Tenhunen Sanna

1.12.2022 Tenhunen Sanna

Lykkäyskorotus – huonosti tunnettu hyöty myöhemmästä eläkkeelle siirtymisestä

Eläkkeelle siirtymisen myöhentäminen korottaa pysyvästi eläkettä. Vain noin puolet suomalaisista tuntee tämän vaikutuksen. Eläkettä nostaa sekä lykkäyskorotus että työstä karttuva eläke. Työeläkkeisiin tehdään ensi vuoden alussa suuri indeksikorotus hintatason nousun vuoksi. Työssä jatkaminen ja eläkkeen lykkääminen korottavat eläkettä lopulta indeksikorotusta enemmän, jos työssä jatkaa riittävän pitkään.

5.10.2022 Tenhunen Sanna

Moni ei tunne sähköistä työeläkeotetta

Vain puolet suomalaisista kertoo tutustuneensa sähköiseen työeläkeotteeseen. Ote jää tarkastamatta etenkin nuorilla ja pienituloisissa kotitalouksissa. Yleisimmin taustalla on se, ettei sähköisestä työeläkeotteesta tiedetty.

2.9.2022 Tenhunen Sanna

Työstä eläkkeelle – ihana vai kamala muutos?

Millaisia syitä eläkkeelle jäämisen taustalla on ja miltä muutos tuntuu? Mitä tekijöitä eläkkeelle siirtymisessä pitäisi huomioida? Eläketurvakeskuksen Työstä eläkkeelle -kyselytutkimuksessa tiedustellaan näitä asioita kokemusasiantuntijoilta – eli vastikään eläkkeelle siirtyneiltä.

6.7.2022 Tenhunen Sanna

Tietoa ja vääriä käsityksiä eläkeasioista

Eläkebarometrissa eläkeasioiden tuntemista mitataan sekä omien käsitysten ja yksityiskohtiin liittyvän tiedon kautta. Lähes puolet 18–79-vuotiaista suomalaisista arvioi tuntevansa eläketurvaa vähintään melko hyvin ja suurimmalle osalle yksityiskohdatkin ovat tuttuja, mutta myös vääriä käsityksiä on ilmassa.

3.2.2022 Tenhunen Sanna

Eläketiedot ovat osa talousosaamista – lakisääteinen eläkejärjestelmä ratkaisee monta kysymystä puolestamme

Euroopan komissio ja OECD:n kansainvälinen talousopetusverkosto (OECD/INFE) julkaisivat tammikuussa talousosaamisen viitekehyksen, joka nostaa esiin eläkeasioiden tuntemisen osana tärkeitä taloustaitoja. Useat mainituista asioista liittyvät eläkeaikaan varautumiseen, eläketuotteiden valintaan ja niihin liittyvien riskien tunnistamiseen. Suomessa työeläke, kansaneläke ja takuueläke ovat lakisääteisiä ja ne kattavat automaattisesti monet viitekehyksessä mainitut eläkeasiat.

5.5.2021 Tenhunen Sanna

Lisääkö epäluottamus eläketurvaan suomalaisten säästämistä?

Eläkeaikaan varautumisen tärkeä tavoite on turvata oma toimeentulo ja kulutus eläkeaikana. Jos luottamus lakisääteisen eläkejärjestelmän tuomaan turvaan omana eläkeaikana rakoilee, pitäisikö jokaisen pyrkiä varautumaan omaan eläkeaikaan säästämällä itse? Tuoreen tutkimuksen mukaan luottamuksen ja säästämisen välinen yhteys ei kuitenkaan ole näin suoraviivainen. Osa luottamukseen viittaavista tekijöistä lisää säästämistä, osa vähentää sitä ja osa ei heijastu lainkaan säästämiseen.

7.1.2021 Tenhunen Sanna

Eläkevarojen sijoitustoiminta heijastuu suomalaisten luottamukseen eläkejärjestelmää kohtaan

Yksi eläkejärjestelmän rahoituksen ja tulevaisuudennäkymien kulmakivistä muodostuu eläkevarallisuudesta ja sen hoitamisesta. Eläkevarojen sijoitustoimintaan, kuten mihin tahansa sijoituksiin, liittyy kuitenkin riskejä. Ovatko suomalaiset huolissaan näistä riskeistä? Entä kuinka paljon suomalaiset luottavat sijoitustoimintaan ja onko sillä merkitystä eläkejärjestelmää kohtaan koettuun luottamukseen?

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.