Eläketurvakeskuksessa tehdään runsaasti laskelmia ja ennusteita eläkejärjestelmän tulevaisuudesta. Pitkän aikavälin laskelmat ulottuvat 60–70 vuoden päähän ja ne julkaistaan raporteissa 2–3 vuoden välein.

Uusin raportti ”Lakisääteiset eläkkeet – pitkän aikavälin laskelmat 2022” julkaistiin 13.10.2022.

Laskelmissa tarkastellaan lakisääteisiä eläkkeitä eli työeläkettä, kansaneläkettä ja takuueläkettä sekä sotilastapaturma-, liikennevakuutus- ja työtapaturma- ja ammattitautilain perusteella maksettavia eläkkeitä (erityisturvan eläkkeet). Vapaaehtoiset eläkejärjestelyt eivät sisälly laskelmiin.

Laskelmat kertovat miten eläkemenot, etuuksien taso ja rahoitus kehittyvät, jos väestöä ja taloutta koskevat oletukset toteutuvat ja lainsäädäntö pysyy muuttumattomana.

Laskelmien avulla arvioidaan myös eläkejärjestelmän muutosten vaikutuksia.

Aiempina vuosina julkaistuja pitkän aikavälin laskelmia on verrattu toteumiin raportissa ”Eläketurvakeskuksen pitkän aikavälin laskelmat jälkikäteen arvioituna”.

Lue lisää:

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.