Kansainvälistä vertailutietoa

Tuotamme kansainvälistä vertailutietoa Suomen ja muiden maiden eläkejärjestelmistä. Vertailumme pohjautuvat kansallisten ja kansainvälisten organisaatioiden tuottamiin tilastotietoihin.

Kansainvälistä vertailutietoa -sivuilla kuvataan eri maiden keskeisiä eroja ja tapoja järjestää kansallinen eläketurva. Osio sisältää taulukoita ja visuaalista informaatiota muun muassa vanhuuseläkei’istä, eläkevaroista ja eläkeindekseistä.

Eläkevarojen sijoitustuottojen vertailu

Eläketurvakeskus lisää, täydentää ja tarkentaa eläkevarojen sijoittamista koskevaa kansainvälistä vertailutietoa. Vertailuissamme huomioidaan erityisesti Suomen työeläkejärjestelmän erityispiirteet. Tarkoituksena on avata sijoitustoiminnan roolia rahoituksen yhtenä keskeisenä osana.

Eläkevarojen sijoitustuotot kansainvälisesti

Vanhuuseläkeiät eri maissa

Tällä hetkellä yleinen eläkeikä EU-maissa on 65 vuotta. Yhä useammassa maassa eläkeikä on sidottu elinajanodotteen kehitykseen. Joissain maissa on käytössä eri eläkeiät miehille ja naisille.

Vertailussa eläkeiät eri maissa

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.