Eläketurvakeskus (ETK) on työeläkkeiden tietotalo. Meillä pääset tekemään haastavia, monipuolisia ja yhteiskunnallisesti tärkeitä asiantuntijatehtäviä. Panostamme osaajiemme ammatilliseen kehittymiseen ja työhyvinvointiin. Meillä työskentelee yli 300 etk:laista. Uudet toimitilamme sijaitsevat Helsingissä Kalasatamassa.

Mikäli et löytänyt itseäsi kiinnostavaa avointa työpaikkaa, voit jättää avoimen hakemuksen. Olemme sinuun yhteydessä, mikäli osaamistasi vastaava työpaikka tulee hakuun.

Täytä hakemus

Vahvistamme viestintäosastoamme ja haemme vakituiseen työsuhteeseen kahta viestinnän asiantuntijaa. Viestintäosastomme vastaa viestinnästä, tietopalveluista, kielenkäännöksistä ja graafisesta suunnittelusta.

Ajankohtaisviestinnän asiantuntija työskentelee tutkimusviestinnän ja sidosryhmäviestinnän tehtävissä. Teet yhteistyötä yksikkösi lisäksi koko viestintäosaston, tutkimusosastomme ja talomme johdon sekä työeläkealan verkoston kanssa.

 • Suunnittelet ja toteutat erityisesti tutkitun tiedon viestintää ja päättäjäviestintää.
 • Vastaat päättäjille suunnattavasta uudesta viestintätuotteesta.
 • Osallistut sidosryhmätapahtumien kuten Työeläkepäivän järjestämiseen.
 • Osallistut työeläkealan yhteisen Työeläke-lehden juttujen tekemiseen.

Verkkoviestinnän asiantuntijaa haemme sosiaalisen median ja videotuotannon painotuksella. Teet yhteistyötä yksikkösi lisäksi koko viestintäosaston, talomme johdon ja eri alojen asiantuntijoiden sekä työeläkealan verkoston kanssa.

 • Suunnittelet, tuotat ja kehität sosiaalisen median sisältöjä ja digimarkkinointia yhdessä muun sometiimin kanssa sekä valmennat asiantuntijoitamme someasioissa.
 • Tuotat videoita sosiaaliseen mediaan ja verkkoon sekä koordinoit videoiden tuotantoa.
 • Vastaat rekrytointiviestinnän suunnittelusta, kehittämisestä ja toteuttamisesta yhdessä hallinto-osastomme kanssa sekä tuet Eläketurvakeskuksen työnantajakuvan kehittämistä.
 • Vastaat tehtävänkuvaasi liittyvistä sisällöistä Etk.fi-verkkopalvelussa.
 • Toimit osana verkkotoimitusrinkiä.

Hakuaika päättyy 30.1.2022.

Lue lisää

Haemme vakituiseen työsuhteeseen järjestelmäpäällikköä suunnitteluosaston tilastoyksikköön.

Suunnitteluosastolla teemme ennusteita, arvioita ja rekisteripohjaisia selvityksiä eläketurvasta ja osallistumme eläkejärjestelmän kehittämiseen. Tuotamme eläketurvaan liittyviä tilastoja, joista osa julkaistaan Suomen viralliset tilastot -sarjassa. Teemme eläkelaitoksille ja Eläketurvakeskuksen eri osastoille toimintaraportteja. Laskemme vuosittain eläkelaitosten ja valtion osuudet työeläkekustannuksista. Tuotamme ja luovutamme aineistoja tutkijoille.

Järjestelmäpäällikkönä

 • sinulla on päävastuu suunnitteluosaston tietovarastoinnin kehittämisestä
 • seuraat toimintaympäristössä ja tietojärjestelmissä tapahtuvia muutoksia
 • organisoit ja vastaat tarvittavien muutosprosessien toteutuksesta
 • osallistut määrittelytyöhön ja testauksiin
 • ylläpidät dokumentaatiota ja metadatakuvauksia
 • osallistut tilasto- ja tutkimusaineistojen laadintaan.

Hakuaika päättyy 6.2.2022.

Lue lisää

Tutustu avoimiin paikkoihimme tai jätä avoin hakemus.

Harjoittelu, kesätyö tai lopputyö?

Meillä työskentelee vuosittain kymmenisen kesätyöntekijää eri osastoilla monen eri alan tehtävissä. Kesätyöpaikat tulevat hakuun tammi-helmikuussa. Tämän lisäksi tutkimusosastollamme työskentelee joka vuosi harjoittelijoita. Jos lopputyösi aihe liittyy työuriin, eläkkeiden rahoitukseen tai riittävyyteen, kannattaa myös tutustua tekemiimme tutkimuksiin. Voit aina myös jättää avoimen hakemuksen.

Myönnämme vuosittain ansiokkaalle eläketurvaa käsitelleelle pro gradu -työlle tunnustuspalkinnon. Tunnustus myönnetään tutkielmalle, jonka aihe on eläketurvan kannalta kiinnostava ja jonka toteutus on korkeatasoinen. Palkinnon arvo on 2 000 euroa. Palkinnon tavoitteena on kannustaa opiskelijoita tarttumaan opinnäytteissään eläketurvaan liittyviin aiheisiin ja edistää yliopistoissa tapahtuvaa eläketurvaan liittyvää opetusta ja tutkimusta.

Mitä Eläketurvakeskus tekee?

Me etk:laiset teemme töitä kestävän, luotettavan, oikeudenmukaisen ja tehokkaasti järjestetyn työeläketurvan puolesta.

Teemme tutkimuksia, tilastoja ja taustaselvityksiä työeläketurvan arviointia ja kehittämistä varten. Vastaamme työeläkejärjestelmän keskusrekisterien sisällöstä ja ylläpidosta sekä työeläkealan yhteisten tietojen ja palvelujen saatavuudesta. Annamme lausuntoja ja soveltamisohjeita, valmistelemme eläketurvaa koskevia lainmuutoksia ja sosiaaliturvasopimuksia sekä osallistumme työeläkealan säädösten valmisteluun.

Myönnämme todistukset työntekijän kuulumisesta Suomen sosiaaliturvaan ulkomailla työskentelyn ajaksi ja autamme Suomessa asuvia vakuutettuja hakemaan työuransa aikana ansaitsemansa eläkeoikeuden ulkomailta. Valvomme, että työnantajat ja yrittäjät hoitavat lakisääteisen vakuuttamisvelvollisuutensa. Tämän lisäksi neuvomme, koulutamme ja viestimme työeläketurvasta.

Millainen olemme työpaikkana?

Eläketurvakeskuksen arvot.
Rohkeasti tulevaisuuteen: Tartumme haasteisiin, nojaamme tosiasioihin, ennakoimme tulevaa. 
Yhteistyössä: Palvelemme joustavasti, viestimme ymmärrettävästi, aikaansaamme tuloksia. 
Osaamista kehittäen: Pidämme ammattitaitoamme ajan tasalla, johdamme vastuullisesti, arvostamme omaa ja toistemme työtä.

Meillä on töissä monen eri alan osaajia yhteiskunnallisesti tärkeän asian parissa

 • Meillä tehdään monen eri alan haasteellisia ja monipuolisia asiantuntijatehtäviä positiivisessa ja kannustavassa työyhteisössä. Etk:laisen koulutustausta voi olla mm. sosiaali- ja yhteiskuntatieteiden, matematiikan, tilasto- ja taloustieteen, juridiikan, tietotekniikan tai viestinnän alalta.
 • Olet sitten kokeneempi osaaja tai vasta urasi alkutaipaleella, meillä pääset tekemään työtä, joka on yhteiskunnallisesti merkittävää – teemme yhdessä töitä toimivan työeläketurvan puolesta.

Tarjoamme joustavat työaikajärjestelyt ja kannustamme osaamisen kehittämiseen

 • Otamme huomioon erilaiset elämäntilanteet. Työtäsi ja työhyvinvointiasi tukevat joustavat työaikajärjestelyt.
 • Tarjoamme monipuoliset työsuhde-edut, joihin kuuluvat mm. hyvä työterveyshuolto, lounas-, työmatka-, liikunta- sekä kulttuurietu. Myös erilaiset henkilöstökerhomme järjestävät tapahtumia.
 • Kannustamme ammatilliseen kasvuun ja työhyvinvointiin. Meillä on mahdollista kasvattaa omaa osaamistaan työkierrossa ETK:n eri osastoilla tai myös muissa vastaavanlaista työtä tekevissä organisaatioissa.
 • Uudet toimitilamme Kalasatamassa tarjoavat monipuoliset ja erilaisten tarpeiden mukaan joustavat tilat työskentelyyn.

Meillä tukenasi on auttava ja mukava työyhteisö

 • Me etk:laiset olemme arvojemme mukaisesti ennakkoluulottomasti haasteisiin tarttuvia ja omaa osaamistamme ylläpitäviä asiantuntijoita. Autamme ja tuemme toinen toisiamme.
 • Panostamme hyvään johtamiseen. Lähijohtajat tukevat asiantuntijoidemme työtä sekä pitävät huolta heidän työhyvinvoinnistaan.
 • Olemme tasa-arvoinen ja osallistava työyhteisö, jossa työntekijöiden mielipiteitä arvostetaan.

Meillä tehdään monenlaista merkityksellistä työtä – tutustu kahden etk:laisen tarinaan

Suvi Pääkkönen, EU-eläkekäsittelijä

”Parasta mun työssä on hyvät työkaverit, joilta saa aina tarvittaessa apua. Meillä on tosi hyvä työilmapiiri täällä ja töihin on aina aamulla kiva tulla. Täällä ollessa mä olen myös oppinut tosi monia asioita, mitä ihan jokaisen suomalaisen tulisi tietää.”

Niko Väänänen, erityisasiantuntija

”Eläketurvakeskukseen päätymisen syy on ihastuksessa. Olin harjoittelijana Euroopan komissiossa ja mun nykyiset kollegat tuottivat raportteja, mitä me hyödynnettiin Euroopan komissiossa. Näiden raporttien laatu ja kollegoiden tapaaminen vakuutti mut, että ETK:ssa on asiantuntijoita töissä ja on muutenkin mielenkiintoinen työpaikka.”

#elämääETKlaisena blogeja LinkedInissä