Kyproksen eläketurva muodostuu työeläkkeestä ja vähimmäiseläkkeestä.

Työeläkejärjestelmä perustuu jakojärjestelmään. Väestön ikääntymisen vuoksi eläkejärjestelmän rahoitus heikkenee, ja vakuutusmaksuja aiotaan korottaa yhteensä viisi prosenttiyksikköä vuosina 2015-2039.

Työeläkkeet, kuten muut vakuutusetuudet, koostuvat kahdesta osasta; perusosasta, joka lasketaan vakuutuspalkkakaton alaisista ansioista sekä lisäosasta, joka määräytyy etuusperusteisesti katon ylittävistä ansioista.

Eläkejärjestelmästä maksetaan vanhuus-, työkyvyttömyys- ja perhe-eläkkeitä.

Hallinto

Aiheesta muualla:

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.