Uusin suhdanne-ennusteemme on julkaistu 16.1.2023. Bruttokansantuotteen volyymin ennustetaan kasvavan vuonna 2023 0,2 % työllisyysasteen ollessa keskimäärin 73,6 %. Palkansaajien ansioiden arvioidaan kasvavan 3,7 % ansiotasoindeksillä mitattuna, mikä kasvattaa palkkasummaa 3,4 % vuodesta 2022. Kuluttajahintojen nousu laskee 4,2 :een prosenttiin vuonna 2023.

Uusimman ennusteen keskeisimmät erot viime elokuussa laadittuun edelliseen ennusteeseen nähden ilmenevät alla olevasta taulukosta.

2022 2023
16.1.2023 30.8.2022 16.1.2023 30.8.2022
Kuluttajahintaindeksi 7,16,54,22,7
Työeläkeindeksin muutos edellisestä vuodestä, %2,32,36,86,9
Palkkakertoimen muutos edellisestä vuodesta, % 2,52,53,83,7
Työvoimaosuus, % 68,268,068,368,2
Työllisysaste, % 73,973,573,673,9
Palkansaajien palkkasumman muutos edellisestä vuodesta, %6,35,73,42,9
TyEL-palkkasumman muutos edellisestä vuodesta, % 7,36,93,42,9
BKT:n volyymin muutos edellisestä vuodesta, % 1,71,70,21,4

Lue lisää: