Uusin suhdanne-ennusteemme on julkaistu 30.8.2022. Vaikka Suomen talouden näkymät ovat epävarmat ja BKT:n kasvun ennustetaan jäävän alle kahteen prosenttiin, työllisyys kuitenkin paranee työllisyysasteen saavuttaessa 73,5 % tason. Palkansaajien palkkasumma kasvaa myös voimakkaasti (lähes 6 %) tänä vuonna. Kuluttajahintojen nousu on jyrkkää (6,5 %) vuonna 2022, mutta kasvu kuitenkin hidastuu vuoden 2023 aikana, jolloin inflaation ennustetaan olevan 2,7%. Palkansaajien ansiot kasvavat 2,3% vuonna 2022 ja 2,8% vuonna 2023.

Uusimman ennusteen keskeisimmät erot viime toukokuussa laadittuun edelliseen ennusteeseen nähden ilmenevät alla olevasta taulukosta.

2022 2023
30.8.2022 19.5.2022 30.8.2022 19.5.2022
Kuluttajahintaindeksi 6,55,22,72,2
Työeläkeindeksin muutos edellisestä vuodestä, %2,32,36,94,7
Palkkakertoimen muutos edellisestä vuodesta, % 2,52,53,73,1
Työvoimaosuus, % 68,067,668,267,9
Työllisysaste, % 73,573,273,973,5
Palkansaajien palkkasumman muutos edellisestä vuodesta, %5,75,92,92,9
TyEL-palkkasumman muutos edellisestä vuodesta, % 6,96,62,93,1
BKT:n volyymin muutos edellisestä vuodesta, % 1,71,81,41,6

Lue lisää: