Eläketurvakeskus (ETK) valvoo työeläkevakuuttamisvelvollisuuden noudattamista verotus- ja vakuutustietoihin perustuvilla vertailuilla, tulorekisteristä saatavien tietojen perusteella sekä erilaisten yksittäisten valvontaimpulssien avulla.

Tulorekisterin tietoihin perustuva valvonta

Eläketurvakeskus valvoo tulorekisteristä saatavien tietojen perusteella työnantajien vakuuttamisvelvollisuuden täyttämistä. Eläketurvakeskus vertaa työnantajan tulorekisteriin ilmoittamia tietoja työeläkejärjestelmän tietoihin ja selvittää TyEL-vakuuttamisen mahdollisia puutteita (mm. tuloerien jättämistä virheellisesti vakuuttamisen ulkopuolelle).

Erilaiset yksittäiset valvontaimpulssit

Työnantajavalvonnan tapauksia voi tulla käsittelyyn usealla tavalla:

  • palkkaturvapäätöksestä käy ilmi tieto työntekijän työsuhteesta
  • työntekijä ilmoittaa puuttuvan työsuhteensa vasta eläkehakemuksessaan
  • eläkelaitos, viranomainen tai muu sidosryhmä tekee tiedustelun tai ilmoituksen ETK:lle
  • eläkelaitos pyytää ETK:lta työnantajan tarkastusta työntekijöiden työsuhteista.

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.