Hallinto ja valvonta

Suomen lakisääteinen eläketurva on järjestetty työhön perustuvalla työeläkkeellä ja kansaneläkejärjestelmän takaamalla vähimmäiseläkkeellä. Kansaneläkejärjestelmän eläkkeitä maksetaan niille, joiden työeläke jää matalaksi.

Lakisääteistä työeläketurvaa hoitavat sekä yksityiset että lailla perustetut eläkelaitokset. Kela hoitaa vähimmäiseläketurvaa. Eläkejärjestelmän toiminta ja sitä koskeva lainsäädäntö kuuluvat sosiaali- ja terveysministeriön vastuulle. Työeläkelaitoksia valvoo Finanssivalvonta ja julkisten alojen toimijan osalta myös valtionvarainministeriö. Kelan hallintoa ja toimintaa valvovat eduskunnan valitsemat valtuutetut.

Työeläkejärjestelmän hallinto on hajautettu

Työeläkejärjestelmän hallinto on hajautettu työeläkelaitoksille. Yksityisen puolen työeläkeyhtiöt, erityiseläkelaitokset, eläkekassat ja eläkesäätiöt sekä julkisen puolen eläkelaitokset hoitavat lakisääteistä eläketurvaa. Eräitä toimintoja hoidetaan keskitetysti työeläkejärjestelmän yhteiselimessä, Eläketurvakeskuksessa. Kansaneläkejärjestelmää hallinnoi Kela.

Eläkejärjestelmän toimijat

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.