Seuraa ajankohtaista tietoa eläkkeiden rahoituksesta ja kustannustenjaosta. Vuosikalenteristamme löydät uudet ennusteet, ilmoitukset kustannustenjaosta ja kertoimista sekä tietoa rahoituksen ja kustannustenjaon uusista julkaisuista ja tilastoista.

Aikataulu kustannustenjakotietojen toimittamiselle Eläketurvakeskukselle/Eläketurvakeskuksesta vuonna 2020

Ajankohtaisia ilmoituksia:

 • Arvio vuoden 2020 osaketuottokertoimelle 𝑗’ per 30.11.2020 on 0,0304 (= 3,04 %). Muistio vuoden 2020 osaketuottokertoimen arvion laskennasta.
 • Sosiaali- ja terveysministeriö on 26.11.2020 vahvistanut täydennyskertoimen, vakuutusmaksukoron ja perustekoron 1.1.2021 alkaen. Laskentamuistiot on julkaistu Säädöspalvelussa. (30.11.2020)
 • Sosiaali- ja terveysministeriö on 24.11.2020 vahvistanut erityisperusteet EU-eläkesiirtolaista 1.1.2021 alkaen. Perusteet ja perustelut on julkaistu Säädöspalvelussa. (25.11.2020)
 • Sosiaali- ja terveysministeriö on vahvistanut ETK:n kustannusosuuskertoimet vuodelle 2021. Vahvistetut kertoimien arvot ovat 1e2021=0,00026 ja 2e2021=0,00039. (18.11.2020)
 • Sosiaali- ja terveysministeriö on vahvistanut vuoden 2021 kustannustenjakoperusteet 13.11.2020. Perusteet ja perustelut on julkaistu Säädöspalvelussa. (13.11.2020)
 • Sosiaali- ja terveysministeriö on vahvistanut vuoden 2021 VEKL-perusteet 11.11.2020. Perusteet ja perustelut on julkaistu Säädöspalvelussa. (13.11.2020)
 • ETK:n tilastotietokantaan on päivitetty TyEL:n eläkevarat ja rahavirrat 2019 sekä kustannustenjaon lukuja maksetuista eläkkeistä ja vastuuvelasta vuodelta 2019 (30.10.2020)
 • Eläketurvakeskus on päivittänyt myös YEL:n eläkemeno ja valtion osuuden lyhyen aikavälin ennusteen. Uudet ennustelaskelmat löytyvät ETK:n verkkosivulta. (22.10.2020)
 • Kustannustenjaon web-sovelluksessa on avattu lomake vuoden 2021 kustannustenjaon ennakoiden lähtötietojen ilmoittamista varten. Tiedot pyydetään toimittamaan 6.11.2020 mennessä. (21.10.2020)
 • Eläketurvakeskus on laskenut vuoden 2020 kolmannen kvartaalin osaketuottokertoimen arvon. Vuositasoinen kerroin on on 0,2229 (22,29 %). Muistio laskennasta on julkaistu ETK:n säädöspalvelussa. (16.10.2020)
 • Sosiaali- ja terveysministeriö on vahvistanut 12.10.2020 vuoden 2019 q-kertoimet. Muistio kertoimien laskennasta on julkaistu Säädöspalvelussa. Vahvistetut kertoimet ovat: qa = 0,494908, qb = 0,027381, qs = 0,002134, qTVR(j) = 0,007259, qTVR(m) = 0,007257, qTVR(y) = 0,007255. (13.10.2020)
 • Eläketurvakeskus on julkaissut vuoden 2021 TyEL-maksun perusteena olevat lyhyen aikavälin ennustelaskemat. Perus- ja pessimistisen skenaarion mukaiset laskelmat löytyvät tällä etk.fi-sivulla. (12.10.2020)

Aikaisempia ilmoituksia:

 • Eläketurvakeskus on laskenut suureen VQ’ arvot ja lähettänyt ne eläkevakuuttajille tarkistettaviksi. Pyydämme eläkevakuuttajia ilmoittamaan tarkistuksen tuloksesta Eläketurvakeskukseen viimeistään torstaina 15.10.2020. (2.10.2020)
 • Sosiaali- ja terveysministeriö on vahvistanut Työllisyysrahaston osuuden vuoden 2020 ennakoiden tarkennuksen. Ennakon tarkennettu määrä on koko vuodelta 850 800 000 euroa, jolloin loka-,  marras- ja joulukuun kuukausiennakon määrä on 138 700 000 euroa. (1.10.2020)
 • STM on vahvistanut täydennyskertoimen arvoksi 0,41 prosenttia 1.10.2020 alkaen. Täydennyskertoimen vertailuarvon laskentamuistio löytyy Säädöspalvelusta. (16.9.2020)
 • Eläketurvakeskus on päivittänyt lyhyen aikavälin TyEL-maksutasoennusteen. Ennuste on julkaistu etk.fi-verkkosivulla. (27.8.2020)
 • Eläketurvakeskus on laskenut vuoden 2020 toisen kvartaalin osaketuottokertoimen arvon. Vuositasoinen kerroin on on 0,8004 (80,04 %). Muistio laskennasta on julkaistu ETK:n säädöspalvelussa. (11.8.2020)
 • Eläketurvakeskus on julkaissut uuden artikkelikokoelman: Sijoitustoiminta Suomen työeläkejärjestelmässä, Eeva Poutiainen ja Sanna Tenhunen (toim.) (17.6.2020)
 • STM on vahvistanut YEL:n valtion osuuden ennakkona maksettavaksi vuoden 2020 heinä-marraskuussa 37 633 333 euroa ja joulukuussa 34 933 333 euroa. Eläkelaitosten ennakot vuodelle 2020 heinäkuusta eteenpäin on laskettu heinä-marraskuulle vahvistetun vuositasoiseksi muunnetun kuukausisumman perusteella. YEL-eläkelaitosten ennakoita tarkennetaan myöhemmin vuoden 2020 joulukuulle. (17.6.2020)
 • STM on vahvistanut täydennyskertoimen arvoksi 0,00 prosenttia ja perustekoron arvoksi 3,75 prosenttia 1.7.2020 alkaen. Uutinen Työeläkelakipalvelussa. (12.6.2020)
 • ETK on päivittänyt tietojen toimittamisen aikataulua (pdf) Yritysten työeläkemaksut 2019 -tilastoa varten toimitettavien tietojen osalta (5.6.2020).