Yksityisten alojen palkansaajien TyEL-maksu on keskimäärin arviolta 24,85 prosenttia palkoista vuonna 2022. Keskimääräisessä maksussa on otettu huomioon keskimääräinen asiakashyvitys 0,8 prosenttia sekä keskimääräiset hoitokustannus-, maksutappio- ja lakisääteisten maksujen osan alennukset. MEL-maksu on keskimäärin 19,0 prosenttia maksetuista palkoista vuonna 2022.

Työnantajan osuus TyEL-maksusta on keskimäärin arviolta 17,40 prosenttia palkoista vuonna 2022. Vakuutussopimuksen solmineen sopimustyönantajan TyEL-maksu vaihtelee työnantajan koon ja työnantajan omille työntekijöille myönnettyjen työkyvyttömyyseläkkeiden mukaan. Pienet työnantajat maksavat tasamaksua.

Vuonna 2022 TyEL-maksuun sisältyy 0,45 prosenttiyksikön suuruisena määrä, jolla työnantajat palauttavat vuonna 2020 annettua TyEL-maksun alennusta. Työnantajat maksavat alennuksen takaisin kokonaisuudessaan vuosina 2022 – 2025.

Yksityisten alojen sopimustyönantajan TyEL-maksu

Työnantaja on sopimustyönantaja, jos työnantajalla on työntekijöitä vakituisessa työsuhteessa tai jos työnantaja on maksanut kuuden kuukauden aikana palkkoja vähintään 9 006 euroa (rajamäärä vuonna 2022). Sopimustyönantaja on velvollinen solmimaan vakuutussopimuksen valitsemansa eläkelaitoksen kanssa.

Työeläkevakuutusyhtiöstä vakuutuksen ottaneen sopimustyönantajan TyEL-kokonaismaksuprosentti vuonna 2022 on 25,85 prosenttia palkoista. Maksuun tehdään työnantajan koosta riippuvat mahdolliset hoitokustannus- ja maksutappiomaksualennukset. Lopulliseen maksuprosenttiin vaikuttavat myös työeläkevakuutusyhtiöstä riippuvat maksua alentavat asiakashyvitykset.

Työntekijän osuus kokonaismaksusta on 7,15 prosenttiyksikköä alle 53-vuotiailla ja 63 vuotta täyttäneillä sekä 8,65 prosenttiyksikköä 53­–62-vuotiailla.

Kun työnantajan työtekijöilleen maksama kahden vuoden takainen eli vuoden 2020 palkkasumma on yli 2,169 milj. euroa, TyEL-maksun suuruuteen vaikuttavat myös työnantajan omille työntekijöille myönnetyt työkyvyttömyyseläketapaukset aikaisemmilta vuosilta. Maksun työkyvyttömyyseläkeosa on tältä osin kuvattu tarkemmin sivulla Työkyvyttömyyseläkemaksu eri aloilla.

Eläkesäätiöissä ja -kassoissa vakuutusmaksu on kannatusmaksutyyppinen.

Lue lisää:

Aiheesta muualla:

Yksityisten alojen tilapäisen työnantajan TyEL-maksu

Tilapäinen työnantaja on sellainen työnantaja, jonka palveluksessa ei ole jatkuvasti yhtään työntekijää ja määräaikaisissa työsuhteissa oleville työntekijöille kuuden kuukauden ajalta maksetut palkat yhteensä ovat alle 9 006 euroa vuonna 2022.

Tilapäisen työnantajan TyEL-maksu on sama kuin sopimustyönantajan kokonaismaksuprosentti vuonna 2022. Työntekijän osuus on sama kuin sopimustyönantajilla. Tilapäiset työnantajat eivät saa asiakashyvitystä, vaan maksettu vakuutusmaksu on suoraan lopullinen.

Merimieseläkelain mukainen MEL-maksu

Vuonna 2022 MEL-maksu on keskimäärin 19,0 prosenttia maksetuista palkoista.

Työntekijän osuus on 7,15 prosenttia alle 53-vuotiailla ja 63 vuotta täyttäneillä sekä 8,65 prosenttia 53­–62-vuotiailla.

Työnantajan osuus MEL-maksusta on 11,4 prosenttia palkkasummasta vuonna 2022.

Suuren MEL-vakuutetun työnantajan työeläkevakuutusmaksuun vaikuttaa TyEL-maksun tapaan työnantajan omille työntekijöille myönnetyt työkyvyttömyyseläkkeet omavastuumaksun kautta.

Vajaa kolmasosa maksetusta MEL:n mukaisesta eläkemenosta kustannetaan valtion budjetista. MEL:n mukaiset työeläkevakuutukset hoidetaan Merimieseläkekassassa.

Lue lisää:

Aiheesta muualla: