Eläketurvakeskuksessa laaditaan työeläkejärjestelmän sisäiseen käyttöön lyhyen aikavälin talousennuste kuluvalle ja sitä seuraavalle vuodelle työeläkejärjestelmän kannalta tärkeistä muuttujista. Koko järjestelmän osalta Eläketurvakeskuksessa laadittavat eläkemeno- ja maksutasoennusteet pohjautuvat suhdanne-ennusteen lukuihin talouskehityksestä.

Varsinaisten ennustevuosien lisäksi talousennusteessa esitetään skenaario muuttujien kehityksestä ennustevuosia seuraavan kolmen vuoden ajalle. Nämä luvut vastaavat soveltuvin osin Eläketurvakeskuksen pitkän aikavälin laskelmissa käytettyjä oletuksia.

Aika ajoin perusennustetta täydentää pessimistinen ja joskus myös optimistinen talouskehityksen vaihtoehto.

Ennuste laaditaan epäsäännöllisin väliajoin, mutta vähintään kolme kertaa vuodessa ja lisäksi aina tarvittaessa.

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.