Strategiakauden 2022–2026 keskiössä on toimiva työeläketurva, luottamus Eläketurvakeskukseen ja kysyntä sen tuottamille palveluille. Strategian kulmakiviä ovat työeläkealan yhteinen visio työeläketurvasta sekä ETK:n oma visio, missio ja arvot.

Työeläketurvan visio

Työeläke on keskeinen osa hyvinvointia ja siihen luotetaan. Se on rahoituksellisesti kestävä, tehokkaasti järjestetty ja edistää talouden vakautta.

Visio

Meiltä kysytään, meihin luotetaan.

Missio

Toimivan työeläketurvan puolesta.

Arvot

  • Luotettavuus
  • Rohkeus
  • Kumppanuus

Strategiset tavoitteet

Vaikuttavuustavoitteet

  • Tarjoamme luotettavaa tietoa työeläketurvan arviointiin
  • Olemme asiantunteva työeläketurvan kehittäjä
  • Työeläkealan yhteiset tietojärjestelmäpalvelut tukevat tehokasta toimeenpanoa
  • Työeläketurva tunnetaan
  • Palvelumme vastaavat asiakkaiden tarpeita

Voimavaratavoitteet

  • Toimimme tuloksellisesti ja joustavasti
  • Eläketurvakeskus on hyvä ja vetovoimainen työpaikka

Eläketurvakeskuksen hallitus hyväksyi uuden strategian 14.4.2021. Uusi strategiakausi alkoi 1.1.2022.

Lue lisää:

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.