Eläkeuudistukset

Eläkelainsäädäntöä kehitetään jatkuvasti vuosittain, vaikka suurempia uudistuksia tehdäänkin harvemmin. Työmarkkinajärjestöt ja valtiovalta osallistuvat kehittämiseen.

Yhteiskunnassa tapahtuneet muutokset ovat usein alkusysäyksenä uudistuksille. Käytännön lainvalmistelun uudistuksista käynnistää esimerkiksi työmarkkinajärjestöjen sopimus tai kirjaus hallitusohjelmassa. Pienempiä muutostarpeita voivat aiheuttaa esimerkiksi muutokset eläketurvaan läheisesti liittyvässä muussa lainsäädännössä.

Viimeisin laaja eläkeuudistus astui voimaan vuoden 2017 alusta. Se jatkoi edellisten uudistusten tiellä työurien pidentämiseksi, kun säädettiin alimman vanhuuseläkeiän sitomisesta elinajan muutokseen.

Hallitusohjelma ja uudistuva työeläketurva

Hallitus ja työmarkkinajärjestöt pohtivat toimia eläketurvan uudistamiseksi. Uudistusta ja ehdotuksia valmistellaan kahdessa työryhmässä työmarkkinoiden keskusjärjestöjen, sosiaali- ja terveysministeriön ja valtiovarainministeriön yhteistyönä. Olemme koonneet käyttöösi ETK:n julkaisemaa aineistoa uudistuksen teemoista. Eläkeuudistuksen valmistelu 2023-2025 -sivulta löydät myös mm. tietoa perustetuista työryhmistä.

Eläkeuudistuksen valmistelu 2023–2025

Eläkealan työryhmät

Suomalaisen eläketurvan sisältöä ja eläkejärjestelmän toimintaa kehittävät useat pysyvät työryhmät, joissa Eläketurvakeskuksen asiantuntijat ovat mukana.

Tietoa eläkealan työryhmistä

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.