Alla löytyvät kuvin havainnollistetut esimerkit yleisistä ulkomaantyön tilanteista ja A1-todistuksen vaikutuksesta käytännössä. Esimerkit eivät vastaa jokaista tilannetta. Tarvittaessa lisätietoja saa Eläketurvakeskuksesta.

Lähetetty työntekijä

Tyypillisessä tilanteessa suomalainen työnantaja lähettää työntekijän tilapäisesti toiseen EU-maahan töihin. Jotta työntekijän sosiaaliturva jatkuisi Suomessa, hänelle haetaan A1-todistusta Eläketurvakeskuksesta.

Useassa maassa, usealle työnantajalle työskentely

Kun työskentelee useassa maassa eri työnantajille, jää sosiaaliturva-asian selvittäminen viime kädessä työntekijän vastuulle. Suomessa asuvan tulee alla olevan kuvan mukaisesti hakea todistusta Eläketurvakeskuksesta, jotta oikean maan sovellettava lainsäädäntö voidaan selvittää.

Lue lisää Etk.fi:ssä:

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.