Uusin suhdanne-ennusteemme on julkaistu 29.8.2023. Bruttokansantuotteen volyymin ennustetaan supistuvan vuonna 2023 0,1 % työllisyysasteen ollessa keskimäärin 73,6 %. Palkansaajien ansioiden arvioidaan kasvavan 4,5 % ansiotasoindeksillä mitattuna, mikä kasvattaa palkkasummaa 5,6 % vuodesta 2022. Kuluttajahintojen nousu hidastuu 6,2 prosenttiin vuonna 2023.

Uusimman ennusteen keskeisimmät erot toukokuussa laadittuun edelliseen ennusteeseen nähden ilmenevät alla olevasta taulukosta.

2023 2024
29.8.2023 17.5.2023 29.8.2023 17.5.2023
Kuluttajahintaindeksi 6,26,21,82,5
Työeläkeindeksin muutos edellisestä vuodestä, %6,86,85,95,4
Palkkakertoimen muutos edellisestä vuodesta, % 3,83,85,34,4
Työvoimaosuus, % 68,268,268,568,8
Työllisyysaste, % 73,673,573,674,0
Palkansaajien palkkasumman muutos edellisestä vuodesta, %5,64,93,94,3
TyEL-palkkasumman muutos edellisestä vuodesta, % 5,44,84,04,5
BKT:n volyymin muutos edellisestä vuodesta, % -0,10,21,01,3

Lue lisää: