Rahoitus ja sijoitustoiminta -osio tarjoaa kansainvälistä vertailutietoa eläkkeiden rahoituksesta eri maissa. Sivusto tarjoaa tietoja muun muassa eläkemenojen kehityksestä ja eläkevarojen määristä eri maissa.

Eläkevarojen merkitys ja niille saatavat tuotot ovat viime vuosien aikana korostuneet sekä Suomessa että muualla missä rahastointi on merkittävä osa työeläketurvan rahoitusta. Sivut tarjoavat vertailutietoa sijoitustuotoista kattavuudeltaan ja sijoitusvarallisuudeltaan keskeisistä toimijoista Pohjois-Euroopasta ja -Amerikasta sekä Aasiasta.    

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.