Tutkittua tietoa eläketurvasta -sivuille koostamme tietopaketteja keskeisimmistä tutkimusteemoistamme. Haluamme tehdä tuottamastamme tutkimustiedosta helposti lähestyttävää ja hyödynnettävää niin päätöksentekijöille kuin kaikille eläketurvasta ja sen kehittämisestä kiinnostuneille. Sivuilta löytyy kootusti tutkimusten päätuloksia sekä linkit tutkimuksiin laajemman tarkastelun tarpeisiin.

Julkaisumme saatavilla Julkarista

Tutkimuksemme ovat saatavilla verkkojulkaisuina Julkarista, joka on STM:n hallinnonalan avoin julkaisuarkisto.

Julkarista löydät myös myös tieteellisten artikkelien rinnakkaistallenteet.

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.