EU- ja ETA-maat ja Sveitsi

  • A1-todistus voidaan myöntää korkeintaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan.
  • Kahden vuoden raja on maakohtainen: maan vaihtuessa voidaan edellytysten täyttyessä myöntää uusi todistus kahdeksi vuodeksi toiseen maahan.
  • Mikäli komennus jatkuu samassa maassa yli kahden vuoden ajan, voi myönnetylle todistukselle hakea Eläketurvakeskuksesta jatkoa vielä kolmen vuoden ajaksi. Tällöin Eläketurvakeskus neuvottelee työskentelymaan viranomaisten kanssa niin sanotusta poikkeusluvasta, jonka työskentelymaan viranomaiset hyväksyvät tai hylkäävät. Jos päätös on myönteinen, ulkomailla työskentelevä voi kuulua Suomen sosiaaliturvaan lähetettynä työntekijänä viiden vuoden ajan.

Samanaikaisesti useassa EU-maassa

  • Kun töitä tehdään toistuvasti kahdessa tai useammassa EU-maassa ei myönnetyille todistuksille ole enimmäisaikaa.
  • Todistus voidaan kuitenkin myöntää korkeintaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Todistukselle tulee aina hakea jatkoa ja edellytykset myöntämiselle tarkistetaan aina uutta hakemusta käsiteltäessä.

Sosiaaliturvasopimusmaat

Sosiaaliturvasopimusmaiden osalta lähettämisajat ovat maakohtaisia.

  • Yhdysvallat, Australia, Intia, Kiina, Etelä-Korea ja Japani – 5 vuotta
  • Kanada, Quebec, Israel, Chile – 3 vuotta

Kaikissa sosiaaliturvasopimuksissa on myös mahdollisuus sopia kyseisessä sopimuksessa asetettua enimmäisaikaa pidemmästä lähettämisajasta. Tällöin Eläketurvakeskus neuvottelee työskentelymaan viranomaisten kanssa niin sanotusta poikkeusluvasta, jonka työskentelymaan viranomaiset hyväksyvät tai hylkäävät.

Lue lisää Etk.fi:ssä:

Aiheesta muualla:

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.