Tilastot

Eläketurvakeskus tuottaa monipuolisia Suomen eläkejärjestelmää kuvaavia tilastoja. Tilastot sisältävät tietoja eläkkeensaajista, työeläkevakuutetuista, eläkemenosta, eläkkeellesiirtymisiästä, työeläkekuntoutuksesta, työeläkkeiden rahoituksesta.

Olemme Suomen virallisen tilaston tuottaja sosiaaliturvan aihealueella.

Keskieläke 1 845 euroa kuukaudessa

Suomalaisten keskimääräinen kokonaiseläke oli 1 845 euroa kuukaudessa vuonna 2022. Mediaanieläke oli 1 614 euroa kuukaudessa. Keskimäärin suurimmat eläkkeet maksettiin Uudellamaalla ja pienimmät Etelä-Pohjanmaalla. Joka kolmas 16 vuotta täyttänyt sai eläkettä Suomessa.

Tilasto Suomen eläkkeensaajista

Tuki- ja liikuntaelinten sairaudet nousseet uusien työkyvyttömyyseläkkeiden yleisimmäksi syyksi

Tuki- ja liikuntaelinten sairauksien perusteella myönnettyjen uusien työkyvyttömyyseläkkeiden määrä kasvoi viime vuonna lähes kymmenen prosenttia. Entistä useampi työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyvä on iältään yli kuusikymmentävuotias.

Suomen työeläkkeensaajat

Tyypillisin ikä jäädä eläkkeelle on 64

Vanhuuseläkkeelle siirtyminen on myöhentynyt viime vuosina samassa tahdissa vanhuuseläkkeen alaikärajan nousun kanssa.

Muuttuva vanhuuseläkeikä

Kuntoutujien määrä edelleen laskussa

Vuoden 2023 puolivuositilaston mukaan työeläkekuntoutujien määrä laski edellisvuoden alkuun verrattuna. Kuntoutushakemukset vähenivät myös, mutta niiden osalta lasku näyttää hieman hidastuneen edellisvuoden isompaan pudotukseen verrattuna.

Työeläkekuntoutus

Työkyvyttömyyseläkkeiden alkavuus puoliintunut 2000-luvulla – tiedot nyt tilastotietokannassa

Eläketurvakeskuksen tilastotietokanta sisältää monipuolisesti tietoa eläkkeistä eri tavoin luokiteltuna. Nyt sinne on lisätty tietoa myös työkyvyttömyyseläkkeiden alkavuuksista. Työkyvyttömyyseläkkeiden alkavuus on puoliintunut työeläkejärjestelmässä 2000-luvulla.

Blogi

Tutustu kuukausitilaston kuvasovellukseen

Kuvasovelluksessa voit tarkastella työeläkkeelle siirtyneiden lukumäärä- ja keskieläketietoja graafisessa muodossa. Tiedot ovat saatavilla kuukausikohtaisesti eri eläkelajien mukaan jaoteltuina.

Työeläkkeelle siirtyneet -kuvasovellus

Eläketurvakeskuksen tilastotietokanta

Eläketurvakeskuksen tilastotietokanta tarjoaa keskeiset aikasarjat ETK:n tuottamista tilastoista.

Tilastotietokannan esittely

Tilastojen julkistamiskalenteri

Julkistamiskalenterista löytyvät Eläketurvakeskuksen tilastot ilmestymisajankohdan mukaan.

Tilastot julkaistaan Etk.fi-sivuilla klo 9 ellei toisin ilmoiteta.

Julkistamiskalenteri

Työeläkejärjestelmä kuvina

Kuvapaketti sisältää keskeisiä tietoja työeläkejärjestelmästä ja sen toiminnasta. Kuvat ovat ppt-muodossa ja vapaasti ladattavissa.

Työeläkejärjestelmä kuvina

Tilastojulkaisut

Eläketurvakeskuksen tilastoja -sarjassa julkaistaan tilastotietoja eläketurvan eri alueilta. Tilastot perustuvat pääasiassa eläkejärjestelmän rekisteritietoihin.

Tilastojulkaisut