Uusin suhdanne-ennusteemme on julkaistu 17.1.2024. Suhdannenäkymä on lievästi heikentynyt viime syksyn ennusteestamme. Vuonna 2024 kuluttajahintojen nousun hidastuminen jatkuu voimakkaana. Inflaation arvioidaan hidastuvan 1,8 prosenttiin kuluvana vuonna ja edelleen 1,5 prosenttiin vuonna 2025. Palkansaajien ansioiden ennustetaan kasvavan ansiotasoindeksillä mitattuna 3,6% vuonna 2024, mikä kasvattaa palkansaajien palkkasummaa 3,4% vuodesta 2023.

Heikentyneen suhdannetilanteen myötä työllisyyden kasvu hidastuu ja työttömyys lisääntyy kuluvana vuonna. 15-64 -vuotiaiden työllisyysasteen heikkenee lievästi 73,2 prosenttiin ja työttömyysaste kohoaa 7,3 prosenttiin vuonna 2024. Bruttokansantuotteen volyymin ennustetaan supistuneen 0,4% vuonna 2023 ja kasvavan 0,5% vuonna 2024.  

Uusimman ennusteen keskeisimmät erot elokuussa 2023 laadittuun edelliseen ennusteeseen nähden ilmenevät alla olevasta taulukosta.

2023 2024
17.1.202429.8.202317.1.202429.8.2023
Kuluttajahintaindeksi 6,26,21,81,8
Työeläkeindeksin muutos edellisestä vuodestä, %6,86,85,75,9
Palkkakertoimen muutos edellisestä vuodesta, % 3,83,85,15,3
Työvoimaosuus, % 68,568,268,768,5
Työllisyysaste, % 73,373,673,273,6
Palkansaajien palkkasumman muutos edellisestä vuodesta, %4,85,63,43,9
TyEL-palkkasumman muutos edellisestä vuodesta, % 4,15,43,14,0
BKT:n volyymin muutos edellisestä vuodesta, % -0,4-0,10,51,0

Lue lisää:

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.