Tilastot

Eläketurvakeskus tuottaa monipuolisia Suomen eläkejärjestelmää kuvaavia tilastoja. Tilastot sisältävät tietoja eläkkeensaajista, työeläkevakuutetuista, eläkemenosta, eläkkeellesiirtymisiästä, työeläkekuntoutuksesta, työeläkkeiden rahoituksesta.

Olemme Suomen virallisen tilaston tuottaja sosiaaliturvan aihealueella.

Naisten palkkakehitys hidastuu selkeästi perheen perustamisiässä

Suomalaisten työeläkevakuutettu ansio vaihtelee merkittävästi iän ja sukupuolen mukaan. Pienimmät palkat ovat uraansa aloittelevilla naisilla ja suurimmat 40-vuotiailla miehillä. Perheen perustaminen näyttää vaikuttavan erityisesti naisten palkkakehitykseen.

Suomen työeläkevakuutetut

Keskimääräinen kokonaiseläke 1 716 euroa

Vuonna 2019 eläkkeensaajien keskimääräinen kokonaiseläke oli 1 716 euroa ja mediaanieläke 1 497 euroa kuukaudessa. Miesten keskieläke oli 1 937 euroa ja naisten 1 533 euroa eli noin viidenneksen vähemmän kuin miehillä.

Tilasto Suomen eläkkeensaajista

Mielenterveyden sairaudet yleisin syy jäädä työkyvyttömyyseläkkeelle

Vuonna 2019 työeläkejärjestelmästä siirtyi työkyvyttömyyseläkkeelle 20 300 henkilöä. Siirtyneistä naisia oli 10 900 (54 %) ja miehiä 9 400 (46 %).

Yleisin syy siirtyä työkyvyttömyyseläkkeelle oli mielenterveyden- ja käyttäytymisen häiriöt.

Suomen työeläkkeensaajat

Työnteko vanhuuseläkkeellä yleistyy ikarajamuutoksista huolimatta

Vuosien 2007–2019 aikana eläkeläisten työnteko on lisääntynyt tasaisesti. Samaan aikaan ilman eläkettä työssä jatkavien vanhuuseläkeikäisten määrä on kuitenkin kasvanut ripeämmin. Vuoden 2019 lopussa 63–67-vuotiaista teki töitä yli 80 000 vakuutettua, joista 34 000 sai vanhuuseläkettä.

Eläkkeellä ja työssä: tilasto eläkeläisten työnteosta

Vuoden 2021 julkistamiskalenteri on ilmestynyt

Julkistamiskalenterista löytyvät Eläketurvakeskuksen tilastot ilmestymisajan mukaan.

Julkistusaikataulu tarkentuu tilastojen ilmestymisajankohdan lähestyessä. Tilastot julkaistaan Etk.fi-sivuilla klo 9.

Julkistamiskalenteriin

Tilastotietokannan avoin rajapinta on avattu

Eläketurvakeskuksen tilastotietokannasta nyt on mahdollista hakea tilastotietoja koneluettavassa muodossa. Avoin rajapinta mahdollistaa tilastotietojen jakamisen avoimena datana teknisen yhteyden kautta.

Tilastotietokannan esittelyyn

Työeläkejärjestelmä kuvina

Kuvapaketti sisältää keskeisiä tietoja työeläkejärjestelmästä ja sen toiminnasta. Kuvat ovat ppt-muodossa ja vapaasti ladattavissa.

Työeläkejärjestelmä kuvina

Tilastojulkaisut

Eläketurvakeskuksen tilastoja -sarjassa julkaistaan tilastotietoja eläketurvan eri alueilta. Tilastot perustuvat pääasiassa eläkejärjestelmän rekisteritietoihin.

Tilastojulkaisuihin