EU-maissa 65 vuoden eläkeikä on tällä hetkellä yleinen. Monet maat ovat tehneet päätöksiä eläkeiän nostamisesta 67 vuoteen. Eläkeiän muutokset ajoittuvat eri maissa pääosin vuosien 2020 ja 2030 välille.

Yhä useammassa maassa eläkeikä on sidottu myös jatkossa elinajanodotteen kehitykseen. Suomen lisäksi tällainen mekanismi on käytössä Hollannissa, Italiassa, Kreikassa, Kyproksella, Portugalissa, Slovakiassa, Tanskassa ja Virossa. Myös Isossa-Britanniassa eläkeikää tullaan nostamaan päätösperäisten korotusten jälkeen elinajanodote huomioiden.

Joissain maissa on käytössä eri eläkeiät miehille ja naisille. Naisten eläkeikä on tällöin miesten eläkeikää alempi. Eläkeikien nousemisen yhteydessä sukupuolien eri eläkei’istä kuitenkin pääsääntöisesti luovutaan naisten eläkeikien noustessa miehiä vastaaviksi.

Katso alla olevasta kuvasta voimassa olevat vanhuuseläkeiät ja niihin tulevat muutokset eri maissa. Joustavia eläkeikiä soveltavissa maissa (Suomi, Ruotsi, Norja, Kanada, Yhdysvallat) kuvassa on esitetty eläkeiän alaraja.

Kuvassa on esitetty nykyiset eläkeiät EU-maissa sekä muissa maissa sukupuolten mukaisesti. Lisäksi kuviossa on esitetty päätetyt tulevat eläkeiät ja mahdollinen kytkös elinajanodotteeseen + merkillä. EU-maissa 65 vuoden eläkeikä on tällä hetkellä yleinen. Monet maat ovat tehneet päätöksiä eläkeiän nostamisesta 67 vuoteen. Eläkeiän muutokset ajoittuvat eri maissa pääosin vuosien 2020 ja 2030 välille.

Nykyinen ja tuleva vanhuuseläkeikä

Eri maiden eläkeiät ja päätökset eläkeiän nostamisesta on esitetty tarkemmin seuraavissa vertailutaulukoissa. Taulukoissa on mainittu ensin työeläkeikä, jonka jälkeen kansaneläkeikä, mikäli se poikkeaa edellisestä. Taulukoihin on merkitty myös miesten ja naisten mahdolliset eri eläkeiät.

Taulukoissa eläkeikä tarkoittaa alinta ikää, jolloin lakisääteisen vanhuuseläkkeen voi nostaa. Eläkkeen voi useimmiten ottaa maksuun myös ikärajan saavuttamisen jälkeen. Tällöin siihen tehdään yleensä lykkäyskorotus.

Useissa maissa on käytössä myös erilaisia varhaiseläkejärjestelyjä, jolloin eläke voidaan myöntää ennen yleistä vanhuuseläkeikää. Osassa maita varhaiseläke voidaan myöntää myös vähentämättömänä pitkän vakuutusajan perusteella. Näitä erityisjärjestelyitä ei ole merkitty taulukoihin.

Norjassa, Ruotsissa, Suomessa, Kanadassa ja Yhdysvalloissa on käytössä joustava eläkeikä. Eläkkeen voi tällöin nostaa halutessaan ikärajojen sisällä. Taulukkoon on merkitty tällöin ala- ja yläikärajat.

Vanhuuseläkeiät EU-maissa

MaaNykyinen eläkeikä (2024):
miehet/naiset
Tuleva eläkeikä:
Yleinen eläkeikä tai miehet/naiset
Seuraa elinajanodotetta
Alankomaat67 67 v 3 kk (2028)x
Belgia6567 (2030)
Bulgaria67
Espanja66 v 6 kk67 (2027)
Irlanti66-70
Italia67x
Itävalta65 / 60 v 6kk65 (2033)
Kreikka67x
Kroatia65 / 63 v 6 kk65
Kypros65x
Latvia64 v 9 kk65 (2025)
Liettua64 v 8 kk / 64 v 4 kk65 (2026)
Luxemburg65
Malta6465 (2027)
Portugali66 v 4 kk66v 7 kk (2025)x
Puola65 / 60
Ranska62 v 6 kk64 (2032)
Romania65 / 62– /63 (2030)
Ruotsi63–69; 66*Työeläke: 64 (2026) Takuueläke: 67 (2026)x
Saksa66 67 (2031)
Slovakia63 v 2 kk64 (2030)
Slovenia65
Suomi64 v 6 kk–69 v; 65*65 (2027); 65+(2030)x
Tanska67; 67*69 (2035)x
Tshekki64 v 2 kk65 (2030)
Unkari65
Viro64 v 9 kk65 (2026); 65 (2027)x
* Ruotsi, Suomi ja Tanska: kansaneläkeikä erotettu työeläkeiästä puolipisteellä.  

Vanhuuseläkeiät muissa maissa

MaaNykyinen eläkeikä (2024):
miehet/naiset
Tuleva eläkeikä:
Yleinen eläkeikä tai miehet/naiset
Seuraa elinajanodotetta
Australia60; 67*
Britannia6668 (2046)
Islanti67
Japani64 / 63; 65*65 (2025) / 65 (2030)
Kanada60–70; 65–70*
Norja62–75; 67*
Sveitsi65 / 64–/65 (2028)
Venäjä63 / 58 65 (2028); 60 (2028)
Yhdysvallat62–70
* Australia, Japani, Kanada ja Norja: kansaneläkeikä erotettu työeläkeiästä puolipisteellä.

Alankomaat (NL): Eläkeikä on sidottu elinajanodotteen kehitykseen. Eläkeiästä päätetään 5 v. etukäteen. Vuosina 2024-2027 eläkeikä on 67v. ja 67v. 3kk. vuonna 2028.

Belgia (BE):  Eläkeikä nousee 66 vuoteen helmikuussa 2025 ja 67 vuoteen helmikuussa 2030. Eläkkeen voi kuitenkin ottaa varhennettuna 60-63-vuotiaana, jos työuraa on vähintään 44-42 vuotta.

Bulgaria (BG): Eläkeikä on 67 vuotta vähimmäismääräisellä vakuutusajalla (15 v.). Täydellä vakuutusajalla (v. 2024 miehet 39v6kk, naiset 36v6kk) eläkeikä on naisilla 62v2kk ja miehillä 64v7kk. Täyden vakuutusajan eläkeikä nousee miehillä 1kk/vuosi kunnes se on 65 v. 2029. Eläkeikä nousee naisilla 2kk/vuosi kunnes se on 65 v. 2037.

Espanja (ES): Jos on työuraa yli 38 vuotta, eläkeikä 65 v. Vuonna 2027 työuravaatimus nousee 38,5 vuoteen.

Irlanti (IE): Eläkeikä joustava 66-70v. vuodesta 2024 lähtien

Italia (IT): Eläkeikää tarkistetaan kahden vuoden välein elinajanodotteen perusteella. Vuonna 2024 on mahdollista jäädä eläkkeelle 62-vuotiaana, jos on 41 vuoden työura (quota103). Iästä riippumatta eläkkeelle voi jäädä 41v10kk työuran jälkeen (naisilla) tai 42v10kk työuran jälkeen (miehillä).

Itävalta (AT): Naisten eläkeikä nostetaan asteittain (6kk/vuosi) 65 vuoteen vuosina 2024-2033. Pitkän työuran tehneet voivat jäädä eläkkeelle aikaisemmin.

Kreikka (EL): Eläkeikä sidottu 65-vuotiaiden elinajanodotteen kehitykseen vuodesta 2021 alkaen. Jos työuraa on 40 vuotta, voi vähentämättömälle eläkkeelle jäädä 62-vuotiaana. Eläke voidaan myöntää vähennettynä 62 vuoden iästä alkaen.

Kroatia (HR): Naisten eläkeikä nousee 3kk/vuosi kunnes se on 65v vuonna 2030, kuten miehillä. Pitkän vakuutusajan perusteella vanhuuseläkkeelle voi jäädä 60-vuotiaana, kun vakuutushistoriaa on vähintään 41 vuotta. Naisten on lisäksi mahdollista jäädä varhennetulle vanhuuseläkkeelle 58v.6kk. iässä (v.2024), jos vakuutusaikaa on vähintään 33v.6kk. Tällöin eläkkeeseen tehdään varhennusvähennys.

Kypros (CY): Vuodesta 2024 alkaen eläkeikä arvioidaan elinajanodotteen muutoksen perusteella joka viides vuosi. Vanhuuseläkkeen voi saada tietyin edellytyksin jo 63-vuotiaana.

Latvia (LV): Eläkeikä nousee 3kk/vuosi kunnes 65v. vuonna 2025. Eläkkeeseen vaaditaan 15 vuoden työura.

Liettua (LT): Eläkeikä nousee 4kk/vuosi (n) ja 2 kk/ vuosi (m) kunnes eläkeikä on molemmilla 65v. vuonna 2026.

Luxemburg (LU): Vanhuuseläkkeen voi saada 57 tai 60 vuoden iässä, jos vakuutusaikaa on vähintään 40 vuotta. Vanhuuseläkeikä on 60, jos osa vakuutusajasta on ostettu jälkikäteen.

Malta (MT): Eläkkeen saa pitkän työuran (40 v.) perusteella jo 61-vuotiaana. Vakuutusaikavaatimus nousee 41 vuoteen vuonna 1969 syntyneillä.

Portugali (PT): Eläkeikä lasketaan huomioiden 65-vuotiaan elinajanodotteen kehitys. Eläkeikä on ennusteen mukaan 66v7kk vuonna 2025. Vanhuuseläkkeen voi saada tietyin ehdoin ennen vanhuuseläkeikää.

Puola (PL): Aiempi päätös eläkeiän nostosta peruttiin vuonna 2017

Ranska (FR): Eläkkeen saa vähentämättönä 62v6kk iässä, jos vakuutusaika on täysi (42 v. 3kk). Ikäraja nousee 3 kuukautta syntymävuotta kohden. Täyden eläkkeen vakuutusaikavaatimus nousee kolme kuukautta vuodessa, kunnes se on 43 vuotta. Eläkkeen saa täytenä ilman työuravaatimusta 67-vuotiaana.

Romania (RO): Naisten eläkeikä nousee kuukaudella aina viiden kuukauden välein, kunnes eläkeikä on 63 vuotta v. 2030. Vakuutusaikaa vaaditaan vähintään 15 v. Eläke on mahdollista ottaa varhennettuna max. 5 v., jos vakuutusaikaa on vähintään 8 vuotta enemmän kuin täysi vakuutusaika.

Ruotsi (SE): Työeläkkeessä joustava eläkeikä 63-69v., takuueläke 66v. Molemmat eläkeiät sidotaan elinajanodotteen muutokseen v. 2026 alkaen.

Saksa (DE): Eläkeikä (Regelaltersgrenze) nousee 2kk/vuosi kunnes 67v. 2031. Pitkän vakuutusajan perusteella eläke voidaan myöntää jatkossakin aikaisintaan 63 v.

Slovakia (SK): Eläkeikä nousee 2kk vuodessa kunnes se on 64 v. vuonna 2030. Eläkeiän lisäksi vaaditaan vähintään 15 v. vakuutushistoriaa. Lapset alentavat naisten eläkeikää sitä enemmän mitä enemmän lapsia (enint. 5 lasta). Jos alennusta ei voida kohdistaa naiselle, hyvitetään se lapsen kasvattaneelle miehelle. Raskaan ja pitkän työuran perusteella eläkeikä voi olla 55-59 v.

Slovenia (SI): Eläke voidaan myöntää vähennettynä väh. 40v. vak.ajan perusteella 60 vuoden iässä sekä miehille että naisille. Lapset, varusmiespalvelu, työskentely 15-18 -vuotiaana sekä työskentely terveydelle vaarallisissa tai raskaissa töissä alentavat ikärajoja.

Suomi (FI): Työeläkkeessä joustava eläkeikä 64-69v., kansaneläke 65v. Työeläkeikä nousee 3kk/vuosi, kunnes se on 65v. vuonna 2027. Vuonna 2030 eläkeikä sidotaan elinajanodotteeseen.

Tanska (DK): Vuodesta 2030 alkaen eläkeikä seuraa elinajanodotteen kehitystä. Vuosina 1963-1966 syntyneillä 68 vuotta. Vuonna 1967 syntyneillä eläkeikä on 69 vuotta.

Tshekki (CZ): Eläkeikä nousee 2kk/v., kunnes eläkeikä on molemmilla 65 v. vuonna 2030. Naisilla lapset alentavat eläkeikää enintään 5v. (lapsia 5 tai enemmän). Eläkeiän täyttämisen lisäksi eläkeoikeuteen vaaditaan vähintään 35 v. vakuutushistoria. Tätä lyhennetään 20 vuoteen, jos eläkkeen ottaa vähintään 5 vuotta alaikärajan jälkeen. Eläke on mahdollista ottaa varhennettuna (varhennusvähennyksellä) enintään 3 v. ennen varsinaista eläkeikää. Tällöin vaadittava vakuutusaika on myös normaalia pidempi. Lainsäädännön mukaan lakisääteisen eläkeiän suhde elinajanodotteeseen tarkistetaan 5 vuoden välein. Mekanismi ei ole sitova. Se antaa hallitukselle mahdollisuuden toimittaa parlamentille eläkeiän muuttamista koskevan ehdotuksen. Ensimmäinen tarkistus oli vuonna 2019 ja hallitus päätti pitää 65 vuoden tavoitetason ennallaan.

Unkari (HU): Naiset voivat saada eläkkeen iästä riippumatta, jos vakuutusaikaa on väh. 40 v. (vakuutusaikaa tarvitaan vähemmän, jos 5 tai enemmän lapsia).

Viro (EE): Eläkeiät nousevat 3kk ikäluokkaa (s. 1954-1960) kohden. Vuonna 1961 ja sen jälkeen syntyneillä eläkeikä on 65 vuotta (v.2026) ja vuodesta 2027 lähtien eläkeikä on sidottu elinajanodotteesen. Lapset voivat alentaa eläkeikää 3-5 vuodella.

Australia (AU): Pakollisen lisäeläkkeen (Superannuation) eläkeikä nousee vuosittain yhdellä vuodella kunnes se on 60v. 1.7.1964 ja jälkeen syntyneillä 1.7.2024 alkaen. Vähimmäiseläkkeen (Age pension) eläkeikä nousee 6 kk. kahden vuoden välein kunnes se on 67v. vuonna 1957 ja jälkeen syntyneillä.

Britannia (UK): Eläkeikä nousee 67 vuoteen v.2026-2028 ja nykyisen aikataulun mukaisesti edelleen 68 vuoteen vuosina 2044-2046.

Islanti (IS): Työeläke voidaan myöntää vähennettynä aikaisintaan 60 vuoden iästä ja korotettuna 80 vuoden iästä.

Japani (JP): Työeläkeikä nousee 65 vuoteen miehillä vuosien 2013-2025 aikana ja naisilla vuosien 2018-2030 aikana. Eläkeikä nousee vuoden joka kolmas vuosi. Eläkkeen saa varhennettuna 60 v. iästä ja sitä voi lykätä 75 ikävuoteen.

Kanada (CA): Työeläkkeen (CPP) voi ottaa joustavasti 60-70 v. ja kansaneläkkeen (OAS) 65-70 v. Vähentämätön työeläkeikä on 65 v.

Norja (NO): Joustava eläkeikä 62-75v. Normaali eläkeikä 67v. Eläkkeen määrän tulee olla tarpeeksi suuri, jotta sen saa alle 67v. iässä.

Sveitsi (CH): Naisten eläkeikä nousee asteittain 65:een v. 2025 alkaen. Ensimmäinen ikäluokka, jota muutos koskee on v. 1961 syntyneet, joilla eläkeikä on 64 v 3kk. Vuonna 1964 ja sen jälkeen syntyneillä eläkeikä on 65 vuotta

Venäjä (RU): Eläke voidaan myöntää aikaisemmin mm. pitkän työuran perusteella, lasten lkm:n perusteella, raskaaksi luokitelluissa ammateissa, pohjoisen alueen työntekijöille.

Yhdysvallat (US): Vähentämätön eläkeikä (full retirement age) on 66v.8kk. Vähentämätön eläkeikä nousee 2kk/v. kunnes se on 67 v. v. 2027. Eläkkeen saa vähennettynä jatkossakin aikaisintaan 62-vuotiaana.

Lue lisää Etk.fi:ssä:

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.