeläke, netto
1578 1334

Esimerkkinä laskennasta tilanne, jossa henkilö jatkaa työskentelyä 1 500 euron palkalla:

Osittainen vanhuuseläke 50 %
1 500 euroa/kk x 0,5 = 750 euroa/kk

Varhennusvähennys alimmasta vanhuuseläkeiästä eli 42 kuukaudelta: 42 x 0,4 % = 16,8 %
750 x 0,168 = 126 euroa/kk
750 – 126 = 624 euroa/kk

Tarkistetaan vuodelle 2021 vahvistetulla elinaikakertoimella:
624 euroa/kk x 0,94984 = 593 euroa/kk

Palkka + osittainen vanhuuseläke yhteensä: 1 500 + 593 euroa/kk = 2 093 euroa/kk (netto 1 776 e/kk)

Vanhuuseläke alimmassa vanhuuseläkeiässä 64 v 6 kk:

Ottamatta oleva osuus ansaitusta eläkkeestä:
0,5 x 1 500 euroa kk = 750 euroa/kk
Kerrottuna ikäluokan elinaikakertoimella (arvio): 750 euroa/kk x 0,945 = 709 euroa/kk

Osittaisen vanhuuseläkkeen rinnalla ansaittu eläke: kaksi vuotta siirtymäajan 1,7 prosentin karttumalla ja 1,5 vuotta 1,5 prosentin karttumalla, kerrottuna elinaikakertoimella = 80 euroa/kk

Vanhuuseläke yhteensä: 593 + 709 + 80 = 1 382 euroa/kk (netto 1 219 e/kk)

Jos henkilö ei ottaisi osittaista vanhuuseläkettä ja jatkaisi työskentelyä täysipäiväisesti, eläke olisi alimmassa vanhuuseläkeiässä 1 578 euroa/kk (netto 1 334 e/kk)

Osittaisen vanhuuseläkkeen oletetaan alkavan 1. tammikuuta. Indeksointia ei ole otettu esimerkissä huomioon. Verot ja maksut on laskettu vuoden 2021 tietojen mukaisesti olettaen, että vuositulot ovat 12 x kuukausitulot. Verotuksessa on otettu huomioon valtionvero, keskimääräinen kunnallisvero, yleisradiovero, sairausvakuutusmaksut, työeläkemaksu (53–62-vuotiaan maksu) ja työttömyysvakuutusmaksu sekä verotuksessa viran puolesta tehtävät vähennykset.

Esimerkissä lasketaan osittainen varhennettu vanhuuseläke (ove) 61-vuotiaalle henkilölle. Palkka ja eläke yhteensä esitetään brutto- ja nettotasolla.

Vaihtoehdot on laskettu siten, että oven alkaessa henkilö lopettaa työskentelyn kokonaan, jatkaa työskentelyä puolella aiemmasta palkasta tai jatkaa työskentelyä täysipäiväisesti aiemmalla palkalla.

Henkilölle on laskettu oven jälkeinen vanhuuseläke ikäluokan alimmassa vanhuuseläkeiässä. Vertailuna on laskettu, mikä vanhuuseläke olisi, jos henkilö ei ottaisi ovea ja jatkaisi täysipäiväisesti työskentelyä alimpaan vanhuuseläkeikään asti.

 • Syntymävuosi 1960
 • Osittaisen vanhuuseläkkeen alaikäraja 61 v
 • Alin vanhuuseläkeikä 64 v 6 kk
 • Palkka 4 000 euroa/kk (netto 2 730 euroa/kk)
 • Karttunut eläke osittaisen vanhuuseläkkeen alkamista edeltävän vuoden loppuun mennessä: 2 000 euroa/kk

Osittainen vanhuuseläke ja palkka

Bruttopalkka oven rinnalla Osittainen vanhuuseläke 50 % Tulot yhteensä, brutto Tulot yhteensä, netto
0 790 790 790
2000 790 2790 2186
4000 790 4790 3178

Vanhuuseläke osittaisen vanhuuseläkkeen jälkeen

Bruttopalkka Työeläke, brutto Työeläke, netto
0 1735 1427
2000 1842 1493
4000 1949 1559

Vanhuuseläke alimmassa vanhuuseläkeiässä, jos henkilö ei ota osittaista vanhuuseläkettä

Työeläke, brutto Työeläke, netto
2104 1650

Esimerkkinä laskennasta tilanne, jossa henkilö jatkaa työskentelyä 2 000 euron palkalla:

Osittainen vanhuuseläke 50 %
2 000 euroa/kk x 0,5 = 1 000 euroa/kk

Varhennusvähennys alimmasta vanhuuseläkeiästä eli 42 kuukaudelta: 42 x 0,4 % = 16,8 %
1 000 x  0,168 = 168 euroa/kk
1 000 – 168 = 832 euroa/kk

Tarkistetaan vuodelle 2021 vahvistetulla elinaikakertoimella:
832 euroa/kk x 0, 94984 = 790 euroa/kk

Palkka + osittainen vanhuuseläke yhteensä: 2 000 + 790 euroa/kk = 2 790 euroa/kk (netto 2 186 e/kk)

Vanhuuseläke alimmassa vanhuuseläkeiässä 64 v 6 kk:

Ottamatta oleva osuus ennen osittaista vanhuuseläkettä ansaitusta eläkkeestä:
0,5 x 2 000 euroa kk = 1 000 euroa/kk
Kerrottuna ikäluokan elinaikakertoimella (arvio): 1 000 euroa/kk x 0,945 = 945 euroa/kk

Osittaisen vanhuuseläkkeen rinnalla ansaittu eläke: kaksi vuotta siirtymäajan 1,7 prosentin karttumalla ja 1,5 vuotta 1,5 prosentin karttumalla, kerrottuna elinaikakertoimella = 107 euroa/kk

Vanhuuseläke yhteensä: 790 + 945 + 107 = 1 842 euroa/kk (netto 1 493 e/kk)

Jos henkilö ei ottaisi osittaista vanhuuseläkettä ja jatkaisi työskentelyä täysipäiväisesti, eläke olisi alimmassa vanhuuseläkeiässä 2 104 euroa/kk (netto 1 650 e/kk)

Osittaisen vanhuuseläkkeen oletetaan alkavan 1. tammikuuta. Indeksointia ei ole otettu esimerkissä huomioon. Verot ja maksut on laskettu vuoden 2021 tietojen mukaisesti olettaen, että vuositulot ovat 12 x kuukausitulot. Verotuksessa on otettu huomioon valtionvero, keskimääräinen kunnallisvero, yleisradiovero, sairausvakuutusmaksut, työeläkemaksu (53–62-vuotiaan maksu) ja työttömyysvakuutusmaksu sekä verotuksessa viran puolesta tehtävät vähennykset.

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.