EU-maissa 65 vuoden eläkeikä on tällä hetkellä yleinen. Monet maat ovat tehneet päätöksiä eläkeiän nostamisesta 67 vuoteen. Eläkeiän muutokset ajoittuvat eri maissa pääosin vuosien 2020 ja 2030 välille.

Yhä useammassa maassa eläkeikä on sidottu myös jatkossa elinajanodotteen kehitykseen. Suomen lisäksi tällainen mekanismi on käytössä Hollannissa, Italiassa, Kreikassa, Kyproksella, Portugalissa, Slovakiassa, Tanskassa ja Virossa. Myös Isossa-Britanniassa eläkeikää tullaan nostamaan päätösperäisten korotusten jälkeen elinajanodote huomioiden.

Joissain maissa on käytössä eri eläkeiät miehille ja naisille. Naisten eläkeikä on tällöin miesten eläkeikää alempi. Eläkeikien nousemisen yhteydessä sukupuolien eri eläkei’istä kuitenkin pääsääntöisesti luovutaan naisten eläkeikien noustessa miehiä vastaaviksi.

Katso alla olevasta kuvasta voimassa olevat vanhuuseläkeiät ja niihin tulevat muutokset eri maissa. Joustavia eläkeikiä soveltavissa maissa (Suomi, Ruotsi, Norja, Kanada, Yhdysvallat) kuvassa on esitetty eläkeiän alaraja.

Eri maiden nykyiset ja tulevat eläkeiät sukupuolittain. Elinajanodotteeseen sidottu eläkeikä on merkitty plus-merkillä.

Nykyinen ja tuleva vanhuuseläkeikä

Eri maiden eläkeiät ja päätökset eläkeiän nostamisesta on esitetty tarkemmin seuraavissa vertailutaulukoissa. Taulukoissa on mainittu ensin työeläkeikä, jonka jälkeen kansaneläkeikä, mikäli se poikkeaa edellisestä. Taulukoihin on merkitty myös miesten ja naisten mahdolliset eri eläkeiät.

Taulukoissa eläkeikä tarkoittaa alinta ikää, jolloin lakisääteisen vanhuuseläkkeen voi nostaa. Eläkkeen voi useimmiten ottaa maksuun myös ikärajan saavuttamisen jälkeen. Tällöin siihen tehdään yleensä lykkäyskorotus.

Useissa maissa on käytössä myös erilaisia varhaiseläkejärjestelyjä, jolloin eläke voidaan myöntää ennen yleistä vanhuuseläkeikää. Osassa maita varhaiseläke voidaan myöntää myös vähentämättömänä pitkän vakuutusajan perusteella. Näitä erityisjärjestelyitä ei ole merkitty taulukoihin.

Norjassa, Ruotsissa, Suomessa, Kanadassa ja Yhdysvalloissa on käytössä joustava eläkeikä. Eläkkeen voi tällöin nostaa halutessaan ikärajojen sisällä. Taulukkoon on merkitty tällöin ala- ja yläikärajat.

Vanhuuseläkeiät EU-maissa

MaaNykyinen eläkeikä (2023):
miehet/naiset
Tuleva eläkeikä:
Yleinen eläkeikä tai miehet/naiset
Seuraa elinajanodotetta
Alankomaat66 v 10 kk67 v 3 kk (2028)x
Belgia6567 (2023)
Bulgaria6767 (2023)
Espanja66 v 4 kk67 (2027)
Irlanti66
Italia67x
Itävalta65 / 6065 (2033)
Kreikka67x
Kroatia65 / 63 v 3 kk65
Kypros6565 (2024)x
Latvia64 v 6 kk65 (2025)
Liettua64 v 6 kk / 64 v65 (2026)
Luxemburg65
Malta6465 (2027)
Portugali66 v 4 kkx
Puola65 / 60
Ranska62 v 3 kk64 (2032)
Romania65 / 62– /63 (2030)
Ruotsi63–69; 66*Työeläke: 64 (2026) Takuueläke: 67 (2026)x
Saksa65 v 11 kk67 (2031)
Slovakia6364 (2030)
Slovenia65
Suomi64 v 3 kk–69 v; 65*65 (2027); 65(2030)x
Tanska67; 67*69 (2035)x
Tshekki6465 (2030)
Unkari65
Viro64 v 6 kk65 (2026); 65 (2027)x
* Ruotsi, Suomi ja Tanska: kansaneläkeikä erotettu työeläkeiästä puolipisteellä.  

Vanhuuseläkeiät muissa maissa

MaaNykyinen eläkeikä (2023):
miehet/naiset
Tuleva eläkeikä:
Yleinen eläkeikä tai miehet/naiset
Seuraa elinajanodotetta
Australia59; 66 v 6 kk*60 (2024); 67 (2024)*
Britannia6668 (2046)
Islanti67
Japani64 / 63; 65*65 (2025) / 65 (2030)
Kanada60–70; 65–70*
Norja62–75; 67*
Sveitsi65 / 64–/65 (2028)
Venäjä61 v 6 kk / 56 v 6 kk65 (2028); 60 (2028)
Yhdysvallat62–70
* Australia, Japani, Kanada ja Norja: kansaneläkeikä erotettu työeläkeiästä puolipisteellä.

Alankomaat (NL): Eläkeikä nousee 67 vuoteen v.2024. Vuodesta 2025 lähtien eläkeikä sidotaan elinajanodotteen kehitykseen. Elinajanodotteen mukaisesta eläkeiästä päätetään 5 v. etukäteen. Vuoden 2028 eläkeikä on 67v 3kk.

Belgia (BE): Eläkeikä nousee 66 vuoteen helmikuussa 2025 ja 67 vuoteen helmikuussa 2030. Eläkkeen saa 60-vuotiaana 44 vuoden työuran perusteella ja 61-vuotiaana 43 vuoden työuran perusteella. Näiden lisäksi eläkkeelle voi jäädä 63 vuoden iässä tietyin edellytyksin

Bulgaria (BG): Eläkeikä nousee 2kk/vuosi kunnes se on 67 v. 2023 tilanteissa, jos hlöllä vakuutusaikaa 15 vuotta. Täydellä vakuutusajalla (v. 2022 miehillä 39v2kk, naisilla 36v2kk) eläkeikä on naisilla 62v ja miehillä 64v5kk. Eläkeikä nousee miehillä 1kk/vuosi kunnes se on 65 v. 2029. Eläkeikä nousee naisilla 2kk/vuosi kunnes se on 65 v. 2037.

Espanja (ES): Jos on työuraa yli 37 vuotta ja 6 kuukautta, eläkeikä 65 v. Vuonna 2027, työuravaatimus nousee 38,5 vuoteen.

Irlanti (IE): Hallitus on antanut esityksen eläkeiän muuttamisesta joustavaksi 66v.-70v. vuodesta 2024 lähtien

Italia (IT): Eläkeikää tarkistetaan kahden vuoden välein elinajanodotteen perusteella. Vuonna 2023 on mahdollista jäädä eläkkeelle 62-vuotiaana, jos on 41 vuoden työura (quota103). Iästä riippumatta eläkkeelle voi jäädä 41v10kk työuran jälkeen (naisilla) tai 42v10kk työuran jälkeen (miehillä).

Itävalta (AT): Naisten eläkeikä nostetaan asteittain (6kk/vuosi) 65 vuoteen vuosina 2024-2033. Pitkän työuran tehneet voivat jäädä eläkkeelle aikaisemmin.

Kreikka (EL): Eläkeikä sidottu 65-vuotiaiden elinajanodotteen kehitykseen vuodesta 2021 alkaen. Jos työuraa on 40 vuotta, voi eläkkeelle jäädä 62-vuotiaana.

Kroatia (HR): Naisten eläkeikä nousee 3kk/vuosi kunnes se on 65v vuonna 2030, kuten miehillä. Pitkän vakuutusajan perusteella vanhuuseläkkeelle voi jäädä 60-vuotiaana, jos on vähintään 41 vuoden vakuutushistoria. Eläkeiän nosto 67 vuoteen peruttiin v. 2019.

Kypros (CY): Vuodesta 2024 alkaen eläkeikä arvioidaan elinajanodotteen muutoksen perusteella joka viides vuosi. Vanhuuseläkkeen voi saada tietyin edellytyksin jo 63-vuotiaana.

Latvia (LV): Eläkeikä nousee 3kk/vuosi kunnes 65v. vuonna 2025. Eläkkeesseen vaaditaan 15 vuoden työura.

Liettua (LT): Eläkeikä nousee 4kk/vuosi (n) ja 2 kk/ vuosi (m) kunnes eläkeikä on molemmilla 65v. vuonna 2026.

Luxemburg (LU): Vanhuuseläkkeen voi saada 57 tai 60 vuoden iässä, jos vakuutusaikaa on vähintään 40 vuotta. Vanhuuseläkeikä on 60, jos osa vakuutusajasta on ostettu jälkikäteen.

Malta (MT): Eläkkeen saa pitkän työuran (35 v.) perusteella 61-vuotiaana. Vakuutusaikavaatimus nousee 40 vuoteen 1962 syntyneillä ja 41 vuoteen vuonna 1969 syntyneillä.

Portugali (PT): Eläkeikä lasketaan huomioiden 65-vuotiaan elinajanodotteen kehitys. Eläkeikä laski kolme kuukautta vuodesta 2022 ja on 66v4kk vuonna 2023. Vanhuuseläkkeen voi saada tietyin ehdoin ennen vanhuuseläkeikää.

Puola (PL): Aiempi päätös eläkeiän nostosta peruttiin vuonna 2017

Ranska (FR): Eläkkeen saa vähentämättönä 62v3kk iässä, jos vakuutusaika on täysi (42 v.). Ikäraja nousee 3 kuukautta syntymävuotta kohden. Täyden eläkkeen vakuutusaikavaatimus nousee kolme kuukautta vuodessa, kunnes se on 43 vuotta. Eläkkeen saa täytenä ilman työuravaatimusta 67-vuotiaana.

Romania (RO): Naisten eläkeikä nousee yhden kuukauden viiden kuukauden välein kunnes 63 vuotta v. 2030.

Ruotsi (SE): Työeläkkeessä joustava eläkeikä 63-69v., takuueläke 66v. Molemmat eläkeiät sidotaan elinajanodotteen muutokseen v. 2026 alkaen.

Saksa (DE): Eläkeikä (Regelaltersgrenze) nousee 1kk./vuosi kunnes 66 v. josta 2kk/vuosi kunnes 67 v. 2031. Pitkän vakuutusajan perusteella eläke voidaan myöntää jatkossakin aikaisintaan 63 v.

Slovakia (SK): Eläkeikä nousee 2kk vuodessa kunnes se on 64 v. vuonna 2030. Lapset alentavat eläkeikää sekä naisilla että miehillä sitä enemmän mitä enemmän lapsia. Raskaan ja pitkän työuran perusteella eläkeikä voi olla 55-59 v.

Slovenia (SI): Eläke voidaan myöntää vähennettynä väh. 40v. vak.ajan perusteella 60 vuoden iässä sekä miehille että naisille. Lapset, varusmiespalvelu, työskentely 15-18 -vuotiaana sekä työskentely terveydelle vaarallisissa tai raskaissa töissä alentavat ikärajoja.

Suomi (FI): Työeläkkeessä joustava eläkeikä 64-69v., kansaneläke 65v. Työeläkeikä nousee 3kk/vuosi, kunnes se on 65v. vuonna 2027. Vuonna 2030 eläkeikä sidotaan elinajanodotteeseen.

Tanska (DK): Vuodesta 2030 alkaen eläkeikä seuraa elinajanodotteen kehitystä. Vuonna 1967 syntyneillä eläkeikä on 69 vuotta.

Tshekki (CZ): Eläkeikä nousee n. 2kk/v., kunnes eläkeikä on molemmilla 65 v. vuonna 2030. Äideillä on poikkeussääntöjä vuoteen 2036 saakka.

Unkari (HU): Naiset voivat saada eläkkeen iästä riippumatta, jos vakuutusaikaa on väh. 40 v. (vakuutusaikaa tarvitaan vähemmän, jos 5 tai enemmän lapsia).

Viro (EE): Eläkeiät nousevat 3kk ikäluokkaa (s. 1954-1960) kohden. Vuonna 1961 ja sen jälkeen syntyneillä eläkeikä on 65 vuotta (v.2026) ja vuodesta 2027 lähtien eläkeikä on sidottu elinajanodotteesen. Lapset voivat alentaa eläkeikää 3-5 vuodella.

Australia (AU): Pakollisen lisäeläkkeen (Superannuation) eläkeikä nousee vuosittain yhdellä vuodella kunnes se on 60v. 1.7.1964 ja jälkeen syntyneillä 1.7.2024 alkaen. Vähimmäiseläkkeen (Age pension) eläkeikä nousee 6 kk. kahden vuoden välein kunnes se on 67v. vuonna 1957 ja jälkeen syntyneillä.

Britannia (UK): Eläkeikä nousee 66:sta 67 vuoteen v.2026-2028 ja nykyisen aikataulun mukaisesti edelleen 68 vuoteen vuosina 2044-2046.

Islanti (IS): –

Japani (JP): Työeläkeikä nousee 65 vuoteen miehillä vuosien 2013-2025 aikana ja naisilla vuosien 2018-2030 aikana. Eläkeikä nousee vuoden joka kolmas vuosi. Kansaneläkeikä 60-70 v. vähentämättömänä 65 v.

Kanada (CA): Työeläkkeen (CPP) voi ottaa joustavasti 60-70 v. ja kansaneläkkeen (OAS) 65-70 v. Vähentämätön työeläkeikä on 65 v.

Norja (NO): Joustava eläkeikä 62-75v. Normaali eläkeikä 67v. Eläkkeen määrän tulee olla tarpeeksi suuri, jotta sen saa alle 67v. iässä.

Venäjä (RU): Eläke voidaan myöntää aikaisemmin mm. pitkän työuran perusteella, lasten lkm:n perusteella, raskaaksi luokitelluissa ammateissa, pohjoisen alueen työntekijöille.

Yhdysvallat (US): Vähentämätön eläkeikä (full retirement age) on 66v6kk. Vähentämätön eläkeikä nousee 2kk/v. kunnes se on 67 v. v. 2027. Eläkkeen saa vähennettynä jatkossakin aikaisintaan 62-vuotiaana.

Lue lisää Etk.fi:ssä: