Suomen talous kasvoi vuonna 2019. Työllisyysaste nousi ja myös ikääntyneiden työllisyysasteet jatkoivat nousuaan. Vanhuuseläkeiän alaraja nousi 63 vuoteen 6 kuukauteen. Työeläkemaksu säilyi 24,4 prosentin tasolla.

Osakekurssien voimakkaan nousun vuoksi työeläkevarojen tuotto oli erittäin hyvä. Työllisyyden paraneminen ja palkkasumman kasvu näkyivät myönteisenä maksutulokehityksenä.

2019

Pitkän aikavälin näkymät kuitenkin heikentyivät erityisesti matalan syntyvyyden takia. Eläketurvakeskus julkaisi maaliskuussa pitkän aikavälin laskelmat aina vuoteen 2085 asti. Eläketurvakeskus teki paljon ennakoivaa selvitys- ja laskelmatyötä, jotta haastaviin näkymiin varautumiselle olisi hyvä tietopohja. Vuoden aikana on tehty erilaisia selvityksiä myös työmarkkinajärjestöjen pyynnöstä ja STM:n eri työryhmien tueksi.

Työeläkeala otti tulorekisterin käyttöönsä ensimmäisten hyödyntäjien joukossa. Alkuvuodesta panostettiin erilaisten virhetilanteiden selvittelyyn ja toimintatavoista sopimiseen. Eläketurvakeskuksen asiakaskyselyn mukaan asiakkaiden tyytyväisyys Eläketurvakeskuksen palveluihin on säilynyt hyvällä tasolla.

Itä-Pasilassa sijaitseva toimitalo myytiin kesäkuussa. Eläketurvakeskuksella on siihen vuokrasopimus vuoden 2021 kesään asti. Joulukuussa Eläketurvakeskus ja Varma allekirjoittivat pitkäaikaisen vuokrasopimuksen uudesta toimitilasta Kalasataman Kampuksessa.

Eläketurvakeskuksen johto uudistui kertomusvuoden aikana, kun uusi toimitusjohtaja, suunnittelulinjan johtaja ja viestintäjohtaja aloittivat työnsä.

Henkilöstö ja talous

Eläketurvakeskuksen palveluksessa työskenteli vuoden 2019 lopussa 324 henkilöä. Naisia etk:laisista oli 77 prosenttia ja korkeakoulututkinnon suorittaneita 70 prosenttia. Eläketurvakeskuksen kulut olivat 37,5 miljoonaa euroa. Kulut laskivat edellisestä vuodesta 1,3 miljoonaa euroa.

Vuosikertomus ja tilinpäätös

Vuosikertomuksesta löytyvät toimitusjohtaja Mikko Kauton katsaus, henkilöstöosio, hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätöstiedot. Vuosikertomus julkaistaan edustajiston kevätkokouksen jälkeen, tavallisesti huhtikuussa. Kertomus ilmestyy suomeksi ja ruotsiksi.

Tietotilinpäätös

Eläketurvakeskuksen lakisääteisten tehtävien hoitaminen edellyttää henkilötietojen käsittelyä. Tietotilinpäätös antaa kokonaiskuvan henkilötietojen käsittelyn nykytilasta. Tilinpäätös julkaistaan suomeksi ja ruotsiksi.