Tutkittua tietoa eläketurvasta -sivuille koostamme tietopaketteja keskeisimmistä tutkimusteemoistamme. Haluamme tehdä tuottamastamme tutkimustiedosta helposti lähestyttävää ja hyödynnettävää niin päätöksentekijöille kuin kaikille eläketurvasta ja sen kehittämisestä kiinnostuneille. Sivuilta löytyy kootusti tutkimusten päätuloksia sekä linkit tutkimuksiin laajemman tarkastelun tarpeisiin.

  • Eläketurvan tunteminen ja luottamus eläketurvaan
    Eläketurvan tunteminen ja luottamus eläketurvaan on tärkeää eläkejärjestelmän toimivuuden ja tulevaisuuden näkökulmasta. Kyselytutkimukset kertovat kansalaisten tiedon tasosta, luottamuksesta ja niiden kehityksestä.
  • Eläkeläisten toimeentulo
    Eläketurvan keskeisin tehtävä on toimeentulon turvaaminen eläkeaikana. Toimeentuloa selvitetään säännöllisin väliajoin sekä tulotietojen että kyselyiden avulla.
  • Työkyvyttömyyseläkkeet ja työkyky
    Monen työura katkeaa ennenaikaisesti työkyvyttömyyden takia. Työkyvyttömyyseläkkeiden ja työkyvyn tukemisen tutkimus tuottaa tärkeää tietoa eläketurvan ja kuntoutuksen kehittämiseen.

Julkaisumme saatavilla Julkarista

Tutkimuksemme ovat saatavilla verkkojulkaisuina Julkarista, joka on STM:n hallinnonalan avoin julkaisuarkisto.

Julkarista löydät myös myös tieteellisten artikkelien rinnakkaistallenteet.