Maatalousyrittäjien, apurahansaajien ja merenkulkuhenkilöstön eläketurva on järjestetty omissa eläkelaitoksissaan.

Maatalousyrittäjien eläkelaitos

Maatalousyrittäjien eläkelaitos Mela hoitaa maatalousyrittäjien ja apurahansaajien sosiaaliturvaa. Mela vakuuttaa viljelijät, kalastajat, poronhoitajat sekä apurahansaajat.

Melan toiminta perustuu erillislakiin (Maatalousyrittäjän eläkelaki MYEL).

Merimieseläkekassa

Merimieseläkekassa MEK on työeläkelaitos, joka huolehtii suomalaisilla ulkomaanliikenteen kauppa-aluksilla ja jäänmurtajilla työskentelevien merenkulkijoiden eläketurvasta.

Merimieseläkekassa myöntää ja maksaa merenkulkijoille ansiotyöhön perustuvia MEL-eläkkeitä.

ETK:n Tilastotietokannasta löytyy tietoa eri työeläketoimijoiden vakuutetuista, eläkkeensaajista, maksutuloista ym. suureista.

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.