Tutkittua tietoa eläketurvasta -sivuille koostamme tietopaketteja keskeisimmistä tutkimusteemoistamme. Haluamme tehdä tuottamastamme tutkimustiedosta helposti lähestyttävää ja hyödynnettävää niin päätöksentekijöille kuin kaikille eläketurvasta ja sen kehittämisestä kiinnostuneille. Sivuilta löytyy kootusti tutkimusten päätuloksia sekä linkit tutkimuksiin laajemman tarkastelun tarpeisiin.

 • Eläkeläisten toimeentulo
  Eläketurvan keskeisin tehtävä on toimeentulon turvaaminen eläkeaikana. Toimeentuloa selvitetään säännöllisin väliajoin sekä tulotietojen että kyselyiden avulla.
 • Eläketurvan tunteminen ja luottamus eläketurvaan
  Eläketurvan tunteminen ja luottamus eläketurvaan on tärkeää eläkejärjestelmän toimivuuden ja tulevaisuuden näkökulmasta. Kyselytutkimukset kertovat kansalaisten tiedon tasosta, luottamuksesta ja niiden kehityksestä.
 • Eläkeuudistusten 2017 ja 2005 vaikutuksia
  Viimeisin suuri eläkeuudistus tuli voimaan vuonna 2017. Tätä ennen eläkejärjestelmää uudistettiin merkittävästi vuonna 2005. Tutkimuksissa on arvioitu, miten uudistukset ovat vaikuttaneet työurien pituuteen ja eläkkeelle siirtymisen ajoittumiseen.
 • Työkyvyttömyyseläkkeet ja työkyky
  Monen työura katkeaa ennenaikaisesti työkyvyttömyyden takia. Työkyvyttömyyseläkkeiden ja työkyvyn tukemisen tutkimus tuottaa tärkeää tietoa eläketurvan ja kuntoutuksen kehittämiseen.

Julkaisumme saatavilla Julkarista

Tutkimuksemme ovat saatavilla verkkojulkaisuina Julkarista, joka on STM:n hallinnonalan avoin julkaisuarkisto.

Julkarista löydät myös myös tieteellisten artikkelien rinnakkaistallenteet.

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.