Kesälä Meeri

8.12.2023 Kesälä Meeri

Työnantajien kannusteita tarkennetaan porautumaan työkyvyn ylläpidon avainkohtiin

Niin sanotussa maksuluokkamallissa työntekijöiden työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymisen riskitaso vaikuttaa suurtyönantajan TyEL-maksun määrään. Esiin nousseisiin huoliin on pyritty vastaamaan sosiaali- ja terveysministeriön 5.12.2023 vahvistamilla muutoksilla. Jatkossa uutena työntekijänä palkattu 55 vuotta täyttänyt henkilö ei aiheuta maksun korotusta, vaikka hän päätyisikin myöhemmin työkyvyttömyyseläkkeelle.

4.1.2023 Kesälä Meeri

Onko työeläkevaroilla tuottovaatimus?

Julkisessa keskustelussa kutsutaan toisinaan Eläketurvakeskuksen (ETK) laskelmissa käytettyä pitkän aikavälin tuotto-oletusta erheellisesti eläkevarojen tuottovaatimukseksi. Oletus ei ole mikään vaatimus, vaikka onkin kiinnostava verrata, miten työeläkevarojen toteutunut tuotto suhtautuu oletukseen. Tuottoja toki toivotaan, mutta vaaditaanko niitä?

10.12.2020 Kesälä Meeri

Raha virtaa ja suhdanteet aaltoilevat – katsaus työeläkevarojen salaisuuksiin

Sinun vanhuudenturvasi lymyilee työeläkerahastoissa. Mitä sille kuuluu? Eläketurvakeskuksen julkaisemien työeläkkeiden rahavirtatilastojen voisi ajatella kiinnostavan myös tavallista eläkemaksajaa. Tilastojen tulkitseminen vaatii silti melkoisesti rahoitussäännösten tuntemusta.

11.7.2018 Kesälä Meeri

Koska 1986 syntynyt mies kuolee?

Elinajanodotteita päivitetään kuolleisuustilastojen avulla. Pyrin tässä kirjoituksessa selventämään eroa eri tavoin laskettujen elinajanodotteiden välillä. Otetaan esimerkiksi vuonna 1986 syntynyt tuttavani, joka otti aiheen puheeksi kesäjuhlissa.

5.3.2018 Kesälä Meeri

Taitava matemaatikko viestii ja visualisoi

Aivojen laskentateho tai kyky muistaa ulkoa mahdollisimman monta piin desimaalia eivät ole matemaatikon tärkeimpiä ominaisuuksia. Hyvin tehty matemaattinen työ vaatii erityisesti viestintätaitoja. Tähän tulokseen tulimme työpaikkani opintopiirissä.

28.9.2017 Kesälä Meeri

Paluu tulevaisuuteen – miten pitkän aikavälin ennusteet ovat onnistuneet?

Eläkejärjestelmässä on tarve katsoa pitkälle tulevaisuuteen. Eläketurvakeskuksen pitkän aikavälin laskelmia ja niiden osuvuutta on arvioitu kattavasti uunituoreessa raportissa.

23.5.2017 Kesälä Meeri

Kun putoat kesämökin katolta, ottaako työnantaja kopin

Toisinaan sattuu inhimillinen tragedia, jossa parhaassa työiässä oleva ihminen joutuu tapaturman vuoksi työkyvyttömyyseläkkeelle. Esimerkissä nuori mies putoaa kesämökin katolta kesken vapaa-ajan remonttiprojektin ja halvaantuu. Toisinaan tätä tapausta voi seurata myös taloudellinen tragedia nuoren miehen työnantajalle, joka joutuu eläketapauksen vuoksi maksamaan korkeampaa työeläkemaksua kaikista työntekijöistään.

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.