Aktiivinen tutkimusyhteistyö on tärkeä osa tutkimustoimintaa. Eläketurvakeskus (ETK) tekee tutkimusyhteistyötä tutkimuslaitosten, asiantuntijalaitosten ja yliopistojen kanssa. Tutkimusyhteistyön muotoina ovat yhteishankkeet, aineistoluovutukset, tutkimusrahoitus ja vierailevat tutkijat -käytäntö.

Tutkimusaineistot

Eläketurvakeskus voi poimia rekistereistään tutkimusaineistoja tieteelliseen tutkimukseen. Tietoja luovutetaan noudattaen julkisuus- ja tietosuojalain periaatteita. Rekisteritietoja ei luovuteta pääsääntöisesti kaupalliseen tarkoitukseen. Tieteellisen tutkimuksen tulee olla yksilöity.

Yllä olevaa yleisohjetta täydentävät ohjeet:

Aiheesta muualla:

Tutkimusrahoitus

Eläketurvakeskus rahoittaa tai osallistuu vuosittain muutaman eläkejärjestelmän arvioinnin ja kehittämisen kannalta kiinnostavan tutkimushankkeen rahoitukseen.

Ehdotukset tutkimusyhteistyöstä osoitetaan tutkimusosaston osastopäällikkö Susan Kuivalaiselle. Ehdotus kirjoitetaan tutkimussuunnitelman muotoon (1–2 A4) ja sen tulee sisältää seuraavat asiat:

  • tutkimushankkeen nimi
  • kuvaus tutkimuskysymyksistä, käytettävistä aineistoista ja menetelmistä
  • kuvaus tutkimuksen kontribuutiosta
  • kuvaus aikataulusta
  • kuvaus tekijöistä
  • kuvaus yhteistyön sisällöstä.

Vierailevat tutkijat

Eläketurvakeskus ottaa vastaan vierailevia tutkijoita, joiden tutkimustoiminta liittyy eläketurvan arviointiin ja kehittämiseen. Viime vuosina meillä ovat vierailleet seuraavat tutkijat:

Jan Einhoff (Humbold-yliopiston ja Hertie Schoolin Research Training Group DYNAMICS) vieraili Eläketurvakeskuksen tutkimusosastolla viiden viikon ajan syksyllä 2023. Janin tutkimus liittyy eläkkeelle siirtymisen sosioekonomisiin eroihin, ja hän työsti kahta aiheeseen liittyvää artikkelia. Jan myös osallistui Sosiaalipolitiikan päiville. 

Jan Helmdag (University of Greifswald, nyt Stockholm University/SOFI) vieraili tutkimusosastolla keväällä 2017 ja 2018 yhteensä neljän viikon ajan. Jan teki työurien pidentämiseen liittyvää tutkimusta ja osallistui nuorten työuratrajektoreita ja perhevapaita tutkivaan PAECER-projektiin. Jan myös opetti kurssin monimuuttujamallien käytöstä Statalla.

Julkaisut:

Ricky Kanabar (University of Bath) vieraili tutkimusosastolla keväällä 2019 ja suunnitteli tuolloin yhdessä Eläketurvakeskuksen tutkijoiden kanssa yhteistutkimushankkeen yksilöllisen varhaiseläkkeen muutosten vaikutuksesta eläkkeelle siirtymiseen.

Katri Keskinen oli vierailevana tutkijana tutkimusosastolla marraskuusta 2020 helmikuuhun 2021. Vierailunsa aikana Katri teki väitöstutkimustaan Postista irtisanottujen henkilöiden työmarkkinaurista ja heidän kokemastaan ikäsyrjinnästä. Vierailu toteuttiin osana Marie Skłodowska-Curie Actions Innovative Training Network EuroAgeism -ohjelmaa (http://euroageism.eu/).

Kathrin Komp-Leukkunen (LUT-yliopisto) vieraili Eläketurvakeskuksen tutkimusosastolla syksyllä 2016 kolmen kuukauden ajan Marie Curie -ohjelman puitteissa. Vierailunsa aikana Kathrin tutustui Eläketurvakeskuksen toimintaan ja suomalaiseen eläkejärjestelmään sekä työsti hankettaan työttömyyden pitkäaikaisista vaikutuksista ikääntyneille työntekijöille. Kathrin vieraili tutkimusosastolla uudelleen lokakuussa 2022.

Kun Lee (Oxfordin yliopisto) vieraili Eläketurvakeskuksen tutkimusosastolla syksyllä 2023 neljän viikon ajan. Vierailunsa aikana Kun työsti työurien pidentämisen sosiaaliseen kestävyyteen liittyvää kirjalukua ja luennoi Etelä-Korean eläkejärjestelmästä. Vierailu toteutettiin DEMOGRAPHY-ohjelmaan kuuluvan SustAgeable-tutkimushankkeen puitteissa.

Joan Madia (University of Oxford) vieraili Eläketurvakeskuksen tutkimusosastolla keväällä 2018. Hän työskenteli viikon ajan eläkeläisten köyhyyttä ja eläkkeiden tasoa käsittelevän tutkimuksen parissa.

Julkaisut:

  • Kuitto, K. & Madia, J. E. & Podestá, F. (2021) Public Pension Generosity and Old-Age Poverty in OECD Countries. Journal of Social Policy, FirstView 07 July 2021 DOI: https://doi.org/10.1017/S0047279421000544

Katja Möhring (University of Bamberg & University of Mannheim) vieraili Eläketurvakeskuksen tutkimusosastolla toukokuussa 2022 osana DEMOGRAPHY-ohjelmaan kuuluvaa SustAgeable-hanketta. Vierailun aikana Katja luennoi covid-19-pandemian sukupuoli- ja työllisyysvaikutuksista sekä työsti ETK:n tutkijoiden kanssa yhteistä kansainvälistä hanketta eläkeläisten toimeentulokokemuksista.

Laura Peutere (Tampereen yliopisto) oli vierailevana tutkijana tutkimusosastolla elokuusta 2018 joulukuuhun 2019. Vierailunsa aikana Laura viimeisteli väitöstutkimustaan työmarkkinakiinnittymisen kehityspoluista ja niiden ennustajista elämän eri vaiheissa.

Julkaisut:

Marja Riihelä VATT:sta vieraili Eläketurvakeskuksen tutkimusosastolla keväällä 2022. Vierailunsa aikana hän työsti ETK:n ja VATT:n yhteistyötutkimushanketta, jossa tarkasteltiin eläkeläisten käytettävissä olevien rahatulojen tasoa, rakennetta, jakautumista ja kehitystä. Hän myös tutustui ETK:n tutkimustoimintaan ja osallistui käynnissä oleviin tutkimushankkeisiin kommentoijan roolissa.

Julkaisut:

Kuivalainen, S. & Rantala, J. & Ahonen, K. & Kuitto, K. & Palomäki, L-M. & Liukko, J. (toim.) (2022). Eläkkeet ja eläkeläisten toimeentulo. Kehitys vuosina 1995–2020. Eläketurvakeskuksen tutkimuksia 06/2022. Helsinki: Eläketurvakeskus.

Lyle Scruggs (University of Connecticut) vieraili tutkimusosastolla keväällä 2017 Comparative Welfare Entitlement Dataset (CWED2) -hankkeen puitteissa. Lyle keskusteli sosiaaliturvaetuuksien vertailevien mittareiden kehittämisestä yhdessä ETK:n asiantuntijoiden kanssa ja luennoi USA:n eläketurvasta.

Jos olet kiinnostunut vierailemaan tutkijana tutkimusosastolla, kysy mahdollisuuksista osastopäällikkö Susan Kuivalaiselta.

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.