Eläkelaitokset toimittavat Eläketurvakeskukselle tiedot lopullista kustannustenjakoa varten lähes kokonaan Tiedot Kustannustenjakoon -sovelluksella osoitteessa https://asiointi.etk.fi/. Vain eläkkeiden perintätiedosto toimitetaan sähköpostitse. Kaikkien tiedostojen tietuekuvaukset, täyttö- ja korjausohjeet sekä niihin liittyvät pdf-lomakkeet löytyvät alla olevasta luettelosta kustannustenjakovuosittain. Kustannustenjaon pdf-lomakkeet ovat tallennettavia. Täytetyn lomakkeen voi tallentaa omalle koneelleen myöhempää käyttöä varten.

Tiedot kustannustenjakoa varten toimitetaan vuosiaikataulussa (katso tarkemmin alempana).

1. Eläkemenotiedot
Tiedoston tietoluettelo (zip) 20232024
Tiedoston täyttöohje ja tietuekuvaus 20232024
Ohje tietoluettelon käyttämiseen tiedoston tarkastuksessa 2023
Aikaisempien vuosien kustannustenjakoihin ilmoitettujen tietojen korjauslomake (ETK 3409a) 2023
Lomakkeen ETK 3409a liitteenä pyydetty Excel-tiedosto (xlsx) 2023
Tietojen korjausohje2022
Kustannustenjakotietojen korjaaminen
Ohje maksunsiirtosuorituksiin
2.Eläkkeiden perintätiedot
Tiedoston täyttöohje ja tietuekuvaus 20232024
Hautausavustusten ja lisäturvan korjausten ilmoittaminen (ETK 3413) 1) 2023
Aikaisempien vuosien kustannustenjakoihin ilmoitettujen tietojen korjauslomake (ETK 3409a) 2023
Lomakkeen ETK 3409a liitteenä pyydetty Excel-tiedosto (xlsx) 2023
Tietojen korjausohje 2022
Kustannustenjakotietojen korjaaminen
3. TyEL-MEL-vakuutuskantatiedot
Tiedoston täyttöohje ja tietuekuvaus 2023
Tiedoston Liite 1:n Excel-taulukkopohja (xlsx) 2023
Tiedoston Liite 2:n Excel-taulukkopohja (xlsx) 2023
Aikaisempien vuosien kustannustenjakoihin ilmoitettujen tietojen korjauslomake (ETK 3409b) 2023
Kustannustenjakotietojen korjaaminen
4.YEL-MYEL-vakuutuskantatiedot
Tiedoston täyttöohje ja tietuekuvaus 2023
Aikaisempien vuosien kustannustenjakoihin ilmoitettujen tietojen korjauslomake (ETK 3409b) 2023
Kustannustenjakotietojen korjaaminen
1) Eläkelaitos käyttää ilmoittaessaan tietoja toiselle eläkelaitokselle.

Eläkelaitos tai sitä hoitava palvelulaitos muodostaa lähetettävät tiedot tietuekuvausten ja täyttöohjeiden mukaisesti ja tallentaa ne vuosiaikataulun mukaisesti Tiedot Kustannustenjakoon -sovellukseen.

Lähetetyt tiedot allekirjoitetaan Tiedot kustannustenjakoon -sovelluksessa.

Kustannustenjakotietojen tarkastaminen

Eläketurvakeskus suorittaa eläkelaitosten kustannustenjakoa varten toimittamille tiedoille tarkastuksia. Tarkastuksien tavoite on varmistaa, että kustannustenjako tehdään sosiaali- ja terveysministeriön vahvistamien kustannustenjako- ja laskuperusteiden mukaisten tietojen pohjalta.

Kustannustenjakotietojen korjaaminen

Eläkelaitos voi tarvittaessa tehdä kustannustenjakotietoihin korjauksia. Tietojen korjaustapa vaihtelee; se riippuu korjauksen ajankohdasta, korjauksen laajuudesta ja siitä, mihin kustannustenjakovuoteen korjaus kohdistuu.

Tietojen korjaamisessa seurataan vuosiaikataulua, joka sisältää eräpäivät, joihin mennessä eläkelaitos voi korjata eri kustannustenjakotietoja. Korjauksia voi tehdä kunkin tiedon omalla korjauslomakkeella (katso ylempänä) tai . Eläkemeno- ja perintätiedoilla on erillinen yhteinen korjausohje, joka löytyy yllä olevasta taulukosta. Lisäksi Eläketurvakeskus on laatinut muistion kustannustenjakotietojen korjaamisesta, jossa kerrotaan kustannustenjakotietojen korjaamisesta yleisesti ja esimerkeillä.

Muut kustannustenjakotiedot

Edellä kuvattujen peräkkäistiedostojen lisäksi eläkelaitokset toimittavat Eläketurvakeskukselle myös arviotiedot ennakoita varten. Eläkelaitokset ilmoittavat nämä tiedot Tiedot Kustannustenjakoon -sovelluksella.

YEL-eläkelaitokset toimittavat kerran vuodessa maaliskuussa Eläketurvakeskukselle Excel-muodossa YEL-tiedustelun. Eläketurvakeskus kysyy tiedustelun erikseen sähköpostin välityksellä. Alla tuorein taulukkopohja:

Aikataulu kustannustenjakotietojen toimittamiselle ja korjaamiselle

Yhden kustannustenjakovuoden kustannustenjakoihin liittyvät tehtävät jakautuvat kolmelle eri vuodelle. Toisin sanoen joka vuosi Eläketurvakeskus suorittaa yhtä aikaa kolmeen kustannustenjakovuoteen kohdistuvia kustannustenjakotehtäviä. Pääpiirteittäin nämä tehtävät ovat edellisen vuoden lopullisten kustannustenjakojen selvittely, kuluvan vuoden kustannustenjakoennakoiden tarkentaminen sekä kustannustenjakoennakoiden laskeminen seuraavaa vuotta varten.

Tehtävät sijoittuvat vuoden sisällä eri ajankohtiin, ja eläkelaitokset toimittavat kustannustenjakotiedot kyseisen vuoden kustannustenjakoperusteisiin kirjatun aikataulun mukaisesti. Aikataulutiedosto sisältää myös aikataulun, jolla Eläketurvakeskus toimittaa kustannustenjakoa koskevat tiedot, päätökset ja tiedoksiannot eläkelaitoksille kyseisenä vuonna.

Mitä tietoja ja mitä varten

Eläkelaitokset toimittavat Eläketurvakeskukselle vuosittain kustannustenjakoa varten tiedot

  • maksetuista eläkkeistä
  • EU-siirtomäärien kertasuorituksista
  • eläkelaitoksen palkkasummasta
  • vakuutusteknisistä suureista ja tiedoista
  • toisten yksittäisten eläkelaitosten vastuulla olevista ja Eläketurvakeskuksen välityksellä perittävistä eläkeosista.

Tietojen tarkat kuvaukset löytyvät tämän sivun alussa olevista täyttöohjeista ja tietuekuvauksista.

Tietojen perusteella Eläketurvakeskus laskee kullekin eläkelaitokselle sille kuuluvat kustannustenjakoerät, jotka eläkelaitokset tilittävät Eläketurvakeskuksen kautta. Lopulliset kustannustenjakoerät lasketaan toteutuneista tiedoista, jotka eläkelaitokset toimittavat kustannustenjakovuotta seuraavana vuonna. Kustannustenjakojen ennakot taas lasketaan arviotietojen perusteella.

Lisäksi eläkelaitokset perivät Eläketurvakeskuksen välityksellä toisten yksittäisten eläkelaitosten vastuulla olevia eläkeosia. Eläketurvakeskus käyttää kustannuksenjakoa varten kerättyjä tietoja myös ennusteisiin ja tilastoihin.

Aiheesta muualla:

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.