Seuraa ajankohtaista tietoa eläkkeiden rahoituksesta ja kustannustenjaosta. Vuosikalenteristamme löydät uudet ennusteet, ilmoitukset kustannustenjaosta ja kertoimista sekä tietoa rahoituksen ja kustannustenjaon uusista julkaisuista ja tilastoista.

Aikataulu kustannustenjakotietojen toimittamiselle Eläketurvakeskukselle/Eläketurvakeskuksesta vuonna 2021

Ajankohtaisia ilmoituksia:

 • Uutinen: Työmarkkinoiden keskusjärjestöt ovat sopineet ehdotuksesta vuoden 2022 yksityisalojen työeläkevakuutusmaksuksi. (5.10.2021)
 • Eläketurvakeskus 60 vuotta (5.10.2021)
 • Esitys lopulliseksi VEKL:n valtion korvaukseksi ja lopulliseksi YEL:n valtion osuudeksi vuodelta 2020 on lähetetty STM:öön. Esitetty VEKL:n valtion korvaus on noin 11,0 miljoonaa euroa 1.7.2020 tasossa ja esitetty YEL:n valtion osuus on noin 349,0 miljoonaa euroa 1.7.2020 tasossa. Esityksen mukaan VEKL:n tarkistuserä on noin 0,6 miljoonaa euroa valtiolle saamista ja YEL:n valtion osuuden tarkistuserä on noin 21,6 miljoonaa euroa valtiolle saamista hetken 1.12.2021 tasossa. (23.9.2021)
 • Työllisyysrahaston osuus työeläkekustannuksista vuodelta 2020 on noin 916,7 miljoonaa euroa 1.7.2020 tasossa STM:n päätöksen mukaan. Työeläkejärjestelmä saa Työllisyysrahastolta tarkistuserän noin 69,1 miljoonaa euroa joulukuussa 2021. (23.9.2021)
 • STM on vahvistanut vuoden 2020 kustannustenjaon lopullisiin selvittelyihin liittyvät q-kertoimet 22.9.2021 (Päätös VN/23956/2021). Kertoimien arvot ovat: qa=0,527564, qb=0,027591, qs=0,002374, qTR(j)=0,011414, qTR(m)=0,011421 ja qTR(y)=0,011420. Muistio kertoimien laskennasta löytyy Säädöspalvelusta. (23.9.2021)
 • Päätökset tarkennetuista kustannustenjaon ennakoista ajalle 1.10.-31.12.2021 on lähetetty eläkelaitoksille 10.9.2021. (16.9.2021)
 • STM on vahvistanut täydennyskertoimen arvoksi 1.10.2021 alkaen 1,89 prosenttia. Muistio täydennyskertoimen vertailuarvon laskennasta on julkaistu Säädöspalvelussa. (3.9.2021)
 • Esitys TR-osuuden tarkennetuista ennakoista on lähetetty STM:öön. Esityksen mukaan Työllisyysrahasto maksaisi työeläkejärjestelmälle ennakoina vuoden 2021 loka-joulukuussa 59,5 miljoonaa euroa/kk. Alkuvuoden aikana Työllisyysrahasto on maksanut 74,5 miljoonaa euroa/kk. (30.8.2021)
 • Eläketurvakeskus on päivittänyt lyhyen aikavälin ennustelaskemia. Perusskenaarion mukaiset laskelmat löytyvät ETK:n verkkosivulta. (30.8.2021)
 • Esitys lopulliseksi Työllisyysrahaston osuudeksi työeläkekustannuksista (TR-osuudeksi) vuodelta 2020 on lähetetty STM:öön. Esitetty TR-osuuden määrä on noin 916,7 miljoonaa euroa 1.7.2020 tasossa (ennakkotieto). Esityksen mukaan TR maksaa tarkistuserän noin 69,1 miljoonaa euroa ETK:n kautta eläkelaitoksille joulukuussa 2021. (16.8.2021)
 • Lomake tietojen toimittamiseen vuoden 2021 tarkennettuja kustannustenjakojen ennakoita varten on nyt auki ETK:n sähköisessä asiointipalvelussa Tiedot Kustannustenjakoon -sovelluksessa. Lomake sulkeutuu 20.8.2021. Tiedot voi täyttää lomakkeelle suoraan, tai lataamalla sovellukseen tietuekuvauksen mukaisen tekstitiedoston. (10.8.2021).
 • Vuoden 2021 toisen neljänneksen vuositasoinen osaketuottokerroin on 30,69 prosenttia. Muistio laskennasta on Säädöspalvelussa. (9.8.2021)

Aikaisempia ilmoituksia: