Tilastot

Eläketurvakeskus tuottaa monipuolisia Suomen eläkejärjestelmää kuvaavia tilastoja. Tilastot sisältävät tietoja eläkkeensaajista, työeläkevakuutetuista, eläkemenosta, eläkkeellesiirtymisiästä, työeläkekuntoutuksesta, työeläkkeiden rahoituksesta.

Olemme Suomen virallisen tilaston tuottaja sosiaaliturvan aihealueella.

Keskieläke 1 784 euroa kuukaudessa

Suomalaisten eläkkeistä vajaa kolmannes on yli 2 000 euron suuruisia. Sukupuolten välinen eläke-ero korostuu etenkin Etelä-Suomen hyvätuloisissa kunnissa. Yli puolessa kunnista eläkkeensaajia on jo yli 40 prosenttia työikäisestä väestöstä.

Tilasto Suomen eläkkeensaajista

Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyi ennätyksellisen vähän ihmisiä

Uusien työkyvyttömyyseläkkeiden määrä laski 8 prosenttia vuonna 2021. Mielenterveyden sairaudet ovat edelleen yleisin syy uusiin työkyvyttömyyseläkkeisiin. Suurin yksittäinen syy on masennus, joka vie eläkkeelle keskimäärin yhdeksän ihmistä päivässä.

Suomen työeläkkeensaajat

Ruotsissa korkein eläkkeellesiirtymisikä – Suomi kirinyt kärkikastiin

Ruotsi, Suomi ja Tanska erottuvat Pohjoismaat ja Viro -vertailussa muita korkeammalla eläkkeellesiirtymisiällä. Vaikka suomalaisten eläkkeelle siirtyminen on myöhentynyt reippaasti 2010-luvulla, työnteko lopetetaan edelleen vertailumaita nuorempana.

Eläkkeellesiirtymisikä Pohjoismaissa ja Virossa

Vanhuuseläkkeen suuruus vaihtelee eläköitymisreitin mukaan

Pääosa työeläkkeestä kertyy työstä. Eläkettä kertyy myös ansiosidonnaisilta sosiaalietuusjaksoilta, kuten työttömyys- ja vanhempainpäivärahakausilta sekä suoritetuista tutkinnoista. Työkyvyttömyyseläkkeeseen sisältyy lisäksi ns. tulevan ajan karttuma. Eläkkeeseen saa myös lykkäyskorotuksen, jos jatkaa työskentelyä yli alimman vanhuuseläkeikänsä.

Blogi

Tilastojen julkistamiskalenteri

Julkistamiskalenterista löytyvät Eläketurvakeskuksen tilastot ilmestymisajan mukaan.

Julkistusaikataulu tarkentuu tilastojen ilmestymisajankohdan lähestyessä. Tilastot julkaistaan Etk.fi-sivuilla klo 9 ellei toisin ilmoiteta.

Julkistamiskalenteri

Eläketurvakeskuksen tilastotietokanta

Eläketurvakeskuksen tilastotietokanta tarjoaa keskeiset aikasarjat ETK:n tuottamista tilastoista.

Tilastotietokannan esittely

Tutustu kuukausitilaston kuvasovellukseen

Uudessa kuvasovelluksessamme voit tarkastella työeläkkeelle siirtyneiden lukumäärä- ja keskieläketietoja graafisessa muodossa. Tiedot ovat saatavilla kuukausikohtaisesti eri eläkelajien mukaan jaoteltuina.

Työeläkkeelle siirtyneet -kuvasovellus

Työeläkejärjestelmä kuvina

Kuvapaketti sisältää keskeisiä tietoja työeläkejärjestelmästä ja sen toiminnasta. Kuvat ovat ppt-muodossa ja vapaasti ladattavissa.

Työeläkejärjestelmä kuvina

Tilastojulkaisut

Eläketurvakeskuksen tilastoja -sarjassa julkaistaan tilastotietoja eläketurvan eri alueilta. Tilastot perustuvat pääasiassa eläkejärjestelmän rekisteritietoihin.

Tilastojulkaisut