Lakisääteinen palkansaajien ja yrittäjien yleinen eläkejärjestelmä kattaa yksityisen sektorin työntekijät. Julkisen sektorin työntekijöillä oma lakisääteinen eläkejärjestelmä. Lisäksi on työmarkkinasopimuksiin perustuvia varhaiseläkejärjestelmiä. Työnantajakohtaista lisäeläketurvaa on järjestetty lähinnä korkeapalkkaisille työntekijöille. Asumisperusteista vähimmäiseläketurvaa ei ole.

Hallinto

Aiheesta muualla: 

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.