Suomessa lakisääteistä työeläketurvaa ja työtapaturma- ja ammattitautivakuutusta hoitavat yksityiset vakuutusyhtiöt. Työttömyysvakuutusta hoitaa Työllisyysrahasto. Työnantajan sairausvakuutusmaksu ja vakuutetun (työntekijän) sairausvakuutusmaksu puolestaan maksetaan Verohallinnolle.

Työnantajan tulee ottaa työeläke- ja työtapaturma- ja ammattitautivakuutukset valitsemastaan yhtiöstä.

Työntekijän sosiaaliturva

Suomessa työnantajan tulee järjestää työntekijänsä sosiaaliturvaan liittyvät vakuutukset. Tämä koskee sekä suomalaisia että ulkomaisia työnantajia. Sosiaaliturvan rahoitukseen osallistuvat sekä työnantaja että työntekijä.

Kun työntekijä työskentelee ulkomailla tai tulee työskentelemään Suomeen, työnantajan tulee selvittää, mitä lakisääteisiä sosiaalivakuutusmaksuja tulee maksaa Suomeen.

Verkkopalvelu työnantajille

Jos olet yksityinen työnantaja, selvitystyössä sinua auttaa ETK:n palvelu sosiaalivakuutusmaksujen maksamisesta. Tämä verkkopalvelu auttaa selvittämään, mitä sosiaalivakuutusmaksuja työntekijästä on maksettava, kun työntekijä tulee työskentelemään Suomeen tai lähtee töihin ulkomaille.

Palvelu kertoo ja neuvoo sinulle, mitä maksuja työnantajan tulee maksaa Suomeen eri tilanteissa.

Suomen lakisääteiset sosiaalivakuutusmaksut ovat

  • työeläkevakuutusmaksu
  • työtapaturma- ja ammattitautivakuutusmaksu
  • työttömyysvakuutusmaksu
  • työnantajan sairausvakuutusmaksu ja vakuutetun (työntekijän) sairausvakuutusmaksu.

Lakisääteisten maksujen lisäksi usein maksettavaksi tulee työehtosopimuksiin perustuva työntekijäin ryhmähenkivakuutusmaksu.

Maksuohjeet

Ohjeet ja yhteystiedot lakisääteisten  sosiaalivakuutusten järjestämiseksi löytyvät alla olevista linkeistä avautuvista erikielisistä pdf-esitteistä.

Suomen lakisääteiset sosiaalivakuutusmaksut:

Työnantaja voi valtuuttaa työntekijän järjestämään sosiaalivakuutukset Suomessa

Työnantajan tulee ottaa työeläke- ja työtapaturma- ja ammattitautivakuutukset valitsemastaan yhtiöstä. Työnantaja voi myös valtuuttaa työntekijän ottamaan puolestaan lakisääteiset sosiaalivakuutukset suomalaisesta vakuutusyhtiöstä.

Työnantajan tulee myös ilmoittaa työntekijän ansiot tulorekisteriin. Työnantaja voi valtuuttaa työntekijän tekemään ilmoituksen puolestaan.

Työntekijä toimittaa työnantajan allekirjoittaman valtakirjan valitsemaansa eläkevakuutusyhtiöön sekä tapaturmavakuutusta hoitavaan vakuutusyhtiöön.

Yrittäjän sosiaaliturva

Yrittäjä huolehtii itse lakisääteisten vakuutusten ottamisesta ja maksaa sosiaalivakuutusmaksunsa.

Yrittäjän tulee ottaa yhteyttä johonkin eläkelaitoksista sekä verottajaan selvittääkseen sosiaalivakuutusmaksuihin liittyvät velvollisuutensa.

Lue lisää Etk.fi:ssä:

Aiheesta muualla:

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.