EU-maissa 65 vuoden eläkeikä on tällä hetkellä yleinen. Monet maat ovat tehneet päätöksiä eläkeiän nostamisesta 67 vuoteen. Eläkeiän muutokset ajoittuvat eri maissa pääosin vuosien 2020 ja 2030 välille.

Yhä useammassa maassa eläkeikä on sidottu myös jatkossa elinajanodotteen kehitykseen. Suomen lisäksi tällainen mekanismi on käytössä Hollannissa, Italiassa, Kreikassa, Kyproksella, Portugalissa, Slovakiassa, Tanskassa ja Virossa. Myös Isossa-Britanniassa eläkeikää tullaan nostamaan päätösperäisten korotusten jälkeen elinajanodote huomioiden.

Joissain maissa on käytössä eri eläkeiät miehille ja naisille. Naisten eläkeikä on tällöin miesten eläkeikää alempi. Eläkeikien nousemisen yhteydessä sukupuolien eri eläkei’istä kuitenkin pääsääntöisesti luovutaan naisten eläkeikien noustessa miehiä vastaaviksi.

Katso alla olevasta kuvasta voimassa olevat vanhuuseläkeiät ja niihin tulevat muutokset eri maissa. Joustavia eläkeikiä soveltavissa maissa (Suomi, Ruotsi, Norja, Kanada, Yhdysvallat) kuvassa on esitetty eläkeiän alaraja.

Nykyinen ja tuleva vanhuuseläkeikä

Eri maiden eläkeiät ja päätökset eläkeiän nostamisesta on esitetty tarkemmin seuraavassa vertailutaulukossa. Taulukossa on mainittu ensin työeläkeikä, jonka jälkeen kansaneläkeikä, mikäli se poikkeaa edellisestä. Taulukkoon on merkitty myös miesten ja naisten mahdolliset eri eläkeiät.

Taulukon eläkeikä tarkoittaa alinta ikää, jolloin lakisääteisen vanhuuseläkkeen voi nostaa. Eläkkeen voi useimmiten ottaa maksuun myös ikärajan saavuttamisen jälkeen. Tällöin siihen tehdään yleensä lykkäyskorotus.

Useissa maissa on käytössä myös erilaisia varhaiseläkejärjestelyjä, jolloin eläke voidaan myöntää ennen yleistä vanhuuseläkeikää. Osassa maita varhaiseläke voidaan myöntää myös vähentämättömänä pitkän vakuutusajan perusteella. Nämä erityisjärjestelyt eivät ole merkitty taulukkoon.

Norjassa, Ruotsissa, Suomessa, Kanadassa ja Yhdysvalloissa on käytössä joustava eläkeikä. Eläkkeen voi tällöin nostaa halutessaan ikärajojen sisällä. Taulukkoon on merkitty tällöin ala- ja yläikärajat.

Lue lisää:

Vanhuuseläkeiät eri maissa

Nykyinen eläkeikä (2022) Tuleva eläkeikä
 EU-maatMiehet / NaisetYleinen eläkeikä tai miehet/naiset
 Alankomaat 66v 7kk 67+ (2025)
 Belgia 65 67 (2030)
 Bulgaria 66v 10kk 67 (2023)
 Espanja 66v 2kk 67 (2027)
 Irlanti 66 67 (2031)
 Italia 67 67+
 Itävalta 65 / 60 65 (2033)
 Kreikka 67 67+
 Kroatia 65 / 63v 65
 Kypros 65 65+ (2023)
 Latvia 64v 3kk 65 (2025)
 Liettua 64v 4kk / 63v 8kk 65 (2026)
 Luxemburg 65 –
 Malta 63 65 (2027)
 Portugali 66v 7kk 66+
 Puola 65 / 60 –
 Ranska 62 –
 Romania 65 / 61v 9–11kk – /63 (2030)
 Ruotsi 62–68; 65*63-69 (2023), 63+ (2026); 66 (2023), 66+ (2026)
 Saksa 65v 10kk 67 (2031)
 Slovakia 62v 10kk  64 (2030)
 Slovenia 65 –
 Suomi 64–68; 65* 65 (2027); 65+ (2030)
 Tanska 67; 67* 68+(2030)
 Tshekki 63v 10kk 65 (2030)
 Unkari 65 –
 Viro 64v 3kk 65 (2026); 65+ (2027)
Muut maatMiehet / NaisetYleinen eläkeikä tai miehet / naiset
 Australia 59; 66v 6kk*60 (2024); 67 (2023)*
Britannia 6668 (2046)
 Islanti 67
 Japani 64 / 62; 65*65 (2025) / 65 (2030); –
 Kanada 60–70; 65–70
 Norja 62–75; 67*
 Sveitsi 65 / 64
 Venäjä 61v 6kk / 56v 6kk65 (2028); 60 (2028)
Yhdysvallat 62–7067 (2027)
* FI, SE, DK, NO, AU ja JP kansaneläkeikä erotettu  työeläkeiästä puolipisteellä.  HE = Hallituksen esitys tai vastaavantasoinen suunnitelma; + = Elinajanodotteen mukaan nouseva eläkeikä.

NL: Eläkeikä nousee 3kk/vuosi v. 2021-2023 ja 2 kk v. 2023-2024 kunnes se on 67 vuotta. Vuodesta 2025 lähtien eläkeikä nousee elinajanodotteen mukaisesti.

BE: Eläkeikä nousee 66 vuoteen helmikuussa 2025 ja 67 vuoteen helmikuussa 2030. Eläkkeen saa 60-vuotiaana 44 vuoden työuran perusteella ja 61-vuotiaana 43 vuoden työuran perusteella. Jos täyttää tietyt edellytykset, eläkkeelle voi jäädä 63 vuoden iässä.

UK: Eläkeikä nousee 66:sta 67 vuoteen v.2026-2028 ja nykyisen aikataulun mukaisesti edelleen 68 vuoteen vuosina 2044-2046.

BG: Eläkeikä nousee 2kk/vuosi kunnes se on 67 v. 2023 tilanteissa, jos hlöllä vakuutusaikaa 15 vuotta. Täydellä vakuutusajalla (v. 2022 miehillä 39v2kk, naisilla 36v2kk) eläkeikä on naisilla 62v ja miehillä 64v5kk. Eläkeikä nousee miehillä 1kk/vuosi kunnes se on 65 v. 2029. Eläkeikä nousee naisilla 2kk/vuosi kunnes se on 65 v. 2037.

ES: Jos on työuraa yli 37 vuotta ja 6 kuukautta, eläkeikä 65 v. Vuonna 2027, työuravaatimus nousee 38,5 vuoteen.

IE: Eläkeiän nosto 67 vuoteen v 2021 ja 68 vuoteen vuonna 2028. peruttiin toistaiseksi v. 2020.

IT: Eläkeikää tarkistetaan kahden vuoden välein elinajanodotteen perusteella. Vuonna 2022 on mahdollista jäädä eläkkeelle 64-vuotiaana, jos on 38 vuoden työura (quota102). Naisilla on mahdollisuus jäädä eläkkeelle iästä riippumatta 41v10kk työuran jälkeen, miehillä 42v10kk työuran.

AT: Naisten eläkeikä nostetaan asteittain (6kk/vuosi) 65 vuoteen vuosina 2024-2033. Pitkän työuran tehneet voivat jäädä eläkkeelle aikaisemmin.

EL: Eläkeikä sidottu 65-vuotiaiden elinajanodotteen kehitykseen vuodesta 2021 alkaen. Jos työuraa on 40 vuotta, voi eläkkeelle jäädä 62-vuotiaana.

HR: Naisten eläkeikä nousee 3kk/vuosi kunnes se on 65v vuonna 2030, kuten miehillä. Pitkän vakuutusajan perusteella vanhuuseläkkeelle voi jäädä 60-vuotiaana, jos on vähintään 41 vuoden vakuutushistoria. Eläkeiän nosto 67 vuoteen peruttiin v. 2019.

CY: Eläkeikä arvioidaan elinajanodotteen muutoksen perusteella. Vanhuuseläkkeen voi saada tietyin edellytyksin jo 63-vuotiaana.

LV: Eläkeikä nousee 3kk/vuosi kunnes 65v. vuonna 2025. Eläkkeesseen vaaditaan 15 vuoden työura.

LT: Eläkeikä nousee 4kk/vuosi (n) ja 2 kk/ vuosi (m) kunnes eläkeikä on molemmilla 65v. vuonna 2026.

LU: Vanhuuseläkkeen voi saada 57 tai 60 vuoden iässä, jos vakuutusaikaa on vähintään 40 vuotta. Vanhuuseläkeikä on 60, jos osa vakuutusajasta on ostettu jälkikäteen.

MT: Eläkkeen saa pitkän työuran (35 v.) perusteella jo 61-vuotiaana. Vakuutusaikavaatimus nousee 40 vuoteen 1962 syntyneillä ja 41 vuoteen vuonna 1969 syntyneillä.

PT: Eläkeikä lasketaan huomioiden 65-vuotiaan elinajanodotteen kehitys. Eläkeikä laskee 66v4kk vuonna 2023.

PL: Aiempi päätös eläkeiän nostosta peruttiin vuonna 2017

FR: Eläkkeen voi saada vähentämättömänä 62v iässä, jos vakuutusaika on täysi (41 v. 9kk.). Eläkkeen saa täytenä ilman työuravaatimusta 67-vuotiaana. Varhennetun eläkkeen voi saada maksuun ennen varsinaista eläkeikää.

RO: Naisten eläkeikä nousee yhden kuukauden 3kk välein vuoteen 2023 saakka. Tästä eteenpäin 1 kk/5 kk kunnes 63 vuotta v. 2030.

SE: Työeläkkeessä joustava eläkeikä 62-68v., takuueläke 65v. Takuueläkeikä nousee 66:een (2023); Työeläkeikä: 62-68 (2020), 63-69 (2023). Molemmat eläkeiät sidotaan elinajanodotteen muutokseen v. 2026 alkaen.

DE: Eläkeikä (Regelaltersgrenze) nousee 1kk./vuosi kunnes 66 v. josta 2kk/vuosi kunnes 67 v. 2031. Pitkän vakuutusajan perusteella eläke voidaan myöntää jatkossakin aikaisintaan 63 v.

SK: Eläkeikä nousee 2kk vuodessa kunnes se on 64 v. vuonna 2030. Lapset alentavat eläkeikää sekä naisilla että miehillä sitä enemmän mitä enemmän lapsia. Raskaan ja pitkän työuran perusteella eläkeikä voi olla 55-59 v.

SI: Eläke voidaan myöntää vähennettynä väh. 40v. vak.ajan perusteella 60 vuoden iässä sekä miehille että naisille. Lapset, varusmiespalvelu, työskentely 15-18 -vuotiaana sekä työskentely terveydelle vaarallisissa tai raskaissa töissä alentavat ikärajoja.

FI: Työeläkkeessä joustava eläkeikä 64-69v., kansaneläke 65v. Työeläkeikä nousee 3kk/vuosi, kunnes se on 65 v. v.2027. Vuonna 2030 eläkeikä sidotaan elinajanodotteeseen.

DK: Kansaneläkeikä 66v 6kk. ATP-eläkeikä 67v. Kansaneläkeikä nostetaan 67 vuoteen vuosina 2019-2022. Vuodesta 2030 alkaen eläkeikä seuraa elinajanodotteen kehitystä.

CZ: Eläkeikä nousee n. 2kk/v., kunnes eläkeikä on molemmilla 65 v. vuonna 2030. Äideillä on poikkeussääntöjä vuoteen 2036 saakka.

HU: Vuonna 1956 syntyneille eläkeikä on 64v6kk. Naiset voivat saada eläkkeen iästä riippumatta, jos vakuutusaikaa on väh. 40 v. (vakuutusaikaa tarvitaan vähemmän, jos 5 tai enemmän lapsia).

EE: Eläkeiät nousevat 3kk ikäluokkaa (s. 1954-1960) kohden. Vuonna 1961 ja sen jälkeen syntyneillä eläkeikä on 65 vuotta (v.2026) ja vuodesta 2027 lähtien eläkeikä on sidottu elinajanodotteesen. Lapset voivat alentaa eläkeikää 3-5 vuodella.

AU: Pakollisen lisäeläkkeen (Superannuation) eläkeikä nousee vuosittain yhdellä vuodella kunnes se on 60v. 1.7.2024 alkaen. Vähimmäiseläkkeen (Age pension) eläkeikä nousee 6 kk. kahden vuoden välein kunnes se on 67 v. vuonna 2023.

IS: Eduskunta on hyväksynyt vuonna 2017 lain, joka nostaisi eläkeiän nykyisestä 67:stä 70:een. Lakiin ei lopulta kirjattu hallituksen esityksen alkuperäistä toteuttamisaikataulua (2018-2041).

JP: Työeläkeikä nousee 65 vuoteen miehillä vuosien 2013-2025 aikana ja naisilla vuosien 2018-2030 aikana. Eläkeikä nousee vuoden joka kolmas vuosi. Kansaneläkeikä 60-70 v. vähentämättömänä 65 v.

CA: Työeläkkeen (CPP) voi ottaa joustavasti 60-70 v. ja kansaneläkkeen (OAS) 65-70 v. Vähentämätön työeläkeikä on 65 v.

NO: Joustava eläkeikä 62-75v. Normaali eläkeikä 67v. Eläkkeen määrän tulee olla tarpeeksi suuri, jotta sen saa alle 67v. iässä.

RU: Eläke voidaan myöntää aikaisemmin mm. pitkän työuran perusteella, lasten lkm:n perusteella, raskaaksi luokitelluissa ammateissa, pohjoisen alueen työntekijöille.

US: Joustava eläkeikä 62-70v. Vähentämätön eläkeikä (full retirement age) on 66v4kk. Vähentämätön eläkeikä nousee 2kk/v. kunnes se on 67 v. v. 2027. Eläkkeen saa vähennettynä jatkossakin aikaisintaan 62-vuotiaana. Vähentämättömän eläkeiän jälkeen otettavaan eläkkeeseen maksetaan lykkäyskorotusta 70 ikävuoteen saakka.