Yksityisten alojen sopimustyönantajan TyEL-maksu

Työnantaja on sopimustyönantaja, jos työnantajalla on työntekijöitä vakituisessa työsuhteessa tai jos työnantaja on maksanut kuuden kuukauden aikana palkkoja vähintään 9 348 euroa (rajamäärä vuonna 2023). Sopimustyönantaja on velvollinen solmimaan vakuutussopimuksen valitsemansa eläkelaitoksen kanssa.

Työeläkevakuutusyhtiöstä vakuutuksen ottaneen sopimustyönantajan TyEL-kokonaismaksuprosentti vuonna 2023 on 25,3 prosenttia palkoista. Lopulliseen maksuprosenttiin vaikuttavat työeläkevakuutusyhtiöstä riippuvat hoitokustannusosa sekä maksua alentavat asiakashyvitykset. Maksuun tehdään myös työnantajan koosta riippuva mahdollinen maksutappiomaksualennus.

Työntekijän osuus kokonaismaksusta on 7,15 prosenttiyksikköä alle 53-vuotiailla ja 63 vuotta täyttäneillä sekä 8,65 prosenttiyksikköä 53­–62-vuotiailla.

Kun työnantajan työtekijöilleen maksama kahden vuoden takainen eli vuoden 2021 palkkasumma on yli 2,197 milj. euroa, TyEL-maksun suuruuteen vaikuttavat myös työnantajan omille työntekijöille myönnetyt työkyvyttömyyseläketapaukset aikaisemmilta vuosilta. Maksun työkyvyttömyyseläkeosa on tältä osin kuvattu tarkemmin sivulla Työkyvyttömyyseläkemaksu eri aloilla.

Eläkesäätiöissä ja -kassoissa vakuutusmaksu on kannatusmaksutyyppinen.

Lue lisää ETK.fi:ssä:

Aiheesta muualla:

Yksityisten alojen tilapäisen työnantajan TyEL-maksu

Merimieseläkelain mukainen MEL-maksu

Vuonna 2023 MEL-maksu on keskimäärin 19,0 prosenttia maksetuista palkoista.

Työntekijän osuus on 7,15 prosenttia alle 53-vuotiailla ja 63 vuotta täyttäneillä sekä 8,65 prosenttia 53­–62-vuotiailla.

Työnantajan osuus MEL-maksusta on 11,4 prosenttia palkkasummasta vuonna 2023.

Suuren MEL-vakuutetun työnantajan työeläkevakuutusmaksuun vaikuttaa TyEL-maksun tapaan työnantajan omille työntekijöille myönnetyt työkyvyttömyyseläkkeet omavastuumaksun kautta.

Vajaa kolmasosa maksetusta MEL:n mukaisesta eläkemenosta kustannetaan valtion budjetista. MEL:n mukaiset työeläkevakuutukset hoidetaan Merimieseläkekassassa.

Lue lisää ETK.fi:ssä:

Aiheesta muualla: