Keva hoitaa kunta-alan, valtion, evankelis-luterilaisen kirkon, Kelan, Eduskunnan ja Suomen Pankin eläketurvan toimeenpanon.

Ahvenanmaan maakuntahallitus huolehtii ennen 1.1.2008 palvelukseen tulleen henkilöstönsä eläketurvan toimeenpanosta. Ortodoksisen kirkollishallituksen eläkekassa huolehtii eräiden ennen 1.1.1993 palvelussuhteensa aloittaneiden henkilöstöryhmien eläketurvasta.

Keva hoitaa pääosan julkisten alojen eläketurvan toimeenpanosta

Keva on itsenäinen julkisoikeudellinen yhteisö, jonka toiminta perustuu julkisten alojen eläkelakiin (JuEL) sekä lakiin Kevasta (KevaL). Julkisten alojen eläkelakiin yhdistettiin vuoden 2017 alusta kunnallisen eläkelain (KuEL), valtion eläkelain (VaEL) ja evankelis-luterilaisen kirkon (KiEL) työeläketurvaa koskevat säännökset. Laki Kevasta, laki valtion eläketurvan rahoituksesta ja laki evankelis-luterilaisen kirkon eläketurvan rahoituksesta tulivat myös voimaan vuoden 2017 alussa.

Myös Suomen Pankin eläketurvasta on säädetty julkisten alojen eläkelaissa vuoden 2021 alusta lukien. Suomen Pankki huolehtii edelleen työntekijöidensä eläkkeiden rahoituksesta.

Keva huolehtii kunta-alan, valtion, evankelis-luterilaisen kirkon, Kansaneläkelaitoksen ja Suomen Pankin henkilöstön työeläketurvan toimeenpanosta sekä kunta-alan eläketurvan rahoituksesta. Kevan jäsenyhteisöjä ovat kaikki Suomen kaupungit, kunnat ja kuntayhtymät sekä valtaosa kunnallisista yhdistyksistä ja osakeyhtiöistä.

Valtion eläkerahasto (VER) vastaa valtion eläkkeiden rahoituksesta. Evankelis-luterilainen kirkko, Kela ja Suomen Pankki vastaavat kukin henkilöstönsä eläketurvan rahoituksesta.

Ahvenanmaan maakuntahallitus ja ortodoksinen kirkko

Ahvenanmaan maakuntahallituksen henkilökunnan työeläkkeistä huolehtii pääosin maakunnan hallituksen finanssiosaston eläketoimisto. Ennen 1.1.2008 palvelukseen tulleilla maakuntahallituksen työntekijöillä on oma eläkesääntönsä, jonka mukaiset etuudet ovat julkisten alojen eläkelain kaltaisia. Myöhemmin tulleet työntekijät on vakuutettu TyEL:n mukaan.

Ortodoksisen kirkon työntekijöiden työeläketurvasta säädetään laissa ortodoksisesta kirkosta. Kirkon eläkesäännösten mukaan vakuutetaan ennen 1.1.1994 palvelukseen tulleiden pappien, diakonien ja kanttorien eläkkeet. Eläketurva on vastaava kuin valtion virkasuhteessa ja sen toimeenpanon hoitaa ortodoksisen kirkon keskusrahasto. Keskus- ja hiippakuntahallinnon työntekijät, joiden palvelussuhde on alkanut ennen vuotta 1993 kuuluvat JuEL:n (aiemmin VaEL:n) piiriin. Uudemmat työntekijät vakuutetaan TyEL:n mukaan.

ETK:n Tilastotietokannasta löytyy tietoa eri työeläketoimijoiden vakuutetuista, eläkkeensaajista, maksutuloista ym. suureista.

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.