Eläketurvakeskus (ETK) myöntää vuosittain ansiokkaalle eläketurvaa käsitelleelle pro gradu -työlle tunnustuspalkinnon. Tunnustus myönnetään tutkielmalle, jonka aihe on eläketurvan kannalta kiinnostava ja jonka toteutus on korkeatasoinen.

Palkinnon arvo on 2 000 euroa.

Palkinnon tavoitteena on kannustaa opiskelijoita tarttumaan opinnäytteissään eläketurvaan liittyviin aiheisiin ja edistää yliopistoissa tapahtuvaa eläketurvaan liittyvää opetusta ja tutkimusta.

Pro gradu -palkinnon hakeminen

Vuoden 2022 Pro gradu -kilpailu käynnistyy vuoden 2023 alussa. Päätöksen palkinnon saajasta tekee Eläketurvakeskuksen nimeämä ryhmä. Voittaja julkistetaan touko-kesäkuussa 2023.

Palkittavaksi voi tulla eläketurvaa käsittelevä opinnäyte, joka on hyväksytty missä tahansa Suomen yliopistossa vuoden 2022 aikana. Opinnäyte voi olla esimerkiksi historian, matematiikan, oikeustieteen, sosiaalipolitiikan, sosiologian, taloustieteen, tilastotieteen, vakuutustieteen, viestinnän tai väestötieteen alalta.

Ehdokkaita palkinnon saajiksi voivat esittää pro gradun ohjaajat ja tarkastajat. Myös pro gradun tekijä itse voi asettaa opinnäytteensä ehdolle.

Vuoden 2021 Pro gradu -palkinto

Vuoden 2021 palkinto myönnettiin 1.6.2022 yhteiskuntatieteiden maisteri Heidi Tuohimaalle.

Heidi Tuohimaa on tutkinut Lapin yliopistolle tehdyssä opinnäytetyössään työeläkeyhtiöitä koskevaa uutisointia ja sen kehystämistä Helsingin Sanomissa. Tuohimaan tavoitteena oli selvittää, suhtaudutaanko työeläkealalla korostuneen negatiivisesti tai herkkänahkaisesti alaa koskevaan uutisointiin ja ovatko uutiset tosiasiassa kuitenkin tosiasiassa melko neutraaleja.  

Palkinnon voittajan valitsi Jukka Kivekäs, LKT, vakuutuslääketieteen dosentti. Hänen arvionsa mukaan Tuohimaan tutkimus tuo uutta näkökulmaa työeläkealasta käytyyn keskusteluun ja sen analysointiin.   

Lue lisää:

Aiheesta muualla:


Aikaisempien vuosien palkitut

Vuoden 2020 palkinto myönnettiin 31.5.2021 Jonathan Strömbergille Oulun yliopistosta.

Jonathan Strömberg vertaa gradussaan Suomea eläketurvan ykkösmaihin, Tanskaan ja Alankomaihin. Samalla hän etsi vastauksia niihin taloudellisen kestävyyden kysymyksiin, joita eläkealalla perinteisesti tutkitaan ja lasketaan. Palkinnon voittajan valinneen Jukka Rantalan mukaan Strömbergin pro gradu käsittelee eläkejärjestelmän kannalta olennaista asiakokonaisuutta, ja gradussa ovat esillä tärkeimmät eläkejärjestelmän taloudelliseen kestävyyteen vaikuttavat tekijät.

Lue lisää:

Aiheesta muualla:

Vuoden 2019 palkinto myönnettiin 2.6.2020 Jussi Karhuselle Tampereen yliopistosta.

Jussi Karhunen tutki julkisoikeuden gradussaan, miten nuoria edustavat etujärjestöt vaikuttivat eläkeuudistukseen. Karhusen gradun aineisto koostuu eläkeuudistukseen liittyvästä virallisesta lainsäädäntöaineistosta ja kahdeksan keskeisimmän eläkeneuvotteluissa olleen neuvottelijan teemahaastatteluista.

Lue lisää: 

Aiheesta muualla: 

Vuoden 2018 palkinto myönnettiin 23.5.2019 Natalia Edelmannille Tampereen yliopistosta.

Natalia Edelmann tarkastelee vakuutustieteen pro gradu -tutkielmassaan työeläkekuntoutuksen onnistumiseen vaikuttavia tekijöitä tilastollisin menetelmin. Tutkielman aihe on ajankohtainen sekä haastava ja se on ankkuroitu huolella yhteiskunnalliseen ja tieteelliseen keskusteluun.

Lue lisää:

Aiheesta muualla:

Vuoden 2017 palkinto myönnettiin 30.5.2018 Piia Vehkojalle Helsingin yliopistosta.

Piia Vehkojan tekemässä Helsingin yliopiston yhteiskuntapolitiikan oppiaineen pro gradu -tutkielmassa tarkastellaan Euroopan unionin linjauksia ja toimintaa eläkepolitiikan saralla.

Lue lisää:

Aiheesta muualla: