Aktiivinen tutkimusyhteistyö on tärkeä osa tutkimustoimintaa. Eläketurvakeskus tekee tutkimusyhteistyötä tutkimuslaitosten, asiantuntijalaitosten ja yliopistojen kanssa. Tutkimusyhteistyön muotoina ovat yhteishankkeet, aineistoluovutukset, tutkimusrahoitus ja vierailevat tutkijat -käytäntö.

Tutkimusaineistot

Eläketurvakeskus voi poimia rekistereistään tutkimusaineistoja tieteelliseen tutkimukseen. Tietoja luovutetaan noudattaen julkisuus- ja henkilötietolain periaatteita. Rekisteritietoja ei luovuteta pääsääntöisesti kaupalliseen tarkoitukseen. Tieteellisen tutkimuksen tulee olla yksilöity.

Yllä olevaa yleisohjetta täydentää ohje:

Tutkimusrahoitus

Eläketurvakeskus rahoittaa tai osallistuu vuosittain muutaman eläkejärjestelmän arvioinnin ja kehittämisen kannalta kiinnostavan tutkimushankkeen rahoitukseen.

Ehdotukset tutkimusyhteistyöstä osoitetaan tutkimusosaston osastopäällikkö Susan Kuivalaiselle. Ehdotus kirjoitetaan tutkimussuunnitelman muotoon (1–2 A4) ja sen tulee sisältää seuraavat asiat:

  • tutkimushankkeen nimi
  • kuvaus tutkimuskysymyksistä, käytettävistä aineistoista ja menetelmistä
  • kuvaus tutkimuksen kontribuutiosta
  • kuvaus aikataulusta
  • kuvaus tekijöistä
  • kuvaus yhteistyön sisällöstä.

Vierailevat tutkijat

Eläketurvakeskus ottaa vastaan vierailevia tutkijoita, joiden tutkimustoiminta liittyy eläketurvan arviointiin ja kehittämiseen.

Jos olet kiinnostunut vierailemaan tutkijana tutkimusosastolla, kysy mahdollisuuksista osastopäällikkö Susan Kuivalaiselta.