Asumisperusteinen tuloharkintainen vähimmäiseläke kattaa kaikki maassa asuvat kansalaisuudesta riippumatta. Lakisääteinen pakollinen lisäeläke Superannuation Guarantee kattaa 18–70-vuotiaat työntekijät. Yrittäjät voivat liittyä lisäeläkejärjestelmään vapaaehtoisesti.

Asumisperusteisesta eläkejärjestelmästä maksetaan vanhuus- ja työkyvyttömyyseläkkeitä sekä perhe-eläkkeitä. Eläke on tasasuuruinen, tulo- ja varallisuusharkintainen etuus. Eläkkeeseen voidaan maksaa erilaisia lisiä kuten asumistukea.

Pakollinen lisäeläke voi olla etuus- tai maksuperusteinen. Eläke voidaan maksaa kertakorvauksena, jatkuvana eläkkeenä tai näiden yhdistelmänä. Järjestelmästä voidaan maksaa vanhuuseläkkeen lisäksi etuuksia myös työkyvyttömyyden perusteella. Kuolemantapauksessa karttuneet varat voidaan maksaa omaisille.

Seuraavilta sivuilta löydät keskeiset hallintoviranomaiset, lisätietoa maan eläkejärjestelmästä sekä eläkkeen hakemisesta.

Hallinto

Lue lisää Etk.fi:ssä:

Aiheesta muualla:

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.