Suomessa työeläkkeet rahoitetaan pääasiassa työnantajien, työntekijöiden ja yrittäjien maksamilla työeläkevakuutusmaksuilla.

Vahvistetut työntekijöiden ja yrittäjien työeläkevakuutusmaksuprosentit sekä arvioidut kokonaismaksukertymät vuodelle 2024

Vakuutettavat/eläkelakiKokonaismaksukertymä % työtulostaTyöntekijän / yrittäjän maksuosuus %, alle 53 v. ja väh. 63 v. Työntekijän / yrittäjän maksuosuus %, 53-62 v.
Yksityisten alojen palkansaajat/TyEL24,817,158,65
Merenkulkijat/MEL19,07,158,65
Kevan jäsenyhteisöt/JuEL
27,157,158,65
Valtio/JuEL
24,81
7,158,65
Ev. lut. kirkko/JuEL28,977,158,65
Yrittäjät/YEL23,224,125,6
Maatalousyrittäjät ja apurahan saajat/MYEL14,0/13,324,125,6

Vahvistetut työntekijöiden ja yrittäjien työeläkevakuutusmaksuprosentit sekä arvioidut kokonaismaksukertymät vuodelle 2023

Vakuutettavat/eläkelakiKokonaismaksukertymä % työtulostaTyöntekijän / yrittäjän maksuosuus %, alle 53 v. ja väh. 63 v. Työntekijän / yrittäjän maksuosuus %, 53-62 v.
Yksityisten alojen palkansaajat/TyEL24,847,158,65
Merenkulkijat/MEL19,07,158,65
Kevan jäsenyhteisöt/JuEL
27,367,158,65
Valtio/JuEL24,84
7,158,65
Ev. lut. kirkko/JuEL28,977,158,65
Yrittäjät/YEL23,224,125,6
Maatalousyrittäjät ja apurahan saajat/MYEL14,0/13,324,125,6

Tarkempia tietoja eri alojen työeläkevakuutusmaksuista löytyy maksusivuilta.

Lue lisää ETK:fissä:

Aiheesta muualla:

Työntekijän palkasta perittäviä lakisääteisiä työeläkemaksuja maksavat sekä yksityisten että julkisten alojen työnantajat ja työntekijät. Työntekijältä perittävä työeläkevakuutusmaksu on eri lakien mukaan sama ikäriippuvainen maksu. Yrittäjien ja maatalousyrittäjien maksamat eläkemaksut pohjautuvat yrittäjien vakuutettuihin työtuloihin.

Kunakin vuonna eläkkeensaajille maksettavien eläkkeiden kustantamiseen käytetään myös aiempien vuosien maksuista kertyneitä eläkevaroja ja niille saatuja tuottoja sekä Työllisyysrahaston vuosittain työeläkejärjestelmälle maksamaa maksua. Lisäksi valtio kustantaa osittain joidenkin eläkelakien mukaan karttuneita eläkkeitä.

Lue lisää ETK.fi:ssä:

Eläkemaksujen maksaminen käytännössä ja maksutason määräytyminen

Työnantajat ilmoittavat työntekijöidensä ansiotiedot eläkevakuuttajalleen ja tilittävät eläkevakuuttajalle sekä työnantajan että työntekijöiden eläkemaksuosuudet. Yrittäjät ja maatalousyrittäjät huolehtivat itse eläkemaksuistaan maksamalla ne omalle eläkevakuuttajalleen.

Eläkemaksujen perusteet ja vahvistetut eläkemaksuprosentit vaihtelevat työeläkelaeittain. Eri työeläkelakien mukaisten työeläkevakuutusmaksujen tasoon vaikuttavat maksuperusteet valmistellaan ja vahvistetaan kunkin työeläkelain edellyttämin menettelyin. Lopullinen kunkin vuoden tarkka maksukertymä selviää vasta jälkikäteen työnantajien toteutuneiden maksu- ja palkkasummatietojen perusteella.

Yrittäjille ja maatalousyrittäjille vahvistettavat maksuprosentit ovat sidoksissa keskimääräiseen yksityisten alojen palkansaajien TyEL-maksuun. Kevan jäsenyhteisöillä ja valtiolla eläkemaksuprosentit seuraavat myös keskimääräistä TyEL-maksua. Osa Kevan jäsenyhteisöistä maksaa palkkaperusteisen eläkemaksun lisäksi eläkemenoperusteista maksua, jolla katetaan TyEL:n maksutason ja Kevan jäsenyhteisöjen eläkejärjestelmän kestävän maksutason erotus.

Kansaneläkkeet rahoitetaan verovaroista.

Lisää eri alojen eläkemaksujen määräytymisperusteista löytyy sivuiltamme.

Lue lisää ETK.fi:ssä:

Tilastoja/linkkejä liittyen eläkemaksuihin ja eläkkeiden rahoitukseen:

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.