Eläketurvakeskus pyysi Suomen Aktuaariyhdistystä valitsemaan henkilön arvioimaan syksyllä 2022 julkaistavaa ”Lakisääteiset eläkkeet – pitkän aikavälin laskelmat 2022” -raporttia. Aktuaariyhdistys valitsi tehtävään professori Niku Määttäsen Helsingin yliopistosta.

Vastaavat arviot on tehty myös vuosien 2016 ja 2019 raporteista. Vuoden 2016 raportille aktuaariyhdistys valitsi tehtävään KTT Petri Hillin ja FT, SHV Raimo Voutilaisen. Vuoden 2019 raportin arvioijaksi yhdistys valitsi professori Lasse Koskisen Tampereen yliopistosta.

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.