Tilastot

Eläketurvakeskus tuottaa monipuolisia Suomen eläkejärjestelmää kuvaavia tilastoja. Tilastot sisältävät tietoja eläkkeensaajista, työeläkevakuutetuista, eläkemenosta, eläkkeellesiirtymisiästä, työeläkekuntoutuksesta, työeläkkeiden rahoituksesta.

Olemme Suomen virallisen tilaston tuottaja sosiaaliturvan aihealueella.

Ruotsissa korkein eläkkeellesiirtymisikä – Suomi kirinyt kärkikastiin

Ruotsi, Suomi ja Tanska erottuvat Pohjoismaat ja Viro -vertailussa muita korkeammalla eläkkeellesiirtymisiällä. Vaikka suomalaisten eläkkeelle siirtyminen on myöhentynyt reippaasti 2010-luvulla, työnteko lopetetaan edelleen vertailumaita nuorempana.

Eläkkeellesiirtymisikä Pohjoismaissa ja Virossa

Keskieläke 1 784 euroa kuukaudessa

Suomalaisten eläkkeistä vajaa kolmannes on yli 2 000 euron suuruisia. Sukupuolten välinen eläke-ero korostuu etenkin Etelä-Suomen hyvätuloisissa kunnissa. Yli puolessa kunnista eläkkeensaajia on jo yli 40 prosenttia työikäisestä väestöstä.

Tilasto Suomen eläkkeensaajista

Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyi ennätyksellisen vähän ihmisiä

Uusien työkyvyttömyyseläkkeiden määrä laski 8 prosenttia vuonna 2021. Mielenterveyden sairaudet ovat edelleen yleisin syy uusiin työkyvyttömyyseläkkeisiin. Suurin yksittäinen syy on masennus, joka vie eläkkeelle keskimäärin yhdeksän ihmistä päivässä.

Suomen työeläkkeensaajat

Vanhuuseläkkeellä työskentelijöiden bruttotulot keskimäärin 3 400 euroa kuukaudessa

Joka kymmenes 63–67-vuotias eläkeläinen käy töissä. Suurin osa työskentelystä on epäsäännöllistä tai osa-aikaista. Miehillä yhteenlaskettu keskiansio ja -eläke oli reilut 4 100 euroa ja naisilla 2 900 euroa kuukaudessa vuonna 2020.

Eläkkeellä ja työssä

Tilastojen julkistamiskalenteri

Julkistamiskalenterista löytyvät Eläketurvakeskuksen tilastot ilmestymisajan mukaan.

Julkistusaikataulu tarkentuu tilastojen ilmestymisajankohdan lähestyessä. Tilastot julkaistaan Etk.fi-sivuilla klo 9 ellei toisin ilmoiteta.

Julkistamiskalenteri

Eläketurvakeskuksen tilastotietokanta on uudistunut

Tilastotietokannan ohjelmistoversio on vaihtunut 7.12.2021. Uuden version käyttöönotto parantaa tietokannan saavutettavuutta verkkopalveluja koskevan saavutettavuusdirektiivin mukaisesti.

Tilastotietokannan esittely

Tutustu kuukausitilaston kuvasovellukseen

Uudessa kuvasovelluksessamme voit tarkastella työeläkkeelle siirtyneiden lukumäärä- ja keskieläketietoja graafisessa muodossa. Tiedot ovat saatavilla kuukausikohtaisesti eri eläkelajien mukaan jaoteltuina.

Työeläkkeelle siirtyneet -kuvasovellus

Työeläkejärjestelmä kuvina

Kuvapaketti sisältää keskeisiä tietoja työeläkejärjestelmästä ja sen toiminnasta. Kuvat ovat ppt-muodossa ja vapaasti ladattavissa.

Työeläkejärjestelmä kuvina

Tilastojulkaisut

Eläketurvakeskuksen tilastoja -sarjassa julkaistaan tilastotietoja eläketurvan eri alueilta. Tilastot perustuvat pääasiassa eläkejärjestelmän rekisteritietoihin.

Tilastojulkaisut