Seuraa ajankohtaista tietoa eläkkeiden rahoituksesta ja kustannustenjaosta. Vuosikalenteristamme löydät uudet ennusteet, ilmoitukset kustannustenjaosta ja kertoimista sekä tietoa rahoituksen ja kustannustenjaon uusista julkaisuista ja tilastoista.

Ajankohtaisia ilmoituksia:

 • Eläketurvakeskus on laskenut täydennyskertoimen arvon 1.4.2023 alkaen sekä vuositasoisen osaketuottokertoimen perustuen helmikuun 2023 osaketuottotietoihin. Täydennyskerroin on 0,68 % ja tammikuun vuositasoinen osaketuottokerroin 4,09 %. Muistio kertoimien laskennasta on julkaistu Säädöspalvelussa. (21.3.2023)
 • STM:n asetuksen 352/2023 (pdf) mukaan TYEL:n mukaisen työnantajakohtaisen vakuutuskannan luovuttamisessa siirrettävä vakavaraisuuspääoma 1.4.2023 alkaen on 27,1 prosenttia vakavaraisuuslaskennassa käytetystä vastuuvelasta. (15.3.2023)
 • YEL-eläkelaitoksia pyydetään lähettämään YEL-tiedustelu ja -työtulojakaumat 31.3.2023 mennessä Eläketurvakeskukselle Excel-tiedostoina. Tarkemmat ohjeet on lähetetty sähköpostilla. Tiedostopohjat löytyvät myös etk.fi-sivulta. (3.3.2023)
 • Eläketurvakeskus on lähettänyt STM:lle esityksen työnantajakohtaisessa vakuutuskannan luovuttamisessa siirtyvän vakavaraisuuspääoman määrästä 1.4.2023 alkaen. Esityksen mukaan määrä on 27,1 prosenttia vakavaraisuuslaskennassa käytetystä vastuuvelasta. (2.3.2023)
 • Lomake vuoden 2022 eläkemenotietojen ja lomake vuoden 2022 YEL-MYEL-vakuutuskantatietojen ilmoittamista varten on avattu ETK:n sähköisessä asiointipalvelussa Tiedot kustannustenjakoon -sovelluksessa. Lomakkeet sulkeutuvat 31.3.2023. (22.2.2023)
 • Eläketurvakeskus on laskenut täydennyskertoimen arvon 1.3.2023 alkaen sekä vuositasoisen osaketuottokertoimen perustuen tammikuun 2023 osaketuottotietoihin. Täydennyskerroin on 0,74 % ja tammikuun vuositasoinen osaketuottokerroin 76,71 %. Muistio kertoimien laskennasta on julkaistu Säädöspalvelussa. (21.2.2023)
 • Eläketurvakeskus on julkaissut lyhyen aikavälin ennusteiden seurantaraportin vuodelta 2022, jossa eri ennusteita on vertailtu keskenään ja toteutuneisiin tietoihin. Seurantaraportti löytyy etk.fi:n ennustesivulta. (26.1.2023)
 • Eläketurvakeskus on laskenut vuoden täydennyskertoimen arvoksi 1.2.2023 alkaen 0,68 %. Kerroin on laskettu vuoden 2023 laskuperusteessa vahvistetun uuden kaavan mukaisena. Muistio laskennasta on julkaistu Säädöspalvelussa. (25.1.2023)
 • Eläketurvakeskus on päivittänyt lyhyen aikavälin ennustelaskelmat. Perusvaihtoehdon mukaiset ennusteet löytyvät etk.fi-sivulta. (19.1.2023)
 • ETK on laskenut vuoden 2022 osaketuottokertoimen j arvon, joka on -0,1565 (-15,65 %). Muistio laskennasta on julkaistu Säädöspalvelussa. (18.1.2023)
 • Tilastotietokannan maksetut eläkkeet -aikasarjaa on korjattu vuosilta 1980-2005 lakien TEL, MEL, YEL ja MYEL osalta. (5.1.2023)
 • Meeri Kesälän blogikirjoitus Onko työeläkevaroilla tuottovaatimus? (4.1.2023)
 • Rahastoonsiirtovelvoitteeseen liittyvä laskentakaavio- ja periaatemuistio on päivitetty Säädöspalveluun. Muistiossa kuvataan vuodelle 2023 täydennyskertoimen kuukausittaisen laskennan periaatteet. (20.12.2022)
 • Eläketurvakeskus on päivittänyt lyhyen aikavälin ennustelaskelmat. Perusvaihtoehdon mukaiset ennusteet löytyvät etk.fi-sivulta. (15.12.2022)
 • Aikataulu kustannustenjakotietojen toimittamiselle vuonna 2023 on julkaistu tällä sivulla. (13.12.2022)
 • Sosiaali- ja terveysministeriö on vahvistanut 2.12.2022 Erityisperusteet EU-eläkesiirtolaista. Perusteet on julkaistu Säädöspalvelussa. (13.12.2022)

Aikaisempia ilmoituksia:

 • Olemme päivittäneet osan ETK:n tilastotietokannassa julkaistuista pääoma-arvokertoimista. Päivityksen syy on kuvattu kunkin taulukon alaviitteessa. (7.12.2022)
 • STM:n asetuksen 909/2022 (pdf) mukaan TYEL:n mukaisen työnantajakohtaisen vakuutuskannan luovuttamisessa siirrettävä vakavaraisuuspääoma 1.1.2023 alkaen on 27,7 prosenttia vakavaraisuuslaskennassa käytetystä vastuuvelasta. (24.11.2022)
 • STM on vahvistanut VEKL:n valtion osuuden ennakoksi 18,7 miljoonaa euroa vuodelle 2023. (24.11.2022)
 • Työllisyysrahasto maksaa työeläkejärjestelmälle vuonna 2023 TR-osuuden ennakoina 624,0 miljoonaa STM:n päätöksen 16.11.2022 mukaan. (17.11.2022)
 • ETK.fi -sivustolle on lisätty uutena sisältönä sivu Eläkkeiden rahoitusmuutokset vuosi vuodelta. (16.11.2022)
 • STM on vahvistanut ETK:n kustannusosuuskertoimet vuodelle 2023. Vahvistetut kertoimien arvot ovat 1e=0,00024 ja 2e=0,00035. (11.11.2022)
 • Uusi julkaisu: Kansainvälinen eläkemaksutason vertailu. (10.11.2022)
 • STM on vahvistanut YEL:n valtion osuuden ennakoksi 409,0 milj. euroa/v vuodelle 2022 ja 487,5 milj. euroa/v vuodelle 2023. Ennakkona maksetaan 27 883 328 euroa vuoden 2022 joulukuussa ja 40 625 000 euroa vuoden 2023 tammi-joulukuussa. (1.11.2022)
 • Vakuutusmaksukorko 1.1.2023 alkaen on 2,45 %. ETK.fi-uutinen: Työeläkevakuutusmaksun korko nousee (1.11.2022)
 • Esitys TR-osuuden ennakoiksi vuodelle 2023 on lähetetty STM:öön. Esityksen mukaan Työllisyysrahasto maksaa työeläkejärjestelmälle vuonna 2023 TR-osuuden ennakoina 52,0 miljoonaa euroa/kk. (31.10.2022)
 • Eläketurvakeskus on lähettänyt STM:lle esityksen VEKL:n valtion osuuden ennakosta vuonna 2023. Esityksen mukaan VEKL:n valtion osuuden ennakko vuonna 2023 on noin 18,7 miljoonaa euroa. (31.10.2022)
 • Eläketurvakeskus on lähettänyt STM:lle esityksen työnantajakohtaisessa vakuutuskannan luovuttamisessa siirtyvän vakavaraisuuspääoman määrästä 1.1.2023 alkaen. Esityksen mukaan määrä on 27,7 prosenttia vakavaraisuuslaskennassa käytetystä vastuuvelasta. (31.10.2022)
 • Eläketurvakeskus on julkaissut Säädöspalvelussa laskentamuistion täydennyskertoimesta, perustekorosta ja siirtyvän vakavaraisuuspääoman osuudesta 1.1.2023 alkaen. (31.10.2022)
 • Eläketurvakeskus on päivittänyt TyEL-MEL -rahavirtatilastoa sekä kustannustenjaon lukuja vuoden 2021 tiedoilla. (28.10.2022)
 • Eläketurvakeskus on julkaissut Yritysten työeläkemaksut 2021 -tilaston. (27.10.2022)
 • Eläketurvakeskus on laskenut vuoden 2023 hoitokustannusosan laskentaan liittyvät suureet. Muistio laskennasta on Säädöspalvelussa. (21.10.2022)
 • Lomake vuoden 2023 kustannustenjaon ennakoiden lähtötietojen ilmoittamista varten on avattu ETK:n sähköisessä asiointipalvelussa Tiedot kustannustenjakoon -sovelluksessa. Lomake sulkeutuu 5.11.2022. (19.10.2022)
 • Eläketurvakeskus on julkaissut vuoden 2023 TyEL-maksun perusteena olevan lyhyen aikavälin ennusteen. Perusvaihtoehdon ja pessimistisen vaihtoehdon mukaiset laskelmat löytyvät etk.fi-sivulta sekä tutussa Excel-muodossa että koneellisessa CSV-muodossa. (18.10.2022)
 • Vuoden 2022 kolmannen kvartaalin osaketuottokertoimen arvo on -10,06 %. Muistio laskennasta on Säädöspalvelussa. (17.10.2022)
 • Päätökset TyEL-MEL-VILMA-selvittelyn ja TR-osuuden tarkennetuista ennakoista vuoden 2022 loka-joulukuulle on lähetetty eläkelaitoksille 15.9.2022. (15.9.2022)
 • STM on vahvistanut TR-osuuden vuoden 2022 tarkennetuiksi ennakoiksi loka-joulukuulle 17,0 miljoonaa euroa/kk. Alkuvuoden aikana Työllisyysrahasto on maksanut 67,5 miljoonaa euroa/kk. (15.9.2022)
 • Eläketurvakeskus on päivittänyt lyhyen aikavälin ennustelaskelmat. Perus- ja pessimistisen vaihtoehdon mukaiset ennusteet löytyvät etk.fi-sivulta. (9.9.2022)
 • STM:n asetuksen 802/2022 (pdf) mukaan TYEL:n mukaisen työnantajakohtaisen vakuutuskannan luovuttamisessa siirrettävä vakavaraisuuspääoma 1.10.2022 alkaen on 29,6 prosenttia vakavaraisuuslaskennassa käytetystä vastuuvelasta. (7.9.2022)
 • Eläketurvakeskus pyytää YEL-eläkelaitoksia palauttamaan 20.9.2022 mennessä YEL-työtulojakaumat ajalta 1.1.2022-31.8.2022. Pyyntö on lähetetty myös sähköpostilla. Työtulojakaumapohjat löytyvät etk.fi-sivulta. (6.9.2022)
 • Esitys TR-osuuden tarkennetuista ennakoista on lähetetty STM:öön. Esityksen mukaan Työllisyysrahasto maksaisi työeläkejärjestelmälle ennakoina vuoden 2022 loka-joulukuussa 17,0 miljoonaa euroa/kk. Alkuvuoden aikana Työllisyysrahasto on maksanut 67,5 miljoonaa euroa/kk. (25.8.2022)
 • Eläketurvakeskus on lähettänyt STM:lle esityksen työnantajakohtaisessa vakuutuskannan luovuttamisessa siirtyvän vakavaraisuuspääoman määrästä 1.10.2022 alkaen. Esityksen mukaan määrä on 29,6 prosenttia vakavaraisuuslaskennassa käytetystä vastuuvelasta. (18.8.2022)
 • Täydennyskerroin 1.10.2022 alkaen on 1,35 %. Muistio laskennasta on Säädöspalvelussa. (16.8.2022)