EU-maissa 65 vuoden eläkeikä on tällä hetkellä yleinen. Espanja, Tanska, Saksa ja Ranska ovat nostamassa vanhuuseläkeiän 65:stä 67 vuoteen. Britanniassa tavoitteeksi on asetettu 68 vuoden ikä.

Yhä useammassa maassa eläkeikä on sidottu elinajanodotteen kehitykseen. Suomen lisäksi tällainen mekanismi on käytössä Hollannissa, Italiassa, Kreikassa, Kyproksella, Portugalissa, Slovakiassa, Tanskassa ja Virossa. Myös Isossa-Britanniassa eläkeikää tullaan nostamaan mekaanisten korotusten jälkeen elinajanodote huomioiden.

Eläkeiän muutokset ajoittuvat eri maissa pääosin vuosien 2020 ja 2030 välille.

Joissain maissa on käytössä eri eläkeiät miehille ja naisille. Naisten eläkeikä on tällöin miesten eläkeikää alempi. Eläkeikien nousemisen yhteydessä sukupuolien eroista kuitenkin pääsääntöisesti luovutaan naisten eläkeikien noustessa miehiä vastaaviksi.

Nykyinen vanhuuseläkeikä (2021)

Katso eri maiden eläkeiät ja päätökset eläkeiän nostamisesta tarkemmin seuraavasta vertailutaulukosta. Taulukossa on mainittu ensin työeläkeikä, jonka jälkeen kansaneläkeikä, mikäli se poikkeaa edellisestä. Taulukkoon on merkitty myös miesten ja naisten mahdolliset eri eläkeiät.

Taulukon eläkeikä tarkoittaa alinta ikää, jolloin lakisääteisen eläkkeen voi nostaa vähentämättömänä. Eläkkeen voi useimmiten ottaa maksuun myös ikärajan saavuttamisen jälkeen. Tällöin siihen tehdään yleensä lykkäyskorotus.

Useissa maissa on käytössä myös erilaisia varhaiseläkejärjestelyjä, jolloin eläke voidaan myöntää ennen yleistä vanhuuseläkeikää. Osassa maita varhaiseläke voidaan myöntää myös vähentämättömänä pitkän vakuutusajan perusteella. Nämä erityisjärjestelyt eivät ole merkitty taulukkoon.

Norjassa, Ruotsissa ja Suomessa on käytössä joustava eläkeikä. Eläkkeen voi tällöin nostaa halutessaan ikärajojen sisällä. Taulukkoon on merkitty tällöin ala- ja yläikärajat.

Lue lisää:

Vanhuuseläkeiät eri maissa

Nykyinen eläkeikä (2021) Tuleva eläkeikä
 EU-maatMiehet / NaisetYleinen eläkeikä tai miehet/naiset
 Alankomaat 66v 4kk 67+ (2025)
 Belgia 65 67 (2030)
 Britannia 66 68 (2046)
 Bulgaria 66v 8kk 67 (2023)
 Espanja 66 67 (2027)
 Irlanti 66 –
 Italia 67 67+ (2022)
 Itävalta 65 / 60 65 (2033)
 Kreikka 67 67+ (2021)
 Kroatia 65 / 62v 9kk 67 (2033)
 Kypros 65 65+ (2023)
 Latvia 64 65 (2025)
 Liettua 64v 2kk / 63v 4kk 65 (2026)
 Luxemburg 65 –
 Malta 63 65 (2027)
 Portugali 66v 6kk 66+ (2016)
 Puola 65 / 60 –
 Ranska 66v 7kk 67 (2023)
 Romania 65 / 61v 6–9kk – /63 (2030)
 Ruotsi 62–68; 65*63-69 (2023), 63+ (2026); 66 (2023), 66+ (2026)
 Saksa 65v 9kk 67 (2031)
 Slovakia 62v 8–10kk  64 (2030)
 Slovenia 65 –
 Suomi 63v 9kk – 68; 65*65+ (2027); 65+ (2030)
 Tanska 67; 66v 6kk* 67 (2022); 68+(2030)
 Tshekki 63v 10kk 65 (2036)
 Unkari 65 –
 Viro 64 65 (2026); 65+ (2027)
Muut maatMiehet / NaisetYleinen eläkeikä tai miehet / naiset
 Australia 58; 66v 6kk*60 (2024); 67 (2023)*
 Islanti 67 –
 Japani 63 / 61; 65* 65 (2025) / 65 (2030); –
 Kanada 65
 Norja 62–75; 67* –
 Sveitsi 65 / 64 –
 Venäjä 61v 6kk / 56v 6kk 65 (2028); 60 (2028)
Yhdysvallat 66v 2kk67 (2027)
* FI, SE, DK, NO, AU ja JP kansaneläkeikä erotettu  työeläkeiästä puolipisteellä.  HE = Hallituksen esitys tai vastaavantasoinen suunnitelma; + = Elinajanodotteen mukaan nouseva eläkeikä.

NL: Eläkeikä nousee 3kk/vuosi v. 2021-2023 ja 2 kk v. 2023-2024 kunnes se on 67 vuotta. Vuodesta 2025 lähtien eläkeikä nousee elinajanodotteen mukaisesti.

BE: Eläkeikä nousee 66 vuoteen helmikuussa 2025 ja 67 vuoteen helmikuussa 2030. Eläkkeen saa kuitenkin aiemmin pitkän työuran perusteella.

UK:Eläkeikä nousee 67 vuoteen v.2026-2028. Nykyisen aikataulun mukaisesti eläkeikä nousee 68 vuoteen vuosina 2044-2046.

BG: Eläkeikä nousee 2kk/vuosi kunnes se on 67 v. 2023 tilanteissa, jos hlöllä vakuutusaikaa 15 vuotta. Täydellä vakuutusajalla (v. 2021 miehillä 39v, naisilla 36v) eläkeikä on naisilla 61v8kk ja miehillä 64v4kk. Eläkeikä nousee miehillä 1kk/vuosi kunnes se on 65 v. 2029. Eläkeikä nousee naisilla 2kk/vuosi kunnes se on 65 v. 2037.

ES: Jos on työuraa yli 37 vuotta ja 3 kuukautta, eläkeikä 65 v. Vuonna 2027, työuravaatimus nousee 38,5 vuoteen.

IE: Eläkeiän nosto 67 vuoteen v 2021 ja 68 vuoteen vuonna 2028. peruttiin toistaiseksi v. 2020.

IT: Eläkeikää tarkistetaan kahden vuoden välein elinajanodotteen perusteella. Vuonna 2021 on mahdollista jäädä eläkkeelle 62-vuotiaana, jos on 38 vuoden työura (quota100).

AT: Naisten eläkeikä nostetaan asteittain (6kk/vuosi) 65 vuoteen vuosina 2024-2033. Pitkän työuran tehneet voivat jäädä eläkkeelle aikaisemmin.

EL: Eläkeikä sidotaan elinajanodotteeseen v.2021. Jos työuraa on 40 vuotta, voi eläkkeelle jäädä 62-vuotiaana.

HR: Naisten eläkeikä nousee 3kk/vuosi siirtymäajan kunnes se on 65v vuonna 2030, kuten miehillä. Vuodesta 2031 sekä miesten että naisten eläkeikä nousee 3kk/v, kunnes se on 67v. vuonna 2038. Vanhuuseläkkeelle voi jäädä 60-vuotiaasta alkaen, jos on 41 vuoden vakuutushistoria.

CY: Eläkeikä arvioidaan elinajanodotteen muutoksen perusteella. Vanhuuseläkkeen voi saada tietyin edellytyksin jo 63-vuotiaana.

LV: Eläkeikä nousee 3kk/vuosi kunnes 65v. vuonna 2025.

LT: Eläkeikä nousee 4kk/vuosi (n) ja 2 kk/ vuosi (m) kunnes eläkeikä on molemmilla 65v. vuonna 2026.

LU: Vanhuuseläkkeen voi saada 57 tai 60 vuoden iästä, jos vakuutusaikaa on vähintään 40 vuotta.

MT: Eläkkeen saa pitkän työuran (35 v.) perusteella jo 61-vuotiaana.

PT: Eläkeikä lasketaan huomioiden 65-vuotiaan elinajanodotteen kehitys

PL: Aiempi päätös eläkeiän nostosta peruttiin vuonna 2017

FR: Eläkkeen voi saada vähentämättömänä 62v iässä, jos vakuutusaika on täysi (41 v. 6kk.). Varhennetun eläkkeen voi saada maksuun ennen varsinaista eläkeikää.

RO: Naisten eläkeikä nousee yhden kuukauden 3kk välein vuoteen 2023 saakka. Tästä eteenpäin 1 kk/5 kk kunnes 63 vuotta v. 2030.

SE: Työeläkkeessä joustava eläkeikä 62-68v., takuueläke 65v. Takuueläkeikä nousee 66:een (2023); Työeläkeikä: 62-68 (2020), 63-69 (2023). Molemmat eläkeiät sidotaan elinajanodotteen muutokseen v. 2026 alkaen.

DE: Yleinen eläkeikä (Regelaltersgrenze) nousee 1kk./vuosi v.2023 saakka ja edelleen 2kk/vuosi kunnes se on 67 v. Pitkän vakuutusajan perusteella eläke voidaan kuitenkin myöntää jatkossakin aikaisintaan 63 vuoden iässä.

SK:Eläkeikä nousee 2kk vuodessa kunnes se on 64 v. vuonna 2030.  Lapset alentavat eläkeikää sekä naisilla että miehillä sitä enemmän mitä enemmän lapsia. Raskaan ja pitkän työuran perusteella eläkeikä voi olla 55-59 v.

SI: Eläke voidaan myöntää vähennettynä väh. 40v. vak.ajan perusteella 60 vuoden iässä sekä miehille että naisille. Lapset alentavat ikärajoja naisilla enimmillään 4 vuodella (5 tai enemmän lapsia) ja miehillä 2 vuodella. Pakollinen varusmiespalvelus alentaa miesten eläkeikää enimmillään 2 vuodella.

FI: Työeläkkeessä joustava eläkeikä 63v9kk–68v., kansaneläke 65v. Työeläkeikä nousee 3kk/vuosi, kunnes se on 65 v. v.2027. Vuonna 2030 eläkeikä sidotaan elinajanodotteeseen.

DK: Kansaneläkeikä 66v 6kk. ATP-eläkeikä 67v. Kansaneläkeikä nostetaan 67 vuoteen vuosina 2019-2022. Vuodesta 2030 alkaen eläkeikä seuraa elinajanodotteen kehitystä.

CZ: Eläkeikä nousee miehillä n. 2kk/v. ja naisilla hieman nopeammin, kunnes eläkeikä on molemmilla 65 v. vuonna 2030. Äideillä on poikkeussääntöjä vuoteen 2036 saakka. Vuoden 2030 jälkeen tavoitellaan sitä, että eläkeikä nousisi niin, että neljännes elinajasta oltaisiin eläkkeellä. Elinajanodotteen kehitystä seurataan viiden vuoden välein.

HU: Vuonna 1956 syntyneille eläkeikä on 64v6kk. Naiset voivat saada eläkkeen iästä riippumatta, jos vakuutusaikaa on väh. 40 v. (vakuutusaikaa tarvitaan vähemmän, jos 5 tai enemmän lapsia).

EE: Eläkeiät nousevat 3kk ikäluokkaa (s. 1954-1960) kohden. Vuonna 1961 ja sen jälkeen syntyneillä eläkeikä on 65 vuotta (v.2026) ja vuodesta 2027 lähtien eläkeikä on sidottu elinajanodotteesen. Lapset voivat alentaa eläkeikää 3-5 vuodella.

AU: Pakollisen lisäeläkkeen (Superannuation) eläkeikä nousee vuosittain yhdellä vuodella kunnes se on 60v. 1.7.2024 alkaen. Vähimmäiseläkkeen (Age pension) eläkeikä nousee 6 kk. kahden vuoden välein kunnes se on 67 v. vuonna 2023.

IS: Eduskunta on hyväksynyt vuonna 2017 lain, joka nostaisi eläkeiän nykyisestä 67:stä 70:een. Lakiin ei lopulta kirjattu hallituksen esityksen alkuperäistä toteuttamisaikataulua (2018-2041).

JP: Vähentämätön kansaneläkeikä 65 v. Työeläkeikä nousee miehillä 65 vuoteen v.2025 ja naisilla vuoteen 2030 mennessä. Eläkeikä nousee vuoden joka kolmas vuosi.

CA: Vähentämätön vanhuuseläkeikä. Työeläkkeen voi ottaa joustava 60-70 v ja kansaneläkkeen 65-70.

NO: Joustava eläkeikä 62-75v. Normaali eläkeikä 67v. Eläkkeen määrän tulee olla tarpeeksi suuri, jotta sen saa alle 67v. iässä.

RU: Eläke voidaan myöntää aikaisemmin mm. pitkän työuran perusteella, lasten lkm:n perusteella, raskaaksi luokitelluissa ammateissa, pohjoisen alueen työntekijöille

US: Vähentämätön eläkeikä (full retrirement age).Eläkeikä nousee v.2021 lähtien 2kk/v. Eläkkeen saa vähennettynä aikaisintaan 62-vuotiaana