Eläketurva

Työeläke ja kansaneläke sekä takuueläke takaavat toimeentulon vanhuuden, työkyvyttömyyden ja perheenhuoltajan kuoleman varalta. Työeläkkeen tavoitteena on turvata kulutustason kohtuullinen säilyminen eläkkeelle siirryttäessä. Työeläkettä karttuu ansiotyöstä ja yrittäjätoiminnasta, jotka vakuutetaan työeläkejärjestelmässä. Kansaneläke ja takuueläke turvaavat vähimmäistoimeentulon. Kansaneläkkeen ja takuueläkkeen edellytyksenä on Suomessa asuminen. 

Työeläkejärjestelmä muodostaa merkittävän osan eläketurvasta. Vuoden 2021 lopussa pelkkää työeläkettä sai 64 prosenttia Suomessa asuvista omaa eläkettä saavista. Eläkettä sekä kansaneläke- että työeläkejärjestelmästä sai 30 prosenttia ja pelkästään kansaneläkejärjestelmästä kuusi prosenttia. Yhteensä Suomessa asuvia omaeläkkeensaajia oli vuoden 2021 lopussa 1 621000. 

Kokonaiseläke vuonna 2023

Työeläkkeen, kansaneläke-etuuksien ja eläkkeiden verotuksen määräytyminen vaikuttavat kaikki osaltaan käteen jäävään nettoeläkkeeseen. Katsauksessa on tarkasteltu kokonaiseläkkeeseen vaikuttavien osien määräytymistä vuonna 2023

Kokonaiseläke 2023 (Julkari)

Oma eläkkeesi

– Laske oma eläkearviosi
– Tarkista työeläkeotteesi
– Tarkista eläkeikäsi
– Hae eläkettä

Siirry Työeläke.fi-palveluun

Keskimääräinen eläke

Kaikille eläkkeensaajille laskettu keskimääräinen kokonaiseläke oli 1 698 euroa kuukaudessa vuonna 2021. Luvussa ovat mukana myös ulkomaille maksetut eläkkeet sekä perhe-eläkkeet.

Keskimääräiset eläkkeet

Työeläke-etuudet

Työeläkkeen tarkoituksena on turvata kohtuullinen kulutustaso. Työeläke määräytyy vuosiansioiden ja karttumisprosentin mukaan. Työeläkettä karttuu 1,5 prosenttia vuodessa kaikista työansioista 17 ikävuodesta vakuuttamisvelvollisuuden yläikärajaan asti.

Työeläke-etuudet

Eläkkeensaajien tulotaso

Tutkimusten mukaan eläkeläisten toimeentulo on parantunut useimmilla keskeisillä tulomittareilla tarkasteltuna 20 vuoden aikana. Eläkeläisten asema suhteessa palkansaajiin on pysynyt ennallaan. Pienituloisuus on yleisintä työkyvyttömyyseläkeläisillä, yksinasuvilla ja iäkkäimmillä naisilla.

Eläkkeensaajien toimeentulo