Kroatiassa tehtiin rakenteellinen eläkeuudistus vuonna 1998. Uudistuksessa käyttöön otettiin pakolliset ja täysin rahastoidut rahastoeläketilit. Asumisperusteista eläkettä ei ole, vaan eläke perustuu työhön.

Eläkejärjestelmä turvaa vakuutetun vanhuuden, kuoleman ja työkyvyttömyyden varalta.

Järjestelmä sisältää seuraavat kolme pilaria:

  1. Pakollinen yleiseen solidaarisuuteen perustuva jakojärjestelmärahoitteinen eläke
  2. Pakollinen yksilöllisiin säästötileihin perustuva rahastoeläke
  3. Vapaaehtoinen yksilöllisiin säästöihin perustuva eläke.

Hallinto

Lue lisää Etk.fi:ssä:

Aiheesta muualla:

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.