Työeläkelainsäädännössä lähtökohtana on, että Suomessa tehtävä työ vakuutetaan Suomessa.

  • Yksityisen alan työntekijät vakuutetaan pääsääntöisesti työntekijän eläkelain (TyEL) mukaisesti.
  • Merimieseläkelakien piiriin kuuluvat työntekijät vakuutetaan merimieseläkelain (MEL) mukaisesti.
  • Julkisen alan työntekijät vakuutetaan pääsääntöisesti julkisten alojen työeläkelain (JuEL) mukaisesti.
  • Yrittäjä vakuuttaa toimintansa yrittäjän eläkelain (YEL) mukaisesti.

Sekä suomalainen että ulkomainen työnantaja on velvollinen järjestämään Suomessa työskentelevälle työntekijälleen eläketurvan, työntekijän ja työnantajan kansalaisuudesta riippumatta.

Vakuuttamisvelvollisuudessa on poikkeuksia muun muassa lähetettyjen työntekijöiden osalta. Poikkeuksista tarkemmin tietoa Ulkomainen työntekijä Suomessa -sivulla.

Katso lisää työeläkevakuuttamisesta Suomessa oheisesta ohjevideosta.

Mitä tarkoittaa lähetetty työntekijä

Henkilö voi olla lähetetty työntekijä sekä sosiaaliturvan että työoikeuden näkökulmasta.

Henkilö on sosiaaliturvaa koskevien EU-sääntöjen mukaan lähetetty työntekijä, kun hänellä on ulkomainen työnantaja ja hän on saanut A1-todistuksen lähtömaasta. Lähetetystä työntekijästä maksetaan sosiaalivakuutusmaksut lähtömaahan ja hän saa sosiaalietuudet lähtömaastaan.

Lisätietoa Eläketurvakeskuksesta.

Henkilö on työoikeudellisten EU-sääntöjen mukaan lähetetty työntekijä, kun hänet on lähetetty toisesta valtiosta tekemään työtä Suomessa sopimuksen perusteella alihankintana, yrityksen sisäisenä siirtona tai vuokratyöhön. Työoikeudellinen lähettäminen liittyy työsuhteeseen sovellettaviin ehtoihin, kuten vähimmäispalkkaan tai työaikaan liittyviin säännöksiin.

Lisätietoa työsuojeluviranomaiselta.

Ulkomaisen työnantajan pitää tehdä työsuojeluviranomaiselle ilmoitus työntekijöiden lähettämisestä. Ilmoitusvelvollisuus pitää tehdä työoikeudellisesti lähetetyistä työntekijöistä ennen kuin nämä aloittavan työnteon Suomessa.

Lue lisää Etk.fi:ssä:

Aiheesta muualla:

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.