Eläketurvakeskus julkaisee hallinnoimistaan henkilörekistereistä tietosuojaselosteet. Tietosuojaseloste on laajennettu rekisteriseloste. Rekisteriselosteen sisällön lisäksi tietosuojaselosteessa informoidaan rekisteröidyn oikeuksista.

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaan rekisterinpitäjän on toimitettava henkilötietojen käsittelyä koskevat tiedot rekisteröidylle tiiviisti esitetyssä, läpinäkyvässä, helposti ymmärrettävässä ja saatavilla olevassa muodossa.

Eläketurvakeskuksen laatimat tietosuojaselosteet sisältävät seuraavat tiedot:

  • Eläketurvakeskuksen ja rekisteriasioista vastaavan henkilön yhteystiedot
  • tietosuojavastaavan yhteystiedot
  • henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset
  • rekisteröityjen ryhmät ja henkilötietoryhmät
  • henkilötietojen vastaanottajat
  • henkilötietojen kansainväliset siirrot
  • henkilötietojen poistamisen määräajat
  • henkilötietojen suojauksen periaatteet sekä
  • rekisteröityjen oikeudet.

Selosteet

Lue lisää:

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.