Yksityisten alojen palkansaajien TyEL-maksu on keskimäärin arviolta 24,81 prosenttia palkoista vuonna 2024. Keskimääräisessä maksussa on otettu huomioon keskimääräinen asiakashyvitys 0,4 prosenttia, keskimääräinen hoitokustannusosa 0,19 prosenttia sekä keskimääräiset maksutappio- ja lakisääteisten maksujen osan alennukset. MEL-maksu on keskimäärin 19,0 prosenttia maksetuista palkoista vuonna 2024.
Työnantajan osuus TyEL-maksusta on keskimäärin arviolta 17,34 prosenttia palkoista vuonna 2024. Vakuutussopimuksen solmineen sopimustyönantajan TyEL-maksu vaihtelee työnantajan koon ja työnantajan omille työntekijöille myönnettyjen työkyvyttömyyseläkkeiden mukaan. Pienet työnantajat maksavat tasamaksua.


Vuonna 2024 TyEL-maksuun sisältyy 0,41 prosenttiyksikön suuruisena määrä, jolla työnantajat palauttavat vuonna 2020 annettua TyEL-maksun alennusta. Työnantajat maksavat alennuksen takaisin kokonaisuudessaan vuosina 2022 – 2025.

Yksityisten alojen sopimustyönantajan TyEL-maksu

Työnantaja on sopimustyönantaja, jos työnantajalla on työntekijöitä vakituisessa työsuhteessa tai jos työnantaja on maksanut kuuden kuukauden aikana palkkoja vähintään 9 822 euroa (rajamäärä vuonna 2024). Sopimustyönantaja on velvollinen solmimaan vakuutussopimuksen valitsemansa eläkelaitoksen kanssa.

Työeläkevakuutusyhtiöstä vakuutuksen ottaneen sopimustyönantajan TyEL-kokonaismaksuprosentti vuonna 2024 on 25,12 prosenttia palkoista. Lopulliseen maksuprosenttiin vaikuttavat työeläkevakuutusyhtiöstä riippuvat hoitokustannusosa sekä maksua alentavat asiakashyvitykset. Maksuun tehdään myös työnantajan koosta riippuva mahdollinen maksutappiomaksualennus.

Työntekijän osuus kokonaismaksusta on 7,15 prosenttiyksikköä alle 53-vuotiailla ja 63 vuotta täyttäneillä sekä 8,65 prosenttiyksikköä 53­–62-vuotiailla.

Kun työnantajan työtekijöilleen maksama kahden vuoden takainen eli vuoden 2022 palkkasumma on yli 2,2515 milj. euroa, TyEL-maksun suuruuteen vaikuttavat myös työnantajan omille työntekijöille myönnetyt työkyvyttömyyseläketapaukset aikaisemmilta vuosilta. Maksun työkyvyttömyyseläkeosa on tältä osin kuvattu tarkemmin sivulla Työkyvyttömyyseläkemaksu eri aloilla.

Eläkesäätiöissä ja -kassoissa vakuutusmaksu on kannatusmaksutyyppinen.

Lue lisää ETK.fi:ssä:

Aiheesta muualla:

Yksityisten alojen tilapäisen työnantajan TyEL-maksu

Tilapäinen työnantaja on sellainen työnantaja, jonka palveluksessa ei ole jatkuvasti yhtään työntekijää ja määräaikaisissa työsuhteissa oleville työntekijöille kuuden kuukauden ajalta maksetut palkat yhteensä ovat alle 9 822 euroa vuonna 2024. Tilapäisen työnantajan TyEL-maksu on 26,12 prosenttia vuonna 2024. Työntekijän osuus on sama kuin sopimustyönantajilla. Tilapäiset työnantajat eivät saa asiakashyvitystä, vaan maksettu vakuutusmaksu on suoraan lopullinen.

Merimieseläkelain mukainen MEL-maksu

Vuonna 2024 MEL-maksu on keskimäärin 19,0 prosenttia maksetuista palkoista.

Työntekijän osuus on 7,15 prosenttia alle 53-vuotiailla ja 63 vuotta täyttäneillä sekä 8,65 prosenttia 53­–62-vuotiailla.

Työnantajan osuus MEL-maksusta on 11,4 prosenttia palkkasummasta vuonna 2024.

Suuren MEL-vakuutetun työnantajan työeläkevakuutusmaksuun vaikuttaa TyEL-maksun tapaan työnantajan omille työntekijöille myönnetyt työkyvyttömyyseläkkeet omavastuumaksun kautta.

Vajaa kolmasosa maksetusta MEL:n mukaisesta eläkemenosta kustannetaan valtion budjetista. MEL:n mukaiset työeläkevakuutukset hoidetaan Merimieseläkekassassa.

Lue lisää ETK.fi:ssä:

Aiheesta muualla:

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.