Uusin suhdanne-ennusteemme on julkaistu 19.5.2022. Suomen talouden kasvu hidastuu kuluvana vuonna alle 2 prosenttiin Bkt:n volyymilla mitattuna, mutta työllisyys kuitenkin paranee työllisyysasteen ylittäessä 73 % tason. Palkansaajien palkkasumma kasvaa voimakkaasti (lähes 6 %) tänä vuonna. Myös kuluttajahintojen nousu on jyrkkää (5,2 %) vuonna 2022, mutta kasvu kuitenkin hidastuu vuoden 2023 aikana, jolloin inflaation ennustetaan olevan 2,2%.

Uusimman ennusteen keskeisimmät erot viime tammikuussa laadittuun edelliseen ennusteeseen nähden ilmenevät alla olevasta taulukosta.

2022 2023
19.5.2022 17.1.2022 19.5.2022 17.1.2022
Kuluttajahintaindeksi 5,22,52,21,7
Työeläkeindeksin muutos edellisestä vuodestä, %2,32,34,72,5
Palkkakertoimen muutos edellisestä vuodesta, % 2,52,53,12,6
Työvoimaosuus, % 67,667,567,967,6
Työllisysaste, % 73,273,273,573,4
Palkansaajien palkkasumman muutos edellisestä vuodesta, %5,93,32,92,6
TyEL-palkkasumman muutos edellisestä vuodesta, % 6,63,53,12,8
BKT:n volyymin muutos edellisestä vuodesta, % 1,82,91,61,6

Lue lisää: