Eläketurva

Työeläke ja kansaneläke sekä takuueläke takaavat toimeentulon vanhuuden, työkyvyttömyyden ja perheenhuoltajan kuoleman varalta. Työeläkkeen tavoitteena on turvata kulutustason kohtuullinen säilyminen eläkkeelle siirryttäessä. Työeläkettä karttuu ansiotyöstä ja yrittäjätoiminnasta, jotka vakuutetaan työeläkejärjestelmässä. Kansaneläke ja takuueläke turvaavat vähimmäistoimeentulon. Kansaneläke ja takuueläke perustuvat Suomessa asumiseen. 

Työeläkejärjestelmä muodostaa merkittävän osan eläketurvasta. Vuoden 2023 lopussa pelkkää työeläkettä sai 66 prosenttia Suomessa asuvista eläkkeensaajista. Eläkettä sekä kansaneläke- että työeläkejärjestelmästä sai 29 prosenttia ja pelkästään kansaneläkejärjestelmästä viisi prosenttia. Yhteensä Suomessa asuvia eläkkeensaajia oli vuoden 2023 lopussa 1 598000. Omaa eläkettä saavia (ei mukana pelkästään perhe-eläkettä saavia) oli 1 568 000. 

Kokonaiseläke vuonna 2024

Työeläkkeen, kansaneläke-etuuksien ja eläkkeiden verotuksen määräytyminen vaikuttavat kaikki osaltaan käteen jäävään nettoeläkkeeseen. Katsauksessa on tarkasteltu kokonaiseläkkeeseen vaikuttavien osien määräytymistä vuonna 2024.

Kokonaiseläke 2024 (Julkari)

Eläketietokirja

Eläketietokirja kertoo, millaisen turvan Suomen järjestelmä tarjoaa, miten eläkkeet rahoitetaan ja miten järjestelmä vertautuu kansainvälisesti. Kirja kertoo myös eläketurvan historiasta ja tulevaisuudennäkymistä sekä avaa eläkeuudistusten ja päätöksenteon taustoja.

Eläketietokirja (Julkari)

Oma eläkkeesi

– Löydä perustiedot eläkkeistä
– Laske oma eläkearviosi
– Tarkista työeläkeotteesi
– Tarkista eläkeikäsi
– Hae eläkettä

Siirry Työeläke.fi-palveluun

Keskimääräinen eläke

Kaikille eläkkeensaajille laskettu keskimääräinen kokonaiseläke oli 1 869 euroa kuukaudessa vuonna 2023. Luvussa ovat mukana myös ulkomaille maksetut eläkkeet sekä perhe-eläkkeet.

Keskimääräiset eläkkeet

Työeläke-etuudet

Työeläkkeen tarkoituksena on turvata kohtuullinen kulutustaso. Työeläke määräytyy vuosiansioiden ja karttumisprosentin mukaan. Työeläkettä karttuu 1,5 prosenttia vuodessa kaikista työansioista 17 ikävuodesta vakuuttamisvelvollisuuden yläikärajaan asti.

Työeläke-etuudet

Eläkkeensaajien tulotaso

Tutkimusten mukaan eläkeläisten toimeentulo on parantunut useimmilla keskeisillä tulomittareilla tarkasteltuna 20 vuoden aikana. Eläkeläisten asema suhteessa palkansaajiin on pysynyt ennallaan. Pienituloisuus on yleisintä työkyvyttömyyseläkeläisillä, yksinasuvilla ja iäkkäimmillä naisilla.

Eläkkeensaajien tulotaso

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.