Työntekijän eläkelain (TyEL) mukaan Eläketurvakeskus (ETK) ja eläkelaitokset voivat sopia valvonnan toteutuksesta ja käytännössä sitä tehdäänkin yhteistyössä. Valvonnan tarkoituksena on varmistaa, että eläkelaitosten asiakkaat täyttävät TyEL:n mukaisen ilmoittamis- ja vakuuttamisvelvollisuutensa. Eläkelaitos huolehtii vakuutusmaksujen perimisestä.

ETK välittää työeläkelaitoksille tietoja esimerkiksi vakuutettavista työntekijöistä ja vakuutettavista ansioista sekä toimii työeläkevakuutusmaksupetosasioissa yhteyslaitoksena. ETK tekee eläkelaitosten pyynnöstä myös työnantajien tarkastuksia.

ETK valvoo niitä työnantajia ja yrittäjiä, joilla ei ole lainkaan eläkevakuutusta.

Työeläkelaitos on myös varsinainen asianomistaja eläkevakuuttamista koskevissa laiminlyönti- ja väärinkäytöstilanteissa.

Lue Lisää: Eläkejärjestelmän toimijat, työeläkevakuutusyhtiöt

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.