A1-todistus

  • osoittaa minkä maan sosiaaliturvalainsäädäntöä todistuksen haltijaan sovelletaan
  • osoittaa mihin maahan sosiaalivakuutusmaksut maksetaan
  • koskee vain EU/ETA-maita, Sveitsiä ja Britanniaa
  • on vakiomuotoinen lomake, jonka kukin maa myöntää omalla virallisella kielellään

Kun Eläketurvakeskus (ETK) myöntää A1-todistuksen, henkilö kuuluu Suomen sosiaaliturvaan ja sosiaalivakuutusmaksut maksetaan vain Suomeen todistuksen voimassaoloaikana.

ETK:n myöntämän A1-todistuksen perusteella Kela ilmoittaa todistuksen haltijalle, miltä osin hän kuuluu Kelan etuuksien piiriin, ja lähettää hänelle eurooppalaisen sairaanhoitokortin.

A1-todistus tulee esittää tarvittaessa ulkomaisella työnantajalle tai viranomaiselle.

Miten luen A1-todistusta?

A1-todistus on vakiomuotoinen lomake, jonka kukin maa myöntää omalla virallisella kielellään. Suomessa todistus myönnetään suomeksi tai ruotsiksi riippuen todistuksen haltijan äidinkielestä. Koska todistukset ovat rakenteeltaan vakioita, tulevat ne ymmärretyksi eri maissa eri kielillä.

1. Todistuksen haltijan henkilötiedot

Todistuksen kohdassa 1 on kirjattu todistuksen haltijan henkilötiedot, esimerkiksi henkilötunnus, nimet, osoite asuinvaltiossa sekä osoite oleskeluvaltiossa.

2. Sovellettava jäsenvaltion lainsäädäntö

Todistuksen kohdassa 2 ilmoitetaan maa, jonka sosiaaliturvaa sovelletaan, eli maa joka on myöntänyt todistuksen, sekä todistuksen voimassaoloaika.

3. Asema, jossa työskentelet

Todistuksen kohdassa 3 on ilmoitettu todistuksen haltijan työskentelytilanne ja -rooli.

4. Työnantajaa / itsenäistä ammatinharjoittajaa koskevat tiedot  

Todistuksen kohdassa 4 on tietoa todistuksen haltijan työnantajista tai yrityksestä. Yhden maan työskentelytilanteissa kohdassa 4 on useimmiten lähettävän työnantajan tai yrityksen tiedot.

5. Työnantajaa / itsenäistä ammatinharjoittajaa koskevat tiedot siinä valtiossa, jossa työskennellään

Todistuksen kohdassa 5 on tietoa todistuksen haltijan työnantajista, yrityksestä ja työntekopaikoista työskentelymaassa tai -maissa.  Usean maan tilanteissa kohdassa 4 ja 5 voi olla useiden eri työnantajien tietoja useassa eri maassa. Usean maan tilanteessa kohtaan 5 ei kuitenkaan välttämättä ole merkitty lainkaan työntekopaikkaa ja valittuna voi olla vain kohta 5.3 ”Ei pysyvää osoitetta työskentelyvaltiossa tai jäsenvaltiossa, jossa työskentelet palkattuna työntekijänä tai itsenäisenä ammatinharjoittajana”.

6. Lomakkeen täyttävä laitos 

Todistuksen kohdassa 6 on myöntävän laitoksen tiedot ja leima.

Todistus sosiaaliturvasopimusmaista ja sosiaaliturvasopimusmaihin

Jos henkilöllä on sosiaaliturvasopimusmaan (Australian, Chilen, Etelä-Korean, Intian, Israelin, Japanin, Kiinan, Kanadan, Quebecin ja Yhdysvaltojen) viranomaisen antama todistus sovellettavasta lainsäädännöstä, työntekijä ja työnantaja vapautuvat useimmista Suomen sosiaalivakuutusmaksuista. Kahdenvälisestä sosiaaliturvasopimuksesta riippuu, miltä maksuilta vapaudutaan.

Jos henkilö työskentelee sosiaaliturvasopimusmaassa ja on saanut Suomesta todistuksen, hän vapautuu useimmista kohdemaan maksuista. Riippuu kahdenvälisestä sosiaaliturvasopimuksesta, miltä maksuilta työnantaja ja työntekijä vapautuvat.

Ota tarvittaessa yhteys Eläketurvakeskukseen, jotta voit selvittää A1- tai sopimusmaan todistuksen voimassaolon.

Lue lisää Etk.fi:ssä:

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.