Seuraa ajankohtaista tietoa eläkkeiden rahoituksesta ja kustannustenjaosta. Vuosikalenteristamme löydät uudet ennusteet, ilmoitukset kustannustenjaosta ja kertoimista sekä tietoa rahoituksen ja kustannustenjaon uusista julkaisuista ja tilastoista.

Ajankohtaisia ilmoituksia:

 • STM on vahvistanut VEKL:n valtion korvauksen ennakoksi 23,3 miljoonaa euroa/v vuodelle 2024. (24.11.2023)
 • Eläketurvakeskus on lähettänyt STM:lle esityksen työnantajakohtaisessa vakuutuskannan luovuttamisessa siirtyvän vakavaraisuuspääoman määrästä 1.1.2024 alkaen. Esityksen mukaan määrä on 24,8 prosenttia vakavaraisuuslaskennassa käytetystä vastuuvelasta. (23.11.2023)
 • Eläketurvakeskus on julkaissut Työeläkelakipalvelussa laskentamuistion lokakuun osaketuottokertoimesta, täydennyskertoimesta 1.12.2023 alkaen, perustekorosta 1.1.2024 alkaen ja siirtyvän vakavaraisuuspääoman osuudesta 1.1.2024 alkaen. (22.11.2023)
 • STM on vahvistanut 10.11.2023 VEKL-perusteet vuodelle 2024. (17.11.2023)
 • STM on vahvistanut ETK:n kustannusosuuskertoimet vuodelle 2024. Vahvistetut kertoimien arvot ovat 1e=0,00018 ja 2e=0,00035. Muistio on julkaistu Telpissä. (13.11.2023)
 • STM on vahvistanut vuoden 2023 YEL:n valtion osuuden joulukuun tarkennetut ennakot ja vuoden 2024 ennakot. Vuoden 2023 YEL:n valtion osuuden ennakoksi on vahvistettu vuositasolla 492,3 miljoonaa euroa/v ja vuoden 2024 ennakoksi vuositasolla 505,8 miljoonaa euroa/v. (8.11.2023)
 • STM on vahvistanut 6.11.2023 kustannustenjakoperusteet vuodelle 2024. (7.11.2023)
 • STM on vahvistanut TR-osuuden vuoden 2023 tarkennetuiksi ennakoiksi joulukuulle 40,0 miljoonaa euroa/kk ja vuoden 2024 ennakoiksi 52,0 miljoonaa euroa/kk. Työllisyysrahasto on maksanut vuoden 2023 tammi-syyskuussa 52,0 miljoonaa euroa/kk ja loka-marraskuussa 60,0 miljoonaa euroa/kk. (7.11.2023)
 • TELP.fi: Vakuutusmaksukorko 1.1.2024 alkaen on 4,10 prosenttia. (6.11.2023)
 • Tela.fi: Työkyvyttömyyseläkkeiden rahoituksen maksuluokkamalliin esitetään tarkennuksia. (6.11.2023)
 • Esitys VEKL:n valtion osuuden vuoden 2024 ennakosta on lähetetty STM:öön 31.10.2023. Esityksen mukaan vuoden 2024 VEKL:n valtion osuuden ennakko olisi 23,7 miljoonaa euroa/v. (1.11.2023)
 • Esitys YEL:n valtion osuuden vuoden 2023 joulukuun tarkennetuista ennakoista ja vuoden 2024 ennakoista on lähetetty STM:öön 13.10.2023. Esityksen mukaan vuoden 2023 YEL:n valtion osuuden ennakko olisi 492,3 miljoonaa euroa/v ja vuoden 2024 YEL:n valtion osuuden ennakko olisi 505,8 miljoonaa euroa/v. (1.11.2023)
 • Eläketurvakeskus on julkaissut Työeläkelakipalvelussa laskentamuistion vuoden 2024 TyEL-maksun hoitokustannusosassa käytettävistä suureista. (27.10.2023)
 • Esitys TR-osuuden vuoden 2023 joulukuun tarkennetuista ennakoista ja vuoden 2024 ennakoista on lähetetty STM:öön. Esityksen mukaan Työllisyysrahasto maksaisi työeläkejärjestelmälle ennakoina 40,0 miljoonaa euroa vuoden 2023 joulukuussa ja 52,0 miljoonaa euroa/kk vuonna 2024. Työllisyysrahasto on maksanut vuoden 2023 tammi-syyskuussa 52,0 miljoonaa euroa/kk ja loka-marraskuussa 60,0 miljoonaa euroa/kk. (27.10.2023)
 • Eläketurvakeskus on julkaissut tilaston Yritysten työeläkemaksut 2022. (24.10.2023)
 • Eläketurvakeskus on julkaissut Työeläkelakipalvelussa laskentamuistion syyskuun osaketuottokertoimesta sekä täydennyskertoimesta 1.11.2023 alkaen. (23.10.2023)
 • Eläketurvakeskus on julkaissut vuoden 2024 TyEL-maksun perusteena olevan lyhyen aikavälin ennusteen etk.fi-sivulla. (13.10.2023)
 • Uutinen ETK:fi:ssä: Työeläkemaksut vuonna 2024 . (13.10.2023)

Aikaisempia ilmoituksia:

 • Eläketurvakeskus on julkaissut Työeläkelakipalvelussa laskentamuistion elokuun osaketuottokertoimesta sekä täydennyskertoimesta 1.10.2023 alkaen. (21.9.2023)
 • STM:n asetuksen 939/2023 (pdf) mukaan TYEL:n mukaisen työnantajakohtaisen vakuutuskannan luovuttamisessa siirrettävä vakavaraisuuspääoma 1.10.2023 alkaen on 26,4 prosenttia vakavaraisuuslaskennassa käytetystä vastuuvelasta. (18.9.2023)
 • Eläketurvakeskus on tarkentanut lyhyen aikavälin perusennustelaskelman. Ennustetta on tarkennettu Tilastokeskuksen julkaseman kuluttajahintaindeksin korjauksen sekä työeläkeindeksin ja palkkakertoimen arvojen päivityksen seurauksena. Muilta osin uusi ennuste vastaa 4.9.2023 julkaistua lyhyen aikavälin perusvaihtoehdon mukaista ennustetta. (15.9.2023)
 • STM on vahvistanut TR-osuuden vuoden 2023 tarkennetuiksi ennakoiksi loka-joulukuulle 60,0 miljoonaa euroa/kk. Alkuvuoden aikana Työllisyysrahasto on maksanut 52,0 miljoonaa euroa/kk. (14.9.2023)
 • Eläketurvakeskus on päivittänyt lyhyen aikavälin ennustelaskelmat. Kymmenen vuoden perus- ja pessimistisen vaihtoehdon mukaiset ennusteet löytyvät etk.fi-sivulta. (4.9.2023)
 • Eläketurvakeskus on päivittänyt TyEL:n eläkevarat ja rahavirrat -tilastoa ja kustannustenjaon lukuja -tilastoa vuoden 2022 tiedoilla. (31.8.2023)
 • Eläketurvakeskus on lähettänyt STM:lle esityksen työnantajakohtaisessa vakuutuskannan luovuttamisessa siirtyvän vakavaraisuuspääoman määrästä 1.10.2023 alkaen. Esityksen mukaan määrä on 26,4 prosenttia vakavaraisuuslaskennassa käytetystä vastuuvelasta. (24.8.2023)
 • Eläketurvakeskus on julkaissut Säädöspalvelussa laskentamuistion heinäkuun osaketuottokertoimesta, täydennyskertoimesta 1.9.2023 alkaen ja siirtyvän vakavaraisuuspääoman osuudesta 1.10.2023 alkaen. (22.8.2023)
 • Rahastoonsiirtovelvoitteeseen liittyvä laskentakaavio- ja periaatemuistio on päivitetty Säädöspalveluun. Muistioon on päivitetty laskuperustemuutoksen 1.7.2023 mukaiset muutokset osaketuottokertoimen laskentaan. (22.8.2023)
 • Esitys TR-osuuden tarkennetuista ennakoista on lähetetty STM:öön. Esityksen mukaan Työllisyysrahasto maksaisi työeläkejärjestelmälle ennakoina vuoden 2023 loka-joulukuussa 60,0 miljoonaa euroa/kk. Alkuvuoden aikana Työllisyysrahasto on maksanut 52,0 miljoonaa euroa/kk.
 • Eläketurvakeskus on laskenut täydennyskertoimen arvon 1.8.2023 alkaen sekä vuositasoisen osaketuottokertoimen perustuen kesäkuun 2023 osaketuottotietoihin. Täydennyskerroin on 0,64 % ja kuun vuositasoinen osaketuottokerroin 26,01 %. Muistio kertoimien laskennasta on julkaistu Säädöspalvelussa. (24.7.2023)
 • Eläketurvakeskus on laskenut täydennyskertoimen arvon 1.7.2023 alkaen sekä vuositasoisen osaketuottokertoimen perustuen toukokuun 2023 osaketuottotietoihin. Täydennyskerroin on 0,67 % ja kuun vuositasoinen osaketuottokerroin -1,69 %. Muistio kertoimien laskennasta on julkaistu Säädöspalvelussa. (21.6.2023)
 • Eläketurvakeskus on 9.6.2023 antanut eläkelaitoksille päätökset vuoden 2022 lopullisista kustannustenjakoselvittelyistä sekä YEL-eläkelaitoksille päätökset vuoden 2023 heinä-marraskuun YEL-eläkkeiden kustannustenjaon ennakoista. (9.6.2023)
 • STM:n asetuksen 855/2023 (pdf) mukaan TYEL:n mukaisen työnantajakohtaisen vakuutuskannan luovuttamisessa siirrettävä vakavaraisuuspääoma 1.7.2023 alkaen on 26,4 prosenttia vakavaraisuuslaskennassa käytetystä vastuuvelasta. (8.6.2023)
 • STM on vahvistanut vuoden 2022 lopullisen YEL:n valtion osuuden. Valtion osuus on noin 402,3 miljoonaa euroa 1.7.2022 tasossa. ETK maksaa heinäkuussa valtiolle tarkistuseränä noin 7,3 miljoonaa euroa 1.7.2023 tasossa. STM on myös vahvistanut tarkistetun valtion osuuden ennakon määrän vuoden 2023 heinäkuusta alkaen. Ennakoksi on vahvistettu vuositasolla 480,3 miljoonaa euroa vuodelle 2023. (6.6.2023)
 • Eläketurvakeskus on päivittänyt työeläkejärjestelmän eläkevarat ja rahavirrat -tilastoa, tilinpäätöslukuja -tilastoa sekä aikasarjoja vuoden 2022 tiedoilla. (6.6.2023)
 • STM on vahvistanut vuoden 2022 lopullisen VEKL:n valtion osuuden. Valtion osuus on noin 15,6 miljoonaa euroa 1.7.2022 tasossa. Valtio maksaa heinäkuussa ETK:lle tarkistuseränä noin 20 000 euroa 1.7.2023 tasossa. (6.6.2023)
 • Eläketurvakeskus on päivittänyt lyhyen aikavälin ennustelaskelmat. Perus- ja pessimistisen vaihtoehdon mukaiset ennusteet löytyvät etk.fi-sivulta. (2.6.2023)