Seuraa ajankohtaista tietoa eläkkeiden rahoituksesta ja kustannustenjaosta. Vuosikalenteristamme löydät uudet ennusteet, ilmoitukset kustannustenjaosta ja kertoimista sekä tietoa rahoituksen ja kustannustenjaon uusista julkaisuista ja tilastoista.

Ajankohtaisia ilmoituksia:

 • Eläketurvakeskus on julkaissut Työeläkelakipalvelussa laskentamuistion huhtikuun osaketuottokertoimesta, täydennyskertoimesta 1.6.2024 alkaen, perustekorosta 1.7.2024 alkaen ja siirtyvän vakavaraisuuspääoman osuudesta 1.7.2024 alkaen. (22.5.2024)
 • Esitys lopulliseksi VEKL:n valtion osuudeksi vuodelta 2023 on lähetetty STM:öön 14.5.2024. Esityksen mukaan vuoden 2023 VEKL:n valtion osuus on 19,5 miljoonaa euroa 1.7.2023 tasossa. (22.5.2024)
 • Esitys TR-osuuden tarkennetuista ennakoista on lähetetty STM:öön. Esityksen mukaan Työllisyysrahasto maksaisi työeläkejärjestelmälle ennakoina vuoden 2024 heinä-joulukuussa 64,5 miljoonaa euroa/kk. Alkuvuoden aikana Työllisyysrahasto on maksanut 52,0 miljoonaa euroa/kk. (14.5.2024)
 • Esitys lopulliseksi Työllisyysrahaston osuudeksi työeläkekustannuksista vuodelta 2023 on lähetetty STM:öön. Esitetty TR-osuuden määrä on noin 639,0 miljoonaa euroa 1.7.2023 tasossa (ennakkotieto). Esityksen mukaan Työeläkejärjestelmä saa Työllisyysrahastolta tarkistuserän noin 11,7 miljoonaa euroa heinäkuussa 2024. (14.5.2024)
 • Eläketurvakeskus on lähettänyt STM:lle esityksen vuoden 2023 q-kertoimiksi. Esitetyt arvot ovat seuraavat: qa=0,480114; qb=0,026069; qs=0,002918; qTR(j)=0,006762; qTR(m)=0,006759 ja qTR(y)=0,006759. (13.5.2024)
 • Telp.fi: TyEL-vakuutusmaksukorko 1.7.2024 alkaen on 3,75 prosenttia. (2.5.2024)
 • Eläketurvakeskus on julkaissut Työeläkelakipalvelussa laskentamuistion maaliskuun osaketuottokertoimesta ja täydennyskertoimesta 1.5.2024 alkaen. (23.4.2024)
 • Tiedot perittävistä eläkeosista on lähetetty eläkelaitoksille 3.4.2024 (3.4.2024)
 • Eläketurvakeskus on julkaissut raportin Työeläkkeiden kustannustenjako vuonna 2023. (3.4.2024)
 • Lomake vuoden 2023 TyEL-MEL-vakuutuskantatietojen ilmoittamista varten on avattu ETK:n sähköisessä asiointipalvelussa Tiedot kustannustenjakoon -sovelluksessa. Lomake sulkeutuu 25.4.2024 päivän päättyessä. (3.4.2024)
 • STM:n asetuksen 137/2024 (pdf) mukaan TYEL:n mukaisen työnantajakohtaisen vakuutuskannan luovuttamisessa siirrettävä vakavaraisuuspääoma 1.4.2024 alkaen on 26,3 prosenttia vakavaraisuuslaskennassa käytetystä vastuuvelasta. (28.3.2024)
 • Eläketurvakeskus on päivittänyt lyhyen aikavälin ennusteen maaliskuussa. Ennuste löytyy etk.fi-sivulta. (27.3.2024)
 • Eläketurvakeskus on julkaissut Työeläkelakipalvelussa laskentamuistion helmikuun osaketuottokertoimesta ja täydennyskertoimesta 1.4.2024 alkaen. (21.3.2024)
 • STM on vahvistanut 6.3.2024 siirtymämaksun perusteet vuodelle 2024. (11.3.2024)
 • Lomake vuoden 2023 eläkemenotietojen ja lomake vuoden 2023 YEL-MYEL-vakuutuskantatietojen ilmoittamista varten on avattu ETK:n sähköisessä asiointipalvelussa Tiedot kustannustenjakoon -sovelluksessa. Lomakkeet sulkeutuvat 31.3.2024. (28.2.2024)
 • Eläketurvakeskus on lähettänyt STM:lle esityksen työnantajakohtaisessa vakuutuskannan luovuttamisessa siirtyvän vakavaraisuuspääoman määrästä 1.4.2024 alkaen. Esityksen mukaan määrä on 26,3 prosenttia vakavaraisuuslaskennassa käytetystä vastuuvelasta. (26.2.2024)
 • Eläketurvakeskus on julkaissut Työeläkelakipalvelussa laskentamuistion tammikuun osaketuottokertoimesta, täydennyskertoimesta 1.3.2024 alkaen ja siirtyvän vakavaraisuuspääoman osuudesta 1.4.2024 alkaen. (21.2.2024)
 • TELP.fi -uutinen: Muutoksia työeläkkeiden laskuperusteisiin vuonna 2024 (8.2.2024)
 • ETK on päivittänyt lyhyen aikavälin eläkemeno- ja maksutasoennusteiden seurantaraportin. Raportti löytyy etk.fi-sivulta. (7.2.2024)

Aikaisempia ilmoituksia:

 • ETK järjestää Ajankohtaista työeläkkeiden rahoituksesta -webinaarin 19.3. Koulutuksen aiheina ovat mm. maksuluokkamallin uudistus, rahastoonsiirtovelvoite, eläkejärjestelmien automaattinen ohjaus ja puhujina mm. Meeri Kesälä, Jaakko Aho, Sami Hårdh, Jukka Rantala. Tietoa tilaisuudesta koulutuskalenterissa.
 • Eläketurvakeskus on laskenut täydennyskertoimen arvoksi 1.2.2024 alkaen 0,62 prosenttia. Laskentamuistio on julkaistu Työeläkelakipalvelussa. (24.1.2024)
 • Eläketurvakeskus on laskenut joulukuun kuukausitasoiseksi osaketuottokertoimeksi 4,15 % ja vuoden 2023 osaketuottokertoimeksi 11,70 %. Laskentamuistio on julkaistu Työeläkelakipalvelussa. (18.1.2024)
 • Eläketurvakeskus on päivittänyt lyhyen aikavälin ennusteen. Ennuste löytyy etk.fi-sivulta. (12.1.2024)
 • Eläketurvakeskus on julkaissut Työeläkelakipalvelussa laskentamuistion marraskuun osaketuottokertoimesta ja täydennyskertoimesta 1.1.2024 alkaen. (21.12.2023)
 • STM on vahvistanut vuoden 2023 iv-kertoimien arvot: 1iv=0,0094; 2iv=0,0000; 3iv=0,0029; 4iv=0,0002. Kertoimien laskentamuistio on julkaistu TELP.fi-palvelussa. (21.12.2023)
 • STM:n asetuksen 1105/2023 (pdf) mukaan TYEL:n mukaisen työnantajakohtaisen vakuutuskannan luovuttamisessa siirrettävä vakavaraisuuspääoma 1.1.2024 alkaen on 24,8 prosenttia vakavaraisuuslaskennassa käytetystä vastuuvelasta. (19.12.2023)
 • Eläketurvakeskus on päivittänyt lyhyen aikavälin ennusteen. Ennuste löytyy etk.fi-sivulta. (15.12.2023)
 • TyEL-MEL-vakuutuskantatietojen täyttöohje ja tietuekuvaus sekä liite 1:n ja liite 2:n Excel-taulukkopohja on julkaistu Kustannustenjaon tiedostot ja ohjeet -sivulla. (11.12.2023)
 • Eläketurvakeskus on julkaissut vakuutusmatemaattisia palveluita koskevan vuoden 2024 aikataulun tällä sivulla sekä Kustannustenjaon tiedostot ja ohjeet -sivulla. (7.12.2023)
 • STM on vahvistanut 29.11.2023 EU-siirtolain erityisperusteet vuodelle 2024. (1.12.2023)
 • STM on vahvistanut VEKL:n valtion korvauksen ennakoksi 23,3 miljoonaa euroa/v vuodelle 2024. (24.11.2023)
 • Eläketurvakeskus on lähettänyt STM:lle esityksen työnantajakohtaisessa vakuutuskannan luovuttamisessa siirtyvän vakavaraisuuspääoman määrästä 1.1.2024 alkaen. Esityksen mukaan määrä on 24,8 prosenttia vakavaraisuuslaskennassa käytetystä vastuuvelasta. (23.11.2023)
 • Eläketurvakeskus on julkaissut Työeläkelakipalvelussa laskentamuistion lokakuun osaketuottokertoimesta, täydennyskertoimesta 1.12.2023 alkaen, perustekorosta 1.1.2024 alkaen ja siirtyvän vakavaraisuuspääoman osuudesta 1.1.2024 alkaen. (22.11.2023)
 • STM on vahvistanut 10.11.2023 VEKL-perusteet vuodelle 2024. (17.11.2023)
 • STM on vahvistanut ETK:n kustannusosuuskertoimet vuodelle 2024. Vahvistetut kertoimien arvot ovat 1e=0,00018 ja 2e=0,00035. Muistio on julkaistu Telpissä. (13.11.2023)
 • STM on vahvistanut vuoden 2023 YEL:n valtion osuuden joulukuun tarkennetut ennakot ja vuoden 2024 ennakot. Vuoden 2023 YEL:n valtion osuuden ennakoksi on vahvistettu vuositasolla 492,3 miljoonaa euroa/v ja vuoden 2024 ennakoksi vuositasolla 505,8 miljoonaa euroa/v. (8.11.2023)
 • STM on vahvistanut 6.11.2023 kustannustenjakoperusteet vuodelle 2024. (7.11.2023)
 • STM on vahvistanut TR-osuuden vuoden 2023 tarkennetuiksi ennakoiksi joulukuulle 40,0 miljoonaa euroa/kk ja vuoden 2024 ennakoiksi 52,0 miljoonaa euroa/kk. Työllisyysrahasto on maksanut vuoden 2023 tammi-syyskuussa 52,0 miljoonaa euroa/kk ja loka-marraskuussa 60,0 miljoonaa euroa/kk. (7.11.2023)
 • TELP.fi: Vakuutusmaksukorko 1.1.2024 alkaen on 4,10 prosenttia. (6.11.2023)
 • Tela.fi: Työkyvyttömyyseläkkeiden rahoituksen maksuluokkamalliin esitetään tarkennuksia. (6.11.2023)
 • Esitys VEKL:n valtion osuuden vuoden 2024 ennakosta on lähetetty STM:öön 31.10.2023. Esityksen mukaan vuoden 2024 VEKL:n valtion osuuden ennakko olisi 23,7 miljoonaa euroa/v. (1.11.2023)
 • Esitys YEL:n valtion osuuden vuoden 2023 joulukuun tarkennetuista ennakoista ja vuoden 2024 ennakoista on lähetetty STM:öön 13.10.2023. Esityksen mukaan vuoden 2023 YEL:n valtion osuuden ennakko olisi 492,3 miljoonaa euroa/v ja vuoden 2024 YEL:n valtion osuuden ennakko olisi 505,8 miljoonaa euroa/v. (1.11.2023)
 • Eläketurvakeskus on julkaissut Työeläkelakipalvelussa laskentamuistion vuoden 2024 TyEL-maksun hoitokustannusosassa käytettävistä suureista. (27.10.2023)
 • Esitys TR-osuuden vuoden 2023 joulukuun tarkennetuista ennakoista ja vuoden 2024 ennakoista on lähetetty STM:öön. Esityksen mukaan Työllisyysrahasto maksaisi työeläkejärjestelmälle ennakoina 40,0 miljoonaa euroa vuoden 2023 joulukuussa ja 52,0 miljoonaa euroa/kk vuonna 2024. Työllisyysrahasto on maksanut vuoden 2023 tammi-syyskuussa 52,0 miljoonaa euroa/kk ja loka-marraskuussa 60,0 miljoonaa euroa/kk. (27.10.2023)
 • Eläketurvakeskus on julkaissut tilaston Yritysten työeläkemaksut 2022. (24.10.2023)
 • Eläketurvakeskus on julkaissut Työeläkelakipalvelussa laskentamuistion syyskuun osaketuottokertoimesta sekä täydennyskertoimesta 1.11.2023 alkaen. (23.10.2023)
 • Eläketurvakeskus on julkaissut vuoden 2024 TyEL-maksun perusteena olevan lyhyen aikavälin ennusteen etk.fi-sivulla. (13.10.2023)
 • Uutinen ETK:fi:ssä: Työeläkemaksut vuonna 2024 . (13.10.2023)
 • Eläketurvakeskus on julkaissut Työeläkelakipalvelussa laskentamuistion elokuun osaketuottokertoimesta sekä täydennyskertoimesta 1.10.2023 alkaen. (21.9.2023)
 • STM:n asetuksen 939/2023 (pdf) mukaan TYEL:n mukaisen työnantajakohtaisen vakuutuskannan luovuttamisessa siirrettävä vakavaraisuuspääoma 1.10.2023 alkaen on 26,4 prosenttia vakavaraisuuslaskennassa käytetystä vastuuvelasta. (18.9.2023)
 • Eläketurvakeskus on tarkentanut lyhyen aikavälin perusennustelaskelman. Ennustetta on tarkennettu Tilastokeskuksen julkaseman kuluttajahintaindeksin korjauksen sekä työeläkeindeksin ja palkkakertoimen arvojen päivityksen seurauksena. Muilta osin uusi ennuste vastaa 4.9.2023 julkaistua lyhyen aikavälin perusvaihtoehdon mukaista ennustetta. (15.9.2023)
 • STM on vahvistanut TR-osuuden vuoden 2023 tarkennetuiksi ennakoiksi loka-joulukuulle 60,0 miljoonaa euroa/kk. Alkuvuoden aikana Työllisyysrahasto on maksanut 52,0 miljoonaa euroa/kk. (14.9.2023)
 • Eläketurvakeskus on päivittänyt lyhyen aikavälin ennustelaskelmat. Kymmenen vuoden perus- ja pessimistisen vaihtoehdon mukaiset ennusteet löytyvät etk.fi-sivulta. (4.9.2023)

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.