Yksityisten alojen palkansaajien TyEL-maksu on keskimäärin arviolta 24,4 prosenttia palkoista vuonna 2021. Keskimääräisessä maksussa on otettu huomioon keskimääräinen asiakashyvitys 0,2 prosenttia sekä keskimääräiset hoitokustannus-, maksutappio- ja lakisääteisten maksujen osan alennukset. MEL-maksu on keskimäärin 19,0 prosenttia maksetuista palkoista vuonna 2021.

Työnantajan osuus TyEL-maksusta on keskimäärin arviolta 16,95 prosenttia palkoista vuonna 2021. Vakuutussopimuksen solmineen sopimustyönantajan TyEL-maksu vaihtelee työnantajan koon ja työnantajan omille työntekijöille myönnettyjen työkyvyttömyyseläkkeiden mukaan. Pienet työnantajat maksavat tasamaksua.

Yksityisten alojen sopimustyönantajan TyEL-maksu

Työnantaja on sopimustyönantaja, jos työnantajalla on työntekijöitä vakituisessa työsuhteessa tai jos työnantaja on maksanut kuuden kuukauden aikana palkkoja vähintään 8 790 euroa (rajamäärä vuonna 2021). Sopimustyönantaja on velvollinen solmimaan vakuutussopimuksen valitsemansa eläkelaitoksen kanssa.

Työeläkevakuutusyhtiöstä vakuutuksen ottaneen sopimustyönantajan TyEL-kokonaismaksuprosentti vuonna 2021 on 24,8 prosenttia palkoista. Maksuun tehdään työnantajan koosta riippuvat mahdolliset hoitokustannus- ja maksutappiomaksualennukset. Lopulliseen maksuprosenttiin vaikuttavat myös työeläkevakuutusyhtiöstä riippuvat maksua alentavat asiakashyvitykset.

Työntekijän osuus kokonaismaksusta on 7,15 prosenttiyksikköä alle 53-vuotiailla ja 63 vuotta täyttäneillä sekä 8,65 prosenttiyksikköä 53­–62-vuotiailla.

Kun työnantajan työtekijöilleen maksama kahden vuoden takainen eli vuoden 2019 palkkasumma on yli 2,1255 milj. euroa, TyEL-maksun suuruuteen vaikuttavat myös työnantajan omille työntekijöille myönnetyt työkyvyttömyyseläketapaukset aikaisemmilta vuosilta. Maksun työkyvyttömyyseläkeosa on tältä osin kuvattu tarkemmin sivulla Työkyvyttömyyseläkemaksu eri aloilla.

Eläkesäätiöissä ja -kassoissa vakuutusmaksu on kannatusmaksutyyppinen.

Lue lisää:

Aiheesta muualla:

Yksityisten alojen tilapäisen työnantajan TyEL-maksu

Tilapäinen työnantaja on sellainen työnantaja, jonka palveluksessa ei ole jatkuvasti yhtään työntekijää ja määräaikaisissa työsuhteissa oleville työntekijöille kuuden kuukauden ajalta maksetut palkat yhteensä ovat alle 8 790 euroa vuonna 2021.

Tilapäisen työnantajan TyEL-maksu on sama kuin sopimustyönantajan kokonaismaksuprosentti vuonna 2021. Työntekijän osuus on sama kuin sopimustyönantajilla. Tilapäiset työnantajat eivät saa asiakashyvitystä, vaan maksettu vakuutusmaksu on suoraan lopullinen.

Merimieseläkelain mukainen MEL-maksu

Vuonna 2021 MEL-maksu on keskimäärin 19,0 prosenttia maksetuista palkoista.

Työntekijän osuus on 7,15 prosenttia alle 53-vuotiailla ja 63 vuotta täyttäneillä sekä 8,65 prosenttia 53­–62-vuotiailla.

Työnantajan osuus MEL-maksusta on 11,4 prosenttia palkkasummasta vuonna 2021.

Suuren MEL-vakuutetun työnantajan työeläkevakuutusmaksuun vaikuttaa TyEL-maksun tapaan työnantajan omille työntekijöille myönnetyt työkyvyttömyyseläkkeet omavastuumaksun kautta.

Vajaa kolmasosa maksetusta MEL:n mukaisesta eläkemenosta kustannetaan valtion budjetista. MEL:n mukaiset työeläkevakuutukset hoidetaan Merimieseläkekassassa.

Lue lisää:

Aiheesta muualla: