Seuraa ajankohtaista tietoa eläkkeiden rahoituksesta ja kustannustenjaosta. Vuosikalenteristamme löydät uudet ennusteet, ilmoitukset kustannustenjaosta ja kertoimista sekä tietoa rahoituksen ja kustannustenjaon uusista julkaisuista ja tilastoista.

Aikataulu kustannustenjakotietojen toimittamiselle Eläketurvakeskukselle/Eläketurvakeskuksesta vuonna 2022

Ajankohtaisia ilmoituksia:

 • Eläketurvakeskus on päivittänyt lyhyen aikavälin ennustelaskeman. Uusi ja aikaisemmat laskelmat löytyvät ETK:n verkkosivulta. (19.1.2022)
 • Vuoden 2021 neljännen neljänneksen vuositasoinen osaketuottokerroin on 34,56 prosenttia. Kvartaalien osaketuottokertoimista laskettu vuoden osaketuottokerroin on 26,64 prosenttia. Muistio laskennasta on Säädöspalvelussa. (18.1.2022)
 • ETK on laskenut arvion vuoden 2021 osaketuottokertoimelle j’ per 31.12.2021. Arvio on 0,2679 (= 26,79 %). Arvio perustuu osan eläkelaitoksista toimittamiin arviotietoihin. (10.1.2022)
 • Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta! (22.12.2021)
 • Olemme päivittäneet kustannustenjaon kuvapaketin, joka on ladattavissa ETK:n verkkosivuilta. (17.12.2021)
 • Aikataulu kustannustenjakotietojen toimittamiselle Eläketurvakeskukselle/Eläketurvakeskuksesta on päivitetty tälle verkkosivulle vuotta 2022 varten. (16.12.2021)
 • Eläketurvakeskus on päivittänyt lyhyen aikavälin ennustelaskeman. Uusi ja aikaisemmat laskelmat löytyvät ETK:n verkkosivulta. (15.12.2021)
 • STM on vahvistanut kustannustenjako- ja VEKL-perusteet sekä EU-siirtolain erityisperusteet vuodelle 2022. Perusteet perusteluineen on julkaistu Säädöspalvelussa: Kustannustenjakoperusteet, VEKL-perusteet ja EU-siirtolain erityisperusteet. (10.12.2021)
 • STM on vahvistanut perustekoron, vakuutusmaksukoron ja täydennyskertoimen arvot 1.1.2022 alkaen. Perustekoron arvo on 6,25 prosenttia, vakuutusmaksukoron arvo 2,00 prosenttia ja täydennyskertoimen arvo 2,02 prosenttia. Muistio perustekoron ja täydennyskertoimen vertailuarvojen laskennasta on julkaistu Säädöspalvelussa. (3.12.2021)
 • Kevan valtuuskunta on hyväksynyt Kevasta annetun lain (66/2016) 19 c §:n mukaisen tasausmaksun laskuperusteet. Maksu tulee käyttöön 1.1.2023 ja korvaa nykyisen eläkemenoperusteisen maksun. Perusteet on julkaistu Säädöspalvelussa. Kevan jäsenyhteisöjen palkkaperusteisen eläkemaksun laskuperusteisiin ei tullut muutoksia vuodelle 2022. (2.12.2021)
 • Arvio vuoden 2021 osaketuottokertoimelle j'(30.11.2021) on 0,2063 (20,63 %). ETK on laskenut arvion osakeindeksien pistelukujen sekä Telan laskemien alueiden painokertoimien perusteella. (1.12.2021)
 • Päätökset vuoden 2020 lopullisista kustannustenjaoista on lähetetty eläkelaitoksille 30.10.2021, päätösyhteenvedot ajalle 1.12.-31.12.2021 on lähetetty eläkelaitoksille 19.11.2021 sekä päätökset kustannustenjakojen ennakoista vuodelle 2022 on lähetetty eläkelaitoksille 30.11.2021. (1.12.2021)
 • STM:n päätöksen mukaan VEKL:n valtion osuuden vuoden 2022 ennakomaksu on noin 1,3 miljoonaa euroa/kk. (23.11.2021)
 • STM on vahvistanut TR-osuuden vuoden 2021 tarkennetuiksi ennakoiksi joulukuulle 45,5 miljoonaa euroa/kk ja vuoden 2022 ennakoiksi 67,5 miljoonaa euroa/kk. Työllisyysrahasto on maksanut vuoden 2021 tammi-syyskuussa 74,5 miljoonaa euroa/kk ja loka-marraskuussa 59,5 miljoonaa euroa/kk. (17.11.2021)
 • STM on vahvistanut ETK:n kustannusosuuskertoimet vuodelle 2022. Vahvistetut kertoimien arvot ovat 1e=0,00027 ja 2e=0,00035. (17.11.2021)
 • Esitys VEKL:n valtion osuuden ennakoista vuodelle 2022 on lähetetty 5.11.2021 sosiaali- ja terveysministeriölle. Esityksen mukaan vuoden 2022 valtion osuuden ennakkomaksu olisi noin 15,5 miljoonaa euroa. (12.11.2021)
 • Esitys YEL:n valtion osuuden tarkennetuista ennakoista vuodelle 2021 sekä ennakoista vuodelle 2022 on lähetetty 15.10.2021 sosiaali- ja terveysministeriölle. Esityksen mukaan vuodelle 2021 arvioitu YEL:n valtion osuuden ennakko olisi 380,4 miljoonaa euroa ja vuodelle 2022 arvioitu valtion osuuden ennakko olisi 424,4 miljoonaa euroa. (12.11.2021)
 • Olemme päivittäneet kustannustenjaon luvut -tilastoja sekä TyEL-MEL rahavirtatilastoa vuoden 2020 luvuilla tilastotietokantaan. Lisäksi olemme päivittäneet Työeläkkeiden rahavirta -visualisointiin maksetut eläkkeet eläkelajeittain vuodelta 2020. (5.11.2021)

Aikaisempia ilmoituksia:

 • Esitys TR-osuuden vuoden 2021 joulukuun tarkennetuista ennakoista ja vuoden 2022 ennakoista on lähetetty STM:öön. Esityksen mukaan Työllisyysrahasto maksaisi työeläkejärjestelmälle ennakoina 45,5 miljoonaa euroa vuoden 2021 joulukuussa ja 67,5 miljoonaa euroa/kk vuonna 2022. Työllisyysrahasto on maksanut vuoden 2021 tammi-syyskuussa 74,5 miljoonaa euroa/kk ja loka-marraskuussa 59,5 miljoonaa euroa/kk. (29.10.2021)
 • Yritysten työeläkemaksut vuonna 2020 -tilasto on julkaistu ja tilastotietokantaa päivitetty vastaavasti. (28.10.2021)
 • STM:n päätöksen mukaan VEKL:n valtion korvaus vuodelta 2020 on noin 11,0 miljoonaa euroa ja YEL:n valtion osuus vuodelta 2020 on noin 349,0 miljoonaa euroa 1.7.2020 tasossa. VEKL:n tarkistuserä on noin 0,6 miljoonaa euroa valtiolle saamista ja YEL:n valtion osuuden tarkistuserä on noin 21,6 miljoonaa euroa valtiolle saamista hetken 1.12.2021 tasossa. (28.10.2021)
 • Lomake tietojen toimittamiseen vuoden 2022 kustannustenjakojen ennakoita varten on nyt auki ETK:n sähköisessä asiointipalvelussa Tiedot Kustannustenjakoon -sovelluksessa. Lomake sulkeutuu 5.11.2021. Tiedot voi täyttää lomakkeelle suoraan tai lataamalla sovellukseen tietuekuvauksen mukaisen tekstitiedoston. (22.10.2021).
 • Eläketurvakeskus on julkaissut TyEL-maksun perusteena olevat lyhyen aikavälin ennustelaskemat. Perusskenaarion ja pessimistisen skenaarion mukaiset laskelmat löytyvät ETK:n verkkosivulta. (19.10.2021)
 • Vuoden 2021 kolmannen neljänneksen vuositasoinen osaketuottokerroin on 3,48 prosenttia. Muistio laskennasta on Säädöspalvelussa. (18.10.2021)
 • Uutinen: Työmarkkinoiden keskusjärjestöt ovat sopineet ehdotuksesta vuoden 2022 yksityisalojen työeläkevakuutusmaksuksi. (5.10.2021)
 • Eläketurvakeskus 60 vuotta (5.10.2021)
 • Esitys lopulliseksi VEKL:n valtion korvaukseksi ja lopulliseksi YEL:n valtion osuudeksi vuodelta 2020 on lähetetty STM:öön. Esitetty VEKL:n valtion korvaus on noin 11,0 miljoonaa euroa 1.7.2020 tasossa ja esitetty YEL:n valtion osuus on noin 349,0 miljoonaa euroa 1.7.2020 tasossa. Esityksen mukaan VEKL:n tarkistuserä on noin 0,6 miljoonaa euroa valtiolle saamista ja YEL:n valtion osuuden tarkistuserä on noin 21,6 miljoonaa euroa valtiolle saamista hetken 1.12.2021 tasossa. (23.9.2021)
 • Työllisyysrahaston osuus työeläkekustannuksista vuodelta 2020 on noin 916,7 miljoonaa euroa 1.7.2020 tasossa STM:n päätöksen mukaan. Työeläkejärjestelmä saa Työllisyysrahastolta tarkistuserän noin 69,1 miljoonaa euroa joulukuussa 2021. (23.9.2021)
 • STM on vahvistanut vuoden 2020 kustannustenjaon lopullisiin selvittelyihin liittyvät q-kertoimet 22.9.2021 (Päätös VN/23956/2021). Kertoimien arvot ovat: qa=0,527564, qb=0,027591, qs=0,002374, qTR(j)=0,011414, qTR(m)=0,011421 ja qTR(y)=0,011420. Muistio kertoimien laskennasta löytyy Säädöspalvelusta. (23.9.2021)
 • Päätökset tarkennetuista kustannustenjaon ennakoista ajalle 1.10.-31.12.2021 on lähetetty eläkelaitoksille 10.9.2021. (16.9.2021)
 • STM on vahvistanut täydennyskertoimen arvoksi 1.10.2021 alkaen 1,89 prosenttia. Muistio täydennyskertoimen vertailuarvon laskennasta on julkaistu Säädöspalvelussa. (3.9.2021)
 • Esitys TR-osuuden tarkennetuista ennakoista on lähetetty STM:öön. Esityksen mukaan Työllisyysrahasto maksaisi työeläkejärjestelmälle ennakoina vuoden 2021 loka-joulukuussa 59,5 miljoonaa euroa/kk. Alkuvuoden aikana Työllisyysrahasto on maksanut 74,5 miljoonaa euroa/kk. (30.8.2021)
 • Eläketurvakeskus on päivittänyt lyhyen aikavälin ennustelaskemia. Perusskenaarion mukaiset laskelmat löytyvät ETK:n verkkosivulta. (30.8.2021)
 • Esitys lopulliseksi Työllisyysrahaston osuudeksi työeläkekustannuksista (TR-osuudeksi) vuodelta 2020 on lähetetty STM:öön. Esitetty TR-osuuden määrä on noin 916,7 miljoonaa euroa 1.7.2020 tasossa (ennakkotieto). Esityksen mukaan TR maksaa tarkistuserän noin 69,1 miljoonaa euroa ETK:n kautta eläkelaitoksille joulukuussa 2021. (16.8.2021)
 • Lomake tietojen toimittamiseen vuoden 2021 tarkennettuja kustannustenjakojen ennakoita varten on nyt auki ETK:n sähköisessä asiointipalvelussa Tiedot Kustannustenjakoon -sovelluksessa. Lomake sulkeutuu 20.8.2021. Tiedot voi täyttää lomakkeelle suoraan, tai lataamalla sovellukseen tietuekuvauksen mukaisen tekstitiedoston. (10.8.2021).
 • Vuoden 2021 toisen neljänneksen vuositasoinen osaketuottokerroin on 30,69 prosenttia. Muistio laskennasta on Säädöspalvelussa. (9.8.2021)