Seuraa ajankohtaista tietoa eläkkeiden rahoituksesta ja kustannustenjaosta. Vuosikalenteristamme löydät uudet ennusteet, ilmoitukset kustannustenjaosta ja kertoimista sekä tietoa rahoituksen ja kustannustenjaon uusista julkaisuista ja tilastoista.

Aikataulu kustannustenjakotietojen toimittamiselle Eläketurvakeskukselle/Eläketurvakeskuksesta vuonna 2022

Ajankohtaisia ilmoituksia:

 • Työllisyysrahaston osuus työeläkekustannuksista vuodelta 2021 on noin 798,1 miljoonaa euroa 1.7.2021 tasossa STM:n päätöksen mukaan. Tarkistuserä noin 38,8 miljoonaa euroa maksetaan ETK:n kautta TR:lle heinäkuussa 2022. (16.6.2022)
 • Eläketurvakeskus on päivittänyt lyhyen aikavälin ennustelaskelmat. Perus- ja pessimistisen vaihtoehdon mukaiset ennusteet löytyvät etk.fi-sivulta. (7.6.2022)
 • Eläketurvakeskus on julkassut täydennyskertoimen ja perustekoron arvojen 1.7.2022 alkaen laskentamuistiot Säädöpalvelussa. (7.6.2022)
 • Eläketurvakeskus on julkaissut 6.6.2022 vahvistetut laskuperustemuutokset Säädöspalvelussa. Rahastoonsiirtovelvoitteen kertoimien määräytymistä koskevat muutokset tulevat voimaan 1.7.2022 ja yhtiökohtaista sopimustyönantajan TyEL-maksun hoitokustannusosaa koskevat muutokset 1.1.2023. (7.6.2022)
 • Eläketurvakeskus on päivittänyt tilinpäätöslukuja, työeläkejärjestelmän eläkevarat ja rahavirrat sekä työeläkeaikasarjat vuoden 2021 luvuilla tilastotietokantaan. Lisäksi ETK on päivittänyt Työeläkkeiden rahavirta -visualisointiin luvut vuodelta 2021. (6.6.2022)
 • Eläketurvakeskus on laskenut VQ’-suureen arvot per 31.12.2021 ja lähettänyt ne eläkelaitoksille tarkistettaviksi. Pyydämme tarkistamaan arvon ja ilmoittamaan tarkastuksen tuloksesta Eläketurvakeskukseen viimeistään 14.6.2022. (1.6.2022)
 • Eläketurvakeskus on lähettänyt 13.5.2022 STM:lle esityksen lopullisesta YEL:n valtion osuudesta vuodelta 2021. Esityksen mukaan YEL:n valtion osuus vuodelta 2021 on noin 384,8 miljoonaa euroa ja YEL:n tarkistuserä on noin 3,8 miljoonaa euroa valtiolle saamista hetken 1.7.2022 tasossa. Samalla on lähetetty tarkistettu arvio valtion osuuden ennakosta vuodelle 2022, joka oli 414,9 miljoonaa euroa. STM vahvisti marraskuussa 2021 vuoden 2022 valtion osuuden ennakon määräksi 424,4 miljoonaa euroa. (31.5.2022)
 • STM:n asetuksen 385/2022 (pdf) mukaan TYEL:n mukaisen työnantajakohtaisen vakuutuskannan luovuttamisessa siirrettävä vakavaraisuuspääoma 1.7.2022 alkaen on 33,2 prosenttia vakavaraisuuslaskennassa käytetystä vastuuvelasta. (31.5.2022)
 • STM on vahvistanut vuoden 2021 kustannustenjaon lopullisiin selvittelyihin liittyville q-kertoimille seuraavat arvot: qa=0,523721, qb=0,026941, qs=0,002454, qTR(j)=0,009441, qTR(m)=0,009437 ja qTR(y)=0,009436. Muistio q-kertoimien laskennasta on Säädöspalvelussa ja q-kertoimien aikasarja Työeläkelakipalvelussa. (20.5.2022)
 • ETK on lähettänyt STM:lle esityksen lopullisesta VEKL:n valtion osuudesta vuodelta 2021. Esityksen mukaan VEKL:n valtion osuus vuodelta 2021 on noin 13,3 miljoonaa euroa ja VEKL:n tarkistuserä on noin 0,9 miljoonaa euroa valtiolle saamista hetken 1.7.2022 tasossa. (16.5.2022)
 • Eläketurvakeskus on julkaissut tilastoja YEL-työtuloista ja -vakuutetuista vuodelta 2021. (12.5.2022)
 • Esitys lopulliseksi Työllisyysrahaston osuudeksi työeläkekustannuksista vuodelta 2021 on lähetetty STM:öön. Esitetty TR-osuuden määrä on noin 798,1 miljoonaa euroa 1.7.2021 tasossa (ennakkotieto). Esityksen mukaan tarkistuserä noin 38,8 miljoonaa euroa maksetaan ETK:n kautta TR:lle heinäkuussa 2022. (9.5.2022)
 • Eläketurvakeskus on julkaissut raportin Työeläkkeiden kustannustenjako vuonna 2021 (4.5.2022)
 • Eläketurvakeskus on lähettänyt STM:lle esityksen työnantajakohtaisessa vakuutuskannan luovuttamisessa siirtyvän vakavaraisuuspääoman määrästä 1.7.2022 alkaen. Esityksen mukaan määrä on 33,2 prosenttia vakavaraisuuslaskennassa käytetystä vastuuvelasta. (2.5.2022)
 • Vuoden 2022 ensimmäisen kvartaalin osaketuottokertoimen arvo on -26,09 %. Muistio laskennasta on Säädöspalvelussa. (19.4.2022)
 • ETK on julkaissut alustavan työeläkerahavirran vuodelta 2021. (7.4.2022)
 • ETK on julkaissut Työeläkelakikohtainen palkkasumma -tilaston tilastotietokantaan. Työeläkelakikohtaisia palkkasummia voi tarkkailla myös kuvasovelluksen kautta. Tilastoa päivitetään kuukausittain. (7.4.2022)
 • STM:n asetus 174/2022 TyEL:n mukaisen työnantajakohtaisen vakuutuskannan luovuttamisessa siirrettävästä vakavaraisuuspääomasta on julkaistu 11.3.2022. (7.4.2022)
 • TyEL-MEL-vakuutuskantatietojen lomake on auki ETK:n sähköisessä asiointipalvelussa Tiedot kustannustenjakoon -sovelluksessa. Lomake sulkeutuu 25.4.2022. (29.3.2022)
 • STM on vahvistanut täydennyskertoimen arvoksi 2,23 prosenttia 1.4.2022 alkaen. Muistio täydennyskertoimen vertailuarvon laskennasta on julkaistu Säädöspalvelussa. (10.3.2022)
 • Viabekin konkurssipesästä on realisoitunut 9 miljoonaa euroa. Päätökset realisoituneen erän jakamisesta vuoden 2022 ennakkoerinä on lähetetty TyEL- ja MEL-eläkelaitoksille 18.2.2022. (25.2.2022)
 • Olemme julkaisseet lyhyen aikavälin ennusteiden seurantaraportin vuodelta 2021. Seurantaraportti on katsottavissa ETK:n verkkosivuilta. (18.2.2022)
 • ETK on esittänyt, että sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaisi työnantajakohtaisessa vakuutuskannan luovuttamisessa siirtyvän vakavaraisuuspääoman määräksi 1.4.2022 alkaen 35,6 % vakavaraisuuslaskennassa käytettävästä vastuuvelasta. (7.2.2022)
 • Perustemuutoksista vuodelle 2022 on julkaistu uutinen Työeläkelakipalvelussa ”Muutoksia työeläkkeiden lasku- ja kustannustenjakoperusteisiin vuonna 2022” (2.2.2022)

Aikaisempia ilmoituksia:

 • Sosiaali- ja terveysministeriö on 24.1.2022 vahvistanut siirtymämaksun g-kertoimen arvoksi 0,0032 vuodelle 2021. Laskentamuistio on julkaistu Säädöspalvelussa. (28.1.2022)
 • Eläketurvakeskus on päivittänyt lyhyen aikavälin ennustelaskelman. Uusi ja aikaisemmat laskelmat löytyvät ETK:n verkkosivulta. (19.1.2022)
 • Vuoden 2021 neljännen neljänneksen vuositasoinen osaketuottokerroin on 34,56 prosenttia. Kvartaalien osaketuottokertoimista laskettu vuoden osaketuottokerroin on 26,64 prosenttia. Muistio laskennasta on Säädöspalvelussa. (18.1.2022)
 • ETK on laskenut arvion vuoden 2021 osaketuottokertoimelle j’ per 31.12.2021. Arvio on 0,2679 (= 26,79 %). Arvio perustuu osan eläkelaitoksista toimittamiin arviotietoihin. (10.1.2022)
 • Olemme päivittäneet kustannustenjaon kuvapaketin, joka on ladattavissa ETK:n verkkosivuilta. (17.12.2021)
 • Aikataulu kustannustenjakotietojen toimittamiselle Eläketurvakeskukselle/Eläketurvakeskuksesta on päivitetty tälle verkkosivulle vuotta 2022 varten. (16.12.2021)
 • Eläkemenotiedoston ja YEL-MYEL-vakuutuskantatietojen lomakkeet ovat auki ETK:n sähköisessä asiointipalvelussa Tiedot kustannustenjakoon -sovelluksessa. Lomakkeet sulkeutuvat 31.3.2022. (25.2.2022)
 • Eläketurvakeskus on päivittänyt lyhyen aikavälin ennustelaskeman. Uusi ja aikaisemmat laskelmat löytyvät ETK:n verkkosivulta. (15.12.2021)
 • STM on vahvistanut kustannustenjako- ja VEKL-perusteet sekä EU-siirtolain erityisperusteet vuodelle 2022. Perusteet perusteluineen on julkaistu Säädöspalvelussa: Kustannustenjakoperusteet, VEKL-perusteet ja EU-siirtolain erityisperusteet. (10.12.2021)
 • STM on vahvistanut perustekoron, vakuutusmaksukoron ja täydennyskertoimen arvot 1.1.2022 alkaen. Perustekoron arvo on 6,25 prosenttia, vakuutusmaksukoron arvo 2,00 prosenttia ja täydennyskertoimen arvo 2,02 prosenttia. Muistio perustekoron ja täydennyskertoimen vertailuarvojen laskennasta on julkaistu Säädöspalvelussa. (3.12.2021)
 • Kevan valtuuskunta on hyväksynyt Kevasta annetun lain (66/2016) 19 c §:n mukaisen tasausmaksun laskuperusteet. Maksu tulee käyttöön 1.1.2023 ja korvaa nykyisen eläkemenoperusteisen maksun. Perusteet on julkaistu Säädöspalvelussa. Kevan jäsenyhteisöjen palkkaperusteisen eläkemaksun laskuperusteisiin ei tullut muutoksia vuodelle 2022. (2.12.2021)
 • Arvio vuoden 2021 osaketuottokertoimelle j'(30.11.2021) on 0,2063 (20,63 %). ETK on laskenut arvion osakeindeksien pistelukujen sekä Telan laskemien alueiden painokertoimien perusteella. (1.12.2021)
 • Päätökset vuoden 2020 lopullisista kustannustenjaoista on lähetetty eläkelaitoksille 30.10.2021, päätösyhteenvedot ajalle 1.12.-31.12.2021 on lähetetty eläkelaitoksille 19.11.2021 sekä päätökset kustannustenjakojen ennakoista vuodelle 2022 on lähetetty eläkelaitoksille 30.11.2021. (1.12.2021)
 • STM:n päätöksen mukaan VEKL:n valtion osuuden vuoden 2022 ennakkomaksu on noin 1,3 miljoonaa euroa/kk. (23.11.2021)
 • STM on vahvistanut TR-osuuden vuoden 2021 tarkennetuiksi ennakoiksi joulukuulle 45,5 miljoonaa euroa/kk ja vuoden 2022 ennakoiksi 67,5 miljoonaa euroa/kk. Työllisyysrahasto on maksanut vuoden 2021 tammi-syyskuussa 74,5 miljoonaa euroa/kk ja loka-marraskuussa 59,5 miljoonaa euroa/kk. (17.11.2021)
 • STM on vahvistanut ETK:n kustannusosuuskertoimet vuodelle 2022. Vahvistetut kertoimien arvot ovat 1e=0,00027 ja 2e=0,00035. (17.11.2021)
 • Esitys VEKL:n valtion osuuden ennakoista vuodelle 2022 on lähetetty 5.11.2021 sosiaali- ja terveysministeriölle. Esityksen mukaan vuoden 2022 valtion osuuden ennakkomaksu olisi noin 15,5 miljoonaa euroa. (12.11.2021)
 • Esitys YEL:n valtion osuuden tarkennetuista ennakoista vuodelle 2021 sekä ennakoista vuodelle 2022 on lähetetty 15.10.2021 sosiaali- ja terveysministeriölle. Esityksen mukaan vuodelle 2021 arvioitu YEL:n valtion osuuden ennakko olisi 380,4 miljoonaa euroa ja vuodelle 2022 arvioitu valtion osuuden ennakko olisi 424,4 miljoonaa euroa. (12.11.2021)
 • Olemme päivittäneet kustannustenjaon luvut -tilastoja sekä TyEL-MEL rahavirtatilastoa vuoden 2020 luvuilla tilastotietokantaan. Lisäksi olemme päivittäneet Työeläkkeiden rahavirta -visualisointiin maksetut eläkkeet eläkelajeittain vuodelta 2020. (5.11.2021)