Irlannissa on työskentelyyn perustuva tasaeläkejärjestelmä Pay-Related Social Insurance System (PRSI). PRSI-eläkkeet ovat sidottuja vakuutusaikojen pituuteen, eivät ansioihin. PRSI-eläkkeet kattavat palkansaajat ja yrittäjät.

Lakisääteisten eläkkeiden enimmäismäärät ovat verrattain matalia. Lisäeläketurvajärjestelmien kattavuutta pyritään koko ajan lisäämään.

66 vuoden iästä maksettavan Contributory-eläkkeen saaminen edellyttää muun muassa, että vakuutusmaksujen maksaminen on alkanut ennen kuin vakuutettu on täyttänyt 56 vuotta ja vakuutusmaksuja on maksettu tietty määrä. Työskentely on mahdollista (esim. yksityisyrittäjät).

Jos Contributory-eläkkeen saamisehdot eivät täyty, maksetaan tarveharkintaista Non-Contributory -eläkettä. Non-Contributory-eläkkeet kustannetaan valtion varoista.

Tulonsaajat on jaettu useaan maksuluokkaan. Maksuprosentti riippuu maksuluokasta ja tulon suuruudesta. Palkansaajista suurin osa kuuluu maksuluokkaan A.

PRSI-maksun lisäksi palkka- ja yrittäjätuloista on maksettava yleistä sosiaaliturvamaksua (Universal Social Charge, USC).

Hallinto

Aiheesta muualla:

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.