Ulkomaan työkomennuksen aikana työnantajan ja työntekijän työeläkemaksut peritään vakuutuspalkan perusteella. Vakuutuspalkan mukaan työntekijälle karttuu työeläkettä. Myös esimerkiksi vanhempain- ja sairauspäivärahat määräytyvät vakuutuspalkan mukaan.

Mikä on vakuutuspalkka?

Vakuutuspalkkana pidetään:

  • palkkaa, jota vastaavasta työstä Suomessa olisi maksettava tai
  • palkkaa, jonka muutoin voidaan katsoa vastaavan sanottua työtä.

Miten vakuutuspalkka määritellään?

Sopiessaan ulkomaantyöstä työnantaja ja työntekijä yhdessä määrittelevät vakuutuspalkan, jonka työnantaja ilmoittaa eläkelaitokselle. Vakuutuspalkkaa ei saa kuitenkaan sopia vapaasti, vaan sen perusteiden on oltava säännösten mukaiset. Vakuutuspalkka on hyvä merkitä työkomennuksesta tehtyyn sopimukseen.

Mitkä seikat on otettava huomioon?

Nämä seikat on otettava huomioon vakuutuspalkan määrässä:

  • Vaatiiko työ ulkomailla erityistietoja tai -taitoja?
  • Onko työ kotimaista työtä vastuullisempaa?
  • Onko työaika pidempi?
  • Onko luontoisetuja tai bonuspalkkaa?

Vakuutuspalkkasäännös koskee lähetettynä työntekijänä missä tahansa ulkomailla tehtävää työtä, joka vakuutetaan työntekijän eläkelain (TyEL) mukaan Suomessa.

Lisätietoja vakuutuspalkasta saa eläkevakuutusyhtiöstä tai Eläketurvakeskuksesta. Tapaturman osalta vakuutuspalkasta voi kysyä omasta tapaturmavakuutusyhtiöstä. Sosiaaliturva- ja sairausvakuutusmaksuista saa lisätietoja verottajalta.

Tarkempaa ohjeistusta vakuutuspalkan määrittelystä löytyy myös Työeläkelakipalvelusta.

Lue lisää Etk.fi:ssä:

Aiheesta muualla:

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.