Oletko aloittamassa yritystoimintaa? YEL-vakuutus on tärkeä osa yrittäjän sosiaaliturvaa. Katso vastauksemme usein kysyttyihin kysymyksiin yrittäjän eläkevakuutuksesta.

Kysymys: Olen aloittamassa yritystoimintaa ja mietin, pitääkö minun ottaa YEL-vakuutus?

Vastaus: Ota YEL-vakuutus, jos täytät seuraavat edellytykset

  • Olet 18–69-vuotias (vuonna 1957 tai aikaisemmin syntyneillä vakuuttamisvelvollisuuden yläikäraja on 68 vuotta, vuonna 1958–61 syntyneillä 69 ja sitä nuoremmilla 70 vuotta).
  • Olet toiminut yrittäjänä vähintään 4 kuukautta.
  • Asut Suomessa.
  • Työtulosi on vähintään 8 575,45 euroa vuonna 2023.
  • Työskentelet yrityksessäsi.

Se, oletko Suomen kansalainen vai et, ei vaikuta YEL-vakuutuksen ottamiseen. Ei myöskään se, oletko ottanut itsellesi jonkin vapaaehtoisen eläkevakuutuksen.

Yrittäjätoiminnan vakuuttaminen YEL:n mukaan edellyttää, että yrittäjä asuu ja harjoittaa toimintaansa Suomessa. Suomessa työskentelevältä yrittäjältä ei kuitenkaan edellytetä Suomessa asumista, jos yrittäjä asuu EU-maassa.

Myös ulkomailta Suomeen tuleva yrittäjä on velvollinen vakuuttamaan Suomessa harjoittamansa yrittäjätoiminnan YEL:n mukaan, jos YEL:n vakuuttamisen edellytykset täyttyvät. EU:n sosiaaliturva-asetuksista tai Suomea sitovien sosiaaliturvasopimusten määräyksistä voi kuitenkin seurata, että yrittäjätoimintaa ei vakuuteta Suomessa.

Aiheesta muualla: 

Kysymys: Uutena yrittäjänä en ole vielä selvillä kaikista asiaan liittyvistä termeistä. Kertoisitko mikä on YEL-työtulo?

Vastaus: YEL-työtulo on työpanoksesi arvo. Työtulon tulee vastata yrittäjän työpanosta. Tätä voi usein arvioida sen perusteella, paljonko ulkopuoliselle pitäisi maksaa palkkaa samasta työstä.

Kun arvioit työtulosi, arvioi se vuosityötulona vaikka olisit ryhtynyt yrittäjäksi keskellä vuotta. Työtulon määrittelyyn ei vaikuta yrityksen taloudellinen tulos.

Työtulolla on alaraja ja yläraja. Vuonna 2023 YEL-alaraja on 8 575,45 euroa ja YEL-yläraja 194 750,00  euroa. Kumpaankin tehdään vuosittain indeksikorotus. Kun työtulosi on vähintään alarajan suuruinen, sinun tulee ottaa YEL-vakuutus.

Aiheesta muualla:

Kysymys: Vaikuttaako YEL-työtulo sosiaaliturvaani?

Vastaus: Kyllä, YEL-vakuutuksessa olet vakuutettu työkyvyttömyys-, vanhuus- ja perhe-eläkkeen varalle. Karttuva eläkkeesi määräytyy YEL-työtulon perusteella.

Lisäksi se vaikuttaa sairauspäivärahan, vanhempainetuuksien ja työttömyysturvan määrään.

Aiheesta muualla:

Kysymys: Olen toiminut yrittäjänä jo jonkin aikaa. Milloin minun tulee ottaa YEL-vakuutus?

Vastaus: Ota vakuutus viimeistään puolen vuoden kuluessa siitä, kun aloitit työskentelysi yrittäjänä. Vakuutus tulee ottaa takautuvasti yrittäjätoiminnan alusta lähtien.

Aiheesta muualla:

Kysymys: Toimin sivutoimisena yrittäjänä. Minut on jo vakuutettu päätoimestani ja saan sitä kautta eläketurvan. Olenko YEL-vakuuttamisvelvollinen?

Vastaus: Kyllä, myös sivutoimisen yrittäjän pitää ottaa YEL-vakuutus, jos YEL- vakuuttamisen edellytykset täyttyvät.

Aiheesta muualla:

Kysymys: Pidän kioskia vuosittain kolme kuukautta. Kuulunko YEL:n piiriin?

Vastaus: Kyllä, jos sama kausiluonteinen toiminta jatkuu vuosittain ja muut YEL-vakuuttamisen edellytykset täyttyvät.

YEL-vakuutus pidetään voimassa jatkuvana ja ympärivuotisena.

Aiheesta muualla:

Kysymys: Olen osakkaana osakeyhtiössä ja työskentelen siellä. Miten vakuutan itseni?

Vastaus: Sinun tulee ottaa YEL-vakuutus, jos työskentelet johtavassa asemassa ja omistat osakepääomasta tai äänimäärästä yli 30 % suoraan tai väliyhtiön kautta. Samoin tarvitset YEL-vakuutuksen, jos työskentelet johtavassa asemassa ja omistat osakepääomasta tai äänimäärästä perheenjäsentesi kanssa yli 50 % suoraan tai väliyhtiön kautta. Molemmissa tapauksissa lähdetään siitä, että myös muut YEL-vakuuttamisen edellytykset täyttyvät.

Aiheesta muualla:

Kysymys: Olen yhtiömiehenä avoimessa yhtiössä. Pitääkö minun ottaa YEL-vakuutus?

Vastaus: Kyllä, sinun tulee ottaa YEL-vakuutus, mikäli työskentelet yrityksessä ja muut YEL-vakuuttamisen edellytykset täyttyvät.

Aiheesta muualla:

Kysymys: Olen kommandiittiyhtiössä vastuunalaisena yhtiömiehenä. Pitääkö minun ottaa YEL-vakuutus?

Vastaus: Kyllä, sinun tulee ottaa YEL-vakuutus, mikäli työskentelet yrityksessä ja muut YEL-vakuuttamisen edellytykset täyttyvät.

Aiheesta muualla:

Kysymys: Työskentelen  ammatinharjoittajana. Pitääkö minun ottaa YEL-vakuutus?

Vastaus: Kyllä, sinun tulee ottaa YEL-vakuutus, mikäli YEL-vakuuttamisen edellytykset täyttyvät.

Aiheesta muualla:

Kysymys: Puolisoni työskentelee  ilman palkkaa yrityksessäni. Miten hänet vakuutetaan?

Vastaus: Hänet vakuutetaan  YEL:n mukaan.

YEL-vakuutus  otetaan silloin, kun yrityksessä työskentelevällä puolisolla on jaettua ansiotuloa verotuksessa ja muut YEL-vakuuttamisen edellytykset täyttyvät.

Aiheesta muualla:

Kysymys: Toimin yrittäjänä useammassa yrityksessä. Pitääkö minun ottaa yhtä monta YEL-vakuutusta?

Vastaus: Yksi YEL-vakuutus riittää. YEL-työtulon tulee olla sen suuruinen, että se kattaa työpanoksesi kaikissa yrityksissäsi.

Kysymys: Laskutan työskentelystäni laskutuspalveluyrityksen kautta. Onko YEL-vakuutus pakollinen?

Vastaus: Laskutuspalveluyritysten kautta työstään laskuttavat henkilöt ovat työeläkelakien näkökulmasta useimmiten yrittäjiä, jolloin vakuuttamista arvioidaan yrittäjän eläkelain (YEL) mukaisesti. Laskutuspalvelun kautta laskuttavan yrittäjän pitää ottaa YEL-vakuutus, jos YEL-vakuuttamisen edellytykset täyttyvät eli toiminta ei ole aivan satunnaista ja työpanoksen arvo ylittää laissa asetetun rajan (8 575,45 €/v. 2023). Työpanoksen arviointiin saa hyvää tukea laskutuksen suuruudesta. On myös mahdollista, että työnsuorittaja on työsuhteessa työntilaajaan, vaikka palkka on sovittu maksettavaksi laskutuspalveluyrityksen kautta. Jos työskentely tapahtuu työsuhteessa, on työnantajan velvollisuus huolehtia työntekijän eläkelain (TyEL) mukaisesta vakuuttamisesta.

Oikeaa eläkevakuuttamista voit selvittää eläkevakuutusyhtiöstä tai Eläketurvakeskuksesta.

Aiheesta muualla:

Kysymys: Olen työskennellyt julkiselle sektorille yrittäjäasemassa. Toimintani on niin vähäistä, että työpanokseni arvo ei riitä YEL-työtulon alarajaan. Julkinen sektori kysyy, onko jokin peruste, miksi minulla ei ole YEL-vakuutusta. Julkinen puoli on ilmoittanut vakuuttavansa minut JuEL:n mukaisesti, vaikka olen yrittäjäasemassa. Saanko ETK:lta todistuksen, että minun ei tarvitse ottaa YEL-vakuutusta?

Vastaus: Eläketurvakeskuksesta ei saa todistusta. Alle YEL-työtulon alarajan jäävää toimintaa ei tarvitse vakuuttaa YEL:n mukaan.

Keva vakuuttaa yrittäjäasemassa tapahtuvan työskentelyn julkisten alojen eläkelakien (JuEL) mukaan, kun toimeksisaajalla ei ole YEL-vakuutusta. Lisäksi edellytyksenä on, ettei henkilö harjoita toimintaansa yhtiön tai muun yhteisön nimissä. Tämä JuEL:n mukainen vakuuttaminen tapahtuu, vaikka toiminta on niin pientä, että YEL-vakuutusta ei tarvita.

Kysymys: Toimin yrittäjänä lakisääteisen vanhuuseläkkeen rinnalla. Pitääkö minun ottaa YEL-vakuutus?

Vastaus: Ei tarvitse. YEL-vakuuttaminen on vapaaehtoista, jos toimit yrittäjänä lakisääteisen vanhuuseläkkeen rinnalla.

Aiheesta muualla:

Kysymys: Mistä voin ottaa YEL-vakuutuksen?

Vastaus: Voit ottaa YEL-vakuutuksen eläkevakuutusyhtiöstä tai yrittäjäeläkkeitä hoitavasta eläkekassasta.

Eläkevakuutusyhtiöt: EloIlmarinenVarmaVeritas

Eläkekassat: Apteekkien eläkekassaEläkekassa Verso

Eläkekassoilla on rajoituksia sen suhteen, minkä toimialojen yrittäjiä ne voivat ottaa jäsenikseen.

Kysymys: Minkä suuruinen YEL-vakuutusmaksu on?

Vastaus: Vuonna 2023 YEL-vakuutusmaksu on alle 53-vuotiaille ja yli 62-vuotiaille yrittäjille 24,10 prosenttia ja 53-62 -vuotiaille 25,60 prosenttia vahvistetusta työtulosta.

Vakuutusmaksuprosentin vahvistaa vuosittain sosiaali- ja terveysministeriö (STM).

Aiheesta muualla:

Kysymys: Olen aloittanut yritystoiminnan ensimmäistä kertaa ja olen ottamassa YEL-vakuutusta.  Saanko alennusta vakuutusmaksusta?

Vastaus: Kyllä, kun YEL:n mukainen yrittäjätoimintasi on alkanut ensimmäisen kerran 1.1.2013 tai sen jälkeen, saat 22 prosentin suuruisen alennuksen YEL-vakuutusmaksustasi.

Maksualennuksen saa yrittäjätoiminnan 48 ensimmäiseltä kuukaudelta. Jos ensimmäinen yrittäjäjakso kestää alle 48 kuukautta, voi maksualennuksen saada jäljellä olevalle alennusajalle vielä toisessa yrittäjäjaksossa. Maksualennusaikaa laskettaessa otetaan huomioon yrittäjätoiminta, joka on alkanut vuonna 2001 tai sen jälkeen.

Aiheesta muualla:

Kysymys: En pysty maksamaan kerralla saamaani YEL- vakuutusmaksua. Voinko tehdä maksusopimuksen?

Vastaus: Ota yhteys siihen eläkeyhtiöön, josta olet saanut laskun ja keskustele heidän kanssaan maksusopimuksesta.

Kysymys: Voinko vähentää YEL-vakuutusmaksut verotuksessa?

Vastaus: Kyllä, maksetut vakuutusmaksut voit vähentää verotuksessa. YEL-maksun maksaja olet sinä tai yrityksesi. Vähennä kaikki YEL-maksut joko henkilökohtaisesta tai yrityksesi verotuksesta.

Jos maksat YEL-maksut itse, vähennä ne omassa tai puolisosi henkilökohtaisessa verotuksessa. Jos YEL-maksut maksaa yrityksesi, vähennä maksut yrityksesi kuluina.

Aiheesta muualla:

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.