Seuraa ajankohtaista tietoa eläkkeiden rahoituksesta ja kustannustenjaosta. Vuosikalenteristamme löydät uudet ennusteet, ilmoitukset kustannustenjaosta ja kertoimista sekä tietoa rahoituksen ja kustannustenjaon uusista julkaisuista ja tilastoista.

Aikataulu kustannustenjakotietojen toimittamiselle Eläketurvakeskukselle/Eläketurvakeskuksesta vuonna 2020

Ajankohtaisia ilmoituksia:

 • Sosiaali- ja terveysministeriö on vahvistanut 22.9.2020 vuoden 2019 q-kertoimet. Muistio kertoimien laskennasta on julkaistu Säädöspalvelussa. Vahvistetut kertoimet ovat: qa=0,494671, qb=0,027359, qs=0,002133, qTVR(j)=0,007254, qTVR(m)=0,007253 ja qTVR(y)=0,007251. (22.9.2020)
 • STM on vahvistanut täydennyskertoimen arvoksi 0,41 prosenttia 1.10.2020 alkaen. Täydennyskertoimen vertailuarvon laskentamuistio löytyy Säädöspalvelusta. (16.9.2020)
 • Eläketurvakeskus on päivittänyt lyhyen aikavälin TyEL-maksutasoennusteen. Ennuste on julkaistu etk.fi-verkkosivulla. (27.8.2020)
 • Eläketurvakeskus on laskenut vuoden 2020 toisen kvartaalin osaketuottokertoimen arvon. Vuositasoinen kerroin on on 0,8004 (80,04 %). Muistio laskennasta on julkaistu ETK:n säädöspalvelussa. (11.8.2020)

Aikaisempia ilmoituksia:

 • Eläketurvakeskus on julkaissut uuden artikkelikokoelman: Sijoitustoiminta Suomen työeläkejärjestelmässä, Eeva Poutiainen ja Sanna Tenhunen (toim.) (17.6.2020)
 • STM on vahvistanut YEL:n valtion osuuden ennakkona maksettavaksi vuoden 2020 heinä-marraskuussa 37 633 333 euroa ja joulukuussa 34 933 333 euroa. Eläkelaitosten ennakot vuodelle 2020 heinäkuusta eteenpäin on laskettu heinä-marraskuulle vahvistetun vuositasoiseksi muunnetun kuukausisumman perusteella. YEL-eläkelaitosten ennakoita tarkennetaan myöhemmin vuoden 2020 joulukuulle. (17.6.2020)
 • STM on vahvistanut täydennyskertoimen arvoksi 0,00 prosenttia ja perustekoron arvoksi 3,75 prosenttia 1.7.2020 alkaen. Uutinen Työeläkelakipalvelussa. (12.6.2020)
 • ETK on päivittänyt tietojen toimittamisen aikataulua (pdf) Yritysten työeläkemaksut 2019 -tilastoa varten toimitettavien tietojen osalta (5.6.2020).
 • Olemme julkaisseet Työeläkelakipalvelussa uuden esimerkin kustannusten käsittelystä suoriteperusteisesti kun osittainen varhennettu vanhuuseläke on myönnetty samalle ajalle kuntoustusrahan kanssa. (3.6.2020)
 • ETK on päivittänyt lyhyen aikavälin eläkemeno- ja rahoitusennusteita. (1.6.2020)
 • Olemme päivittäneet Työeläkkeiden rahavirta -visualisointiin vuoden 2019 luvut. Voit tutkia työeläkerahavirtojen kulkua eri vuosina ja eri eläkejärjestelmissä. (1.6.2020)
 • Eläkelaitosten vuoden 2019 tilinpäätös- ja rahavirtalukuja on julkaistu Tilastotietokannassa. (1.6.2020)