Tilastot

Eläketurvakeskus tuottaa monipuolisia Suomen eläkejärjestelmää kuvaavia tilastoja. Tilastot sisältävät tietoja eläkkeensaajista, työeläkevakuutetuista, eläkemenosta, eläkkeellesiirtymisiästä, työeläkekuntoutuksesta, työeläkkeiden rahoituksesta.

Olemme Suomen virallisen tilaston tuottaja sosiaaliturvan aihealueella.

Keskieläke nousi lähes 2 000 euroon

Suomalaisten keskieläke kehittyi vuonna 2023 myönteisesti. Samalla kokonaiseläkemenot kasvoivat – eläkkeitä maksettiin lähes 38 miljardia euroa. Maassa oli viime vuonna 1,6 miljoonaa eläkkeensaajaa.

Tilasto Suomen eläkkeensaajista

Lähes 18 000 jäi työkyvyttömyyseläkkeelle

Vuonna 2023 työeläkejärjestelmästä siirtyi työkyvyttömyyseläkkeelle 17 700 henkilöä. Määrä oli lähes sama edellisvuonna. Ikääntyneiden työkyvyttömien määrä on kuitenkin kasvussa.

Suomen työeläkkeensaajat

Eläkkeellesiirtymisikä ylitti tavoitteen

Suomalaiset venyttävät työuraansa entistä pidemmäksi. Viime vuonna työeläkkeelle siirryttiin keskimäärin 62,8-vuotiaana. Samalla eläkkeelle siirtyneiden määrä putosi huomattavasti.

Eläkkeellesiirtymisikä työeläkejärjestelmässä

Työkyvyttömyyseläkeratkaisujen määrä pienessä kasvussa

Työkyvyttömyyseläkeratkaisujen määrä pienessä kasvussa

Työeläkehakemukset

Palkansaajien työeläkevakuutetut ansiot yli kaksi kertaa suuremmat kuin yrittäjien työtulot

Palkansaajien työeläkevakuutetut mediaaniansiot olivat 3 000 euroa kuukaudessa vuonna 2022. Yrittäjien ja maatalousyrittäjien työtulon mediaani oli 1 350 euroa kuukaudessa. Suurimpiin ansioihin yltävät 45–49-vuotiaat.

Suomen työeläkevakuutetut

Tutustu kuukausitilaston kuvasovellukseen

Kuvasovelluksessa voit tarkastella työeläkkeelle siirtyneiden lukumäärä- ja keskieläketietoja graafisessa muodossa. Tiedot ovat saatavilla kuukausikohtaisesti eri eläkelajien mukaan jaoteltuina.

Työeläkkeelle siirtyneet -kuvasovellus

Eläketurvakeskuksen tilastotietokanta

Eläketurvakeskuksen tilastotietokanta tarjoaa keskeiset aikasarjat ETK:n tuottamista tilastoista.

Tilastotietokannan esittely

Tilastojen julkistamiskalenteri

Julkistamiskalenterista löytyvät Eläketurvakeskuksen tilastot ilmestymisajankohdan mukaan.

Tilastot julkaistaan Etk.fi-sivuilla klo 9 ellei toisin ilmoiteta.

Julkistamiskalenteri

Työeläkejärjestelmä kuvina

Kuvapaketti sisältää keskeisiä tietoja työeläkejärjestelmästä ja sen toiminnasta. Kuvat ovat ppt-muodossa ja vapaasti ladattavissa.

Työeläkejärjestelmä kuvina

Tilastojulkaisut

Eläketurvakeskuksen tilastoja -sarjassa julkaistaan tilastotietoja eläketurvan eri alueilta. Tilastot perustuvat pääasiassa eläkejärjestelmän rekisteritietoihin.

Tilastojulkaisut

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.