Seuraa ajankohtaista tietoa eläkkeiden rahoituksesta ja kustannustenjaosta. Vuosikalenteristamme löydät uudet ennusteet, ilmoitukset kustannustenjaosta ja kertoimista sekä tietoa rahoituksen ja kustannustenjaon uusista julkaisuista ja tilastoista.

Aikataulu kustannustenjakotietojen toimittamiselle Eläketurvakeskukselle/Eläketurvakeskuksesta vuonna 2022

Ajankohtaisia ilmoituksia:

 • STM:n asetuksen 909/2022 (pdf) mukaan TYEL:n mukaisen työnantajakohtaisen vakuutuskannan luovuttamisessa siirrettävä vakavaraisuuspääoma 1.1.2023 alkaen on 27,7 prosenttia vakavaraisuuslaskennassa käytetystä vastuuvelasta. (24.11.2022)
 • STM on vahvistanut VEKL:n valtion osuuden ennakoksi 18,7 miljoonaa euroa vuodelle 2023. (24.11.2022)
 • Työllisyysrahasto maksaa työeläkejärjestelmälle vuonna 2023 TR-osuuden ennakoina 624,0 miljoonaa STM:n päätöksen 16.11.2022 mukaan. (17.11.2022)
 • ETK.fi -sivustolle on lisätty uutena sisältönä sivu Eläkkeiden rahoitusmuutokset vuosi vuodelta. (16.11.2022)
 • STM on vahvistanut ETK:n kustannusosuuskertoimet vuodelle 2023. Vahvistetut kertoimien arvot ovat 1e=0,00024 ja 2e=0,00035. (11.11.2022)
 • Uusi julkaisu: Kansainvälinen eläkemaksutason vertailu. (10.11.2022)
 • STM on vahvistanut YEL:n valtion osuuden ennakoksi 409,0 milj. euroa/v vuodelle 2022 ja 487,5 milj. euroa/v vuodelle 2023. Ennakkona maksetaan 27 883 328 euroa vuoden 2022 joulukuussa ja 40 625 000 euroa vuoden 2023 tammi-joulukuussa. (1.11.2022)
 • Vakuutusmaksukorko 1.1.2023 alkaen on 2,45 %. ETK.fi-uutinen: Työeläkevakuutusmaksun korko nousee (1.11.2022)
 • Esitys TR-osuuden ennakoiksi vuodelle 2023 on lähetetty STM:öön. Esityksen mukaan Työllisyysrahasto maksaa työeläkejärjestelmälle vuonna 2023 TR-osuuden ennakoina 52,0 miljoonaa euroa/kk. (31.10.2022)
 • Eläketurvakeskus on lähettänyt STM:lle esityksen VEKL:n valtion osuuden ennakosta vuonna 2023. Esityksen mukaan VEKL:n valtion osuuden ennakko vuonna 2023 on noin 18,7 miljoonaa euroa. (31.10.2022)
 • Eläketurvakeskus on lähettänyt STM:lle esityksen työnantajakohtaisessa vakuutuskannan luovuttamisessa siirtyvän vakavaraisuuspääoman määrästä 1.1.2023 alkaen. Esityksen mukaan määrä on 27,7 prosenttia vakavaraisuuslaskennassa käytetystä vastuuvelasta. (31.10.2022)
 • Eläketurvakeskus on julkaissut Säädöspalvelussa laskentamuistion täydennyskertoimesta, perustekorosta ja siirtyvän vakavaraisuuspääoman osuudesta 1.1.2023 alkaen. (31.10.2022)
 • Eläketurvakeskus on päivittänyt TyEL-MEL -rahavirtatilastoa sekä kustannustenjaon lukuja vuoden 2021 tiedoilla. (28.10.2022)
 • Eläketurvakeskus on julkaissut Yritysten työeläkemaksut 2021 -tilaston. (27.10.2022)
 • Eläketurvakeskus on laskenut vuoden 2023 hoitokustannusosan laskentaan liittyvät suureet. Muistio laskennasta on Säädöspalvelussa. (21.10.2022)
 • Lomake vuoden 2023 kustannustenjaon ennakoiden lähtötietojen ilmoittamista varten on avattu ETK:n sähköisessä asiointipalvelussa Tiedot kustannustenjakoon -sovelluksessa. Lomake sulkeutuu 5.11.2022. (19.10.2022)
 • Eläketurvakeskus on julkaissut vuoden 2023 TyEL-maksun perusteena olevan lyhyen aikavälin ennusteen. Perusvaihtoehdon ja pessimistisen vaihtoehdon mukaiset laskelmat löytyvät etk.fi-sivulta sekä tutussa Excel-muodossa että koneellisessa CSV-muodossa. (18.10.2022)
 • Vuoden 2022 kolmannen kvartaalin osaketuottokertoimen arvo on -10,06 %. Muistio laskennasta on Säädöspalvelussa. (17.10.2022)

Aikaisempia ilmoituksia:

 • Päätökset TyEL-MEL-VILMA-selvittelyn ja TR-osuuden tarkennetuista ennakoista vuoden 2022 loka-joulukuulle on lähetetty eläkelaitoksille 15.9.2022. (15.9.2022)
 • STM on vahvistanut TR-osuuden vuoden 2022 tarkennetuiksi ennakoiksi loka-joulukuulle 17,0 miljoonaa euroa/kk. Alkuvuoden aikana Työllisyysrahasto on maksanut 67,5 miljoonaa euroa/kk. (15.9.2022)
 • Eläketurvakeskus on päivittänyt lyhyen aikavälin ennustelaskelmat. Perus- ja pessimistisen vaihtoehdon mukaiset ennusteet löytyvät etk.fi-sivulta. (9.9.2022)
 • STM:n asetuksen 802/2022 (pdf) mukaan TYEL:n mukaisen työnantajakohtaisen vakuutuskannan luovuttamisessa siirrettävä vakavaraisuuspääoma 1.10.2022 alkaen on 29,6 prosenttia vakavaraisuuslaskennassa käytetystä vastuuvelasta. (7.9.2022)
 • Eläketurvakeskus pyytää YEL-eläkelaitoksia palauttamaan 20.9.2022 mennessä YEL-työtulojakaumat ajalta 1.1.2022-31.8.2022. Pyyntö on lähetetty myös sähköpostilla. Työtulojakaumapohjat löytyvät etk.fi-sivulta. (6.9.2022)
 • Esitys TR-osuuden tarkennetuista ennakoista on lähetetty STM:öön. Esityksen mukaan Työllisyysrahasto maksaisi työeläkejärjestelmälle ennakoina vuoden 2022 loka-joulukuussa 17,0 miljoonaa euroa/kk. Alkuvuoden aikana Työllisyysrahasto on maksanut 67,5 miljoonaa euroa/kk. (25.8.2022)
 • Eläketurvakeskus on lähettänyt STM:lle esityksen työnantajakohtaisessa vakuutuskannan luovuttamisessa siirtyvän vakavaraisuuspääoman määrästä 1.10.2022 alkaen. Esityksen mukaan määrä on 29,6 prosenttia vakavaraisuuslaskennassa käytetystä vastuuvelasta. (18.8.2022)
 • Täydennyskerroin 1.10.2022 alkaen on 1,35 %. Muistio laskennasta on Säädöspalvelussa. (16.8.2022)
 • Vuoden 2022 toisen kvartaalin osaketuottokertoimen arvo on -34,95 %. Muistio laskennasta on Säädöspalvelussa. (8.8.2022)
 • Kustannustenjaon tarkennettujen ennakoiden lähtötietojen lomake on auki ETK:n sähköisessä asiointipalvelussa Tiedot kustannustenjakoon -sovelluksessa. Lomake sulkeutuu 31.8.2022. (4.8.2022)
 • Työllisyysrahaston osuus työeläkekustannuksista vuodelta 2021 on noin 798,1 miljoonaa euroa 1.7.2021 tasossa STM:n päätöksen mukaan. Tarkistuserä noin 38,8 miljoonaa euroa maksetaan ETK:n kautta TR:lle heinäkuussa 2022. (16.6.2022)
 • Eläketurvakeskus on päivittänyt lyhyen aikavälin ennustelaskelmat. Perus- ja pessimistisen vaihtoehdon mukaiset ennusteet löytyvät etk.fi-sivulta. (7.6.2022)
 • Eläketurvakeskus on julkassut täydennyskertoimen ja perustekoron arvojen 1.7.2022 alkaen laskentamuistiot Säädöpalvelussa. (7.6.2022)
 • Eläketurvakeskus on julkaissut 6.6.2022 vahvistetut laskuperustemuutokset Säädöspalvelussa. Rahastoonsiirtovelvoitteen kertoimien määräytymistä koskevat muutokset tulevat voimaan 1.7.2022 ja yhtiökohtaista sopimustyönantajan TyEL-maksun hoitokustannusosaa koskevat muutokset 1.1.2023. (7.6.2022)
 • Eläketurvakeskus on päivittänyt tilinpäätöslukuja, työeläkejärjestelmän eläkevarat ja rahavirrat sekä työeläkeaikasarjat vuoden 2021 luvuilla tilastotietokantaan. Lisäksi ETK on päivittänyt Työeläkkeiden rahavirta -visualisointiin luvut vuodelta 2021. (6.6.2022)
 • Eläketurvakeskus on laskenut VQ’-suureen arvot per 31.12.2021 ja lähettänyt ne eläkelaitoksille tarkistettaviksi. Pyydämme tarkistamaan arvon ja ilmoittamaan tarkastuksen tuloksesta Eläketurvakeskukseen viimeistään 14.6.2022. (1.6.2022)
 • Eläketurvakeskus on lähettänyt 13.5.2022 STM:lle esityksen lopullisesta YEL:n valtion osuudesta vuodelta 2021. Esityksen mukaan YEL:n valtion osuus vuodelta 2021 on noin 384,8 miljoonaa euroa ja YEL:n tarkistuserä on noin 3,8 miljoonaa euroa valtiolle saamista hetken 1.7.2022 tasossa. Samalla on lähetetty tarkistettu arvio valtion osuuden ennakosta vuodelle 2022, joka oli 414,9 miljoonaa euroa. STM vahvisti marraskuussa 2021 vuoden 2022 valtion osuuden ennakon määräksi 424,4 miljoonaa euroa. (31.5.2022)
 • STM:n asetuksen 385/2022 (pdf) mukaan TYEL:n mukaisen työnantajakohtaisen vakuutuskannan luovuttamisessa siirrettävä vakavaraisuuspääoma 1.7.2022 alkaen on 33,2 prosenttia vakavaraisuuslaskennassa käytetystä vastuuvelasta. (31.5.2022)
 • STM on vahvistanut vuoden 2021 kustannustenjaon lopullisiin selvittelyihin liittyville q-kertoimille seuraavat arvot: qa=0,523721, qb=0,026941, qs=0,002454, qTR(j)=0,009441, qTR(m)=0,009437 ja qTR(y)=0,009436. Muistio q-kertoimien laskennasta on Säädöspalvelussa ja q-kertoimien aikasarja Työeläkelakipalvelussa. (20.5.2022)
 • ETK on lähettänyt STM:lle esityksen lopullisesta VEKL:n valtion osuudesta vuodelta 2021. Esityksen mukaan VEKL:n valtion osuus vuodelta 2021 on noin 13,3 miljoonaa euroa ja VEKL:n tarkistuserä on noin 0,9 miljoonaa euroa valtiolle saamista hetken 1.7.2022 tasossa. (16.5.2022)
 • Eläketurvakeskus on julkaissut tilastoja YEL-työtuloista ja -vakuutetuista vuodelta 2021. (12.5.2022)
 • Esitys lopulliseksi Työllisyysrahaston osuudeksi työeläkekustannuksista vuodelta 2021 on lähetetty STM:öön. Esitetty TR-osuuden määrä on noin 798,1 miljoonaa euroa 1.7.2021 tasossa (ennakkotieto). Esityksen mukaan tarkistuserä noin 38,8 miljoonaa euroa maksetaan ETK:n kautta TR:lle heinäkuussa 2022. (9.5.2022)
 • Eläketurvakeskus on julkaissut raportin Työeläkkeiden kustannustenjako vuonna 2021 (4.5.2022)
 • Eläketurvakeskus on lähettänyt STM:lle esityksen työnantajakohtaisessa vakuutuskannan luovuttamisessa siirtyvän vakavaraisuuspääoman määrästä 1.7.2022 alkaen. Esityksen mukaan määrä on 33,2 prosenttia vakavaraisuuslaskennassa käytetystä vastuuvelasta. (2.5.2022)