Eläketurvakeskus (ETK) on työeläkkeiden tietotalo. Meillä pääset tekemään haastavia, monipuolisia ja yhteiskunnallisesti tärkeitä asiantuntijatehtäviä. Panostamme osaajiemme ammatilliseen kehittymiseen ja työhyvinvointiin. Meillä työskentelee noin 300 ETK:laista. Uudet toimitilamme sijaitsevat Helsingissä Kalasatamassa.

Tutustu avoimiin työpaikkoihimme tai jätä avoin hakemus.

Mikäli et löytänyt itseäsi kiinnostavaa avointa työpaikkaa, voit jättää avoimen hakemuksen. Olemme sinuun yhteydessä, mikäli osaamistasi vastaava työpaikka tulee hakuun.

Täytä hakemus

Tutkimusosastollamme työskentelee joka vuosi harjoittelijoita. Jos lopputyösi aihe liittyy työuriin, eläkkeiden rahoitukseen tai riittävyyteen, kannattaa myös tutustua tekemiimme tutkimuksiin. Voit aina myös jättää avoimen hakemuksen.

Myönnämme vuosittain ansiokkaalle eläketurvaa käsitelleelle pro gradu -työlle tunnustuspalkinnon. Tunnustus myönnetään tutkielmalle, jonka aihe on eläketurvan kannalta kiinnostava ja jonka toteutus on korkeatasoinen. Palkinnon arvo on 2 000 euroa. Palkinnon tavoitteena on kannustaa opiskelijoita tarttumaan opinnäytteissään eläketurvaan liittyviin aiheisiin ja edistää yliopistoissa tapahtuvaa eläketurvaan liittyvää opetusta ja tutkimusta.

Lisätietoa palkinnosta ja sen hakemisesta

Mitä Eläketurvakeskus tekee?

Me ETK:laiset teemme töitä kestävän, luotettavan, oikeudenmukaisen ja tehokkaasti järjestetyn työeläketurvan puolesta.

Teemme tutkimuksia, tilastoja ja taustaselvityksiä työeläketurvan arviointia ja kehittämistä varten. Vastaamme työeläkejärjestelmän keskusrekisterien sisällöstä ja ylläpidosta sekä työeläkealan yhteisten tietojen ja palvelujen saatavuudesta. Annamme lausuntoja ja soveltamisohjeita, valmistelemme eläketurvaa koskevia lainmuutoksia ja sosiaaliturvasopimuksia sekä osallistumme työeläkealan säädösten valmisteluun.

Myönnämme todistukset työntekijän kuulumisesta Suomen sosiaaliturvaan ulkomailla työskentelyn ajaksi ja autamme Suomessa asuvia vakuutettuja hakemaan työuransa aikana ansaitsemansa eläkeoikeuden ulkomailta. Valvomme, että työnantajat ja yrittäjät hoitavat lakisääteisen vakuuttamisvelvollisuutensa. Tämän lisäksi neuvomme, koulutamme ja viestimme työeläketurvasta.

Millainen olemme työpaikkana?

Meillä on töissä monen eri alan osaajia yhteiskunnallisesti tärkeän asian parissa. Meillä tehdään monen eri alan haasteellisia ja monipuolisia asiantuntijatehtäviä positiivisessa ja kannustavassa työyhteisössä. ETK:laisen koulutustausta voi olla mm. sosiaali- ja yhteiskuntatieteiden, matematiikan, tilasto- ja taloustieteen, juridiikan, tietotekniikan tai viestinnän alalta.

Olet sitten kokeneempi osaaja tai vasta urasi alkutaipaleella, meillä pääset tekemään työtä, joka on yhteiskunnallisesti merkittävää – teemme yhdessä töitä toimivan työeläketurvan puolesta.

TARJOAMME SINULLE

Tärkeää työtä
Kiinnostavan ja merkityksellisen työn sisällön ja monipuoliset mahdollisuudet jatkuvaan kehittymiseen​.

Kannustavan työyhteisön
Avoimen ja keskustelevan organisaatiokulttuurin, ​tasa-arvoisen työyhteisön, hyvän johtamisen,​ yhteisöllisyyden ja toisista välittämisen​.

Enemmän kuin vain palkan
Kattavat työsuhde-edut, työn arvostuksen, hyvät puitteet sekä turvallisen ja joustavan työnantajan.

ODOTAMME SINULTA

Osaajana kasvamista
Oman asiantuntijuuden ja työn aktiivista ​kehittämistä ja vastuullista asennetta​.

Yhdessä tekemistä ja jakamista
Tiedon ja osaamisen jakamista, toiminnan kehittämistä, sitoutumista yhteisiin tavoitteisiin ​ja rohkeutta kokeilla​.

Myös toisista välittämistä ja arvostusta, valmiutta keskusteluun sekä palautteen antamiseen ja vastaanottamiseen​.

Eläketurvakeskus on saavuttanut Suomen innostavimmat työpaikat 2022 -tunnustuksen. Tämä viestii sekä henkilöstön korkeasta omistautuneisuuden asteesta että yrityksen toimintojen pitkäjänteisestä ja osallistavasta kehittämisestä. Suomen innostavimmat työpaikat -tunnustus myönnetään vuosittain parhaille Eezy Flown PeoplePower®-tutkimukseen osallistuneille organisaatioille.

Tarjoamme joustavat työaikajärjestelyt ja kannustamme osaamisen kehittämiseen

Otamme huomioon erilaiset elämäntilanteet. Työtäsi ja työhyvinvointiasi tukevat joustavat työaikajärjestelyt.

Tarjoamme monipuoliset työsuhde-edut, joihin kuuluvat mm. hyvä työterveyshuolto, lounas-, työmatka-, liikunta- sekä kulttuurietu. Myös erilaiset henkilöstökerhomme järjestävät tapahtumia.

Kannustamme ammatilliseen kasvuun ja työhyvinvointiin. Meillä on mahdollista kasvattaa omaa osaamistaan työkierrossa ETK:n eri osastoilla tai myös muissa vastaavanlaista työtä tekevissä organisaatioissa.

Uudet toimitilamme Kalasatamassa tarjoavat monipuoliset ja erilaisten tarpeiden mukaan joustavat tilat työskentelyyn.

Meillä tukenasi on auttava ja mukava työyhteisö

Me ETK:laiset olemme arvojemme mukaisesti ennakkoluulottomasti haasteisiin tarttuvia ja omaa osaamistamme ylläpitäviä asiantuntijoita. Autamme ja tuemme toinen toisiamme.

Panostamme hyvään johtamiseen. Lähijohtajat tukevat asiantuntijoidemme työtä sekä pitävät huolta heidän työhyvinvoinnistaan.

Olemme tasa-arvoinen ja osallistava työyhteisö, jossa työntekijöiden mielipiteitä arvostetaan.

Lue #elämääETKssa blogeja LinkedInissä

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.