Liisa-Maria Palomäki

9.11.2023 Liisa-Maria Palomäki

Puolisoiden väliset tuloerot lisäävät naisten tyytymättömyyttä raha-asioita koskevaan päätöksentekoon

Eläkeläisnaiset ovat tyytymättömämpiä raha-asioita koskevaan päätöksentekoon parisuhteessa silloin, kun puolisoiden välillä on tuloeroja – erityisesti kun naiset ovat suurempituloisia kuin miehet. Kotitalouden sisäisten tuloerojen merkityksestä tiedetään Suomessa toistaiseksi vähän. Kansainväliset tutkimukset kertovat niiden vaikuttavan laaja-alaisesti taloudelliseen hyvinvointiin.

27.9.2022 Liisa-Maria Palomäki

Kakun koko vai sisältö? – Eläkeikäisten kokemus toimeentulosta riippuu paitsi tulojen määrästä myös tulonlähteestä

Eläkeikäiset saavat pääosan tuloistaan eläkkeistä, mutta myös työstä, omaisuudesta ja muista etuuksista kertyy tuloja. Kokemus tulojen riittävyydestä riippuu paitsi tulojen määrästä myös tulonlähteestä, osoittaa uusi tutkimuksemme.

26.1.2021 Liisa-Maria Palomäki

Samassa veneessä – Luottamus eläketurvaan yhdistää työssäkäyviä

Luottamus eläketurvaan on vahvaa työnantajasektorista riippumatta. Yrittäjien luottamus ei juuri eroa palkansaajista. Mielipiteet työssäkäyvien välillä ovat hämmästyttävänkin yhdenmukaisia.

7.2.2020 Liisa-Maria Palomäki

Kuva suomalaisten ikääntyneiden elämänlaadusta riippuu näkökulmasta

Suomalaiset eläkeikäiset joutuvat luopumaan tekemisistään rahanpuutteen ja perhevelvollisuuksien vuoksi hieman useammin kuin ruotsalaiset ja tanskalaiset. Ongelmat ovat kuitenkin Pohjoismaissa huomattavasti harvinaisempia kuin Itä- ja Etelä-Euroopan maissa. Rahanpuute on perhevelvollisuuksia yleisempi syy luopua haluamiensa asioiden toteuttamisesta.

4.9.2019 Liisa-Maria Palomäki

Tuoko työssäkäyvä puoliso leveämmän leivän eläkeläisen pöytään?

Puolisolla on merkittävä rooli eläkeläisten toimeentulossa. Monen puoliso on eläkkeellä, mutta päätoimisesti työssäkäyviäkin on. Vaikka puolison työskentely tuo talouteen tuloja, ne näyttävät heikentävän kokemusta toimeentulosta.

7.9.2018 Liisa-Maria Palomäki

Romahtaako toimeentulo eläkkeelle siirryttäessä?

Eläkkeelle siirtyminen on merkittävä vaihe ihmisten elämässä. Silloin moni asia, kuten toimeentulo, muuttaa muotoaan enemmän tai vähemmän. Monia eläkkeelle siirtyviä toimeentulon muutos voi huolestuttaa. Keväällä Social Indicators Research -lehdessä julkaistun tutkimusartikkelin mukaan eläkeläisten kokemukset toimeentulosta eivät kuitenkaan merkittävästi heikkene. Rahallista muutosta merkittävämpää on eläköitymisreitti.

28.2.2017 Liisa-Maria Palomäki

Omakohtaiset kokemukset täydentävät kuvaa eläkeläisten toimeentulosta

Eläkeläisten toimeentuloa tarkastellaan usein eläkkeiden tason ja tulojen kautta. Entistä tärkeämmäksi arvioinnissa nousee eläkeläisten omat kokemukset toimeentulostansa. Eläkeläisryhmästä riippuen nämä voivat olla joko yhtenäisiä tulojen kanssa tai kertoa jopa päinvastaista viestiä. Kokonaiskuvan muodostamista varten tarvitaan tietoa molemmista.