Blogit

26.3.2021 Susan Kuivalainen

Vuosi pandemiaa takana – Puolet eläkeläisistä kokee elämänlaatunsa heikentyneen

Koronapandemia on kohdellut eri-ikäisiä ja eri elämäntilanteessa olevia eri tavalla. Eläkkeensaajista moni kuuluu riskiryhmään; osa ikänsä, osa terveydentilansa, osa molemmista syistä. Riskiryhmään kuuluvat ovat eläneet pitkälti eristyksissä jo reilun vuoden ajan. Minkälaisia vaikutuksia koronatilanteella on ollut 55-88-vuotiaiden eläkeläisten elämään? Tarkastelemme tätä kysymystä syksyllä kerätyn kyselyaineiston pohjalta.

19.3.2021 Suvi Ritola

”Kaikki naiset älkööt tehkö käsitöitä” – tai huomatkoot vaikutuksen eläkkeessään

Minna Canthin kehotuksen taustalla oli turhautuminen siihen, että naisten kyvyt ja työpanos menivät hukkaan, kun naisten koulutus keskittyi käsitöihin ja elinpiiri rajautui kotiin. Canth ajoi naisille parempaa koulutusta ja itsenäisempää asemaa oman elantonsa hankkijana. Canthin tavoitteet eivät ole tänä päivänäkään täysin vanhentuneita, kun katsotaan esimerkiksi sukupuolten eroja ansioissa ja eläkkeissä.

17.3.2021 Marjaana Lundqvist

Etätyö ulkomailla ei ole täysin huolta vailla

Suomalaisten työntekijöiden etätyö ulkomailla on lisääntynyt paljon viime vuosien ja erityisesti koronapandemian aikana. Mediassa on julkaistu useita juttuja siitä, miten ihanaa ja helppoa etätyön tekeminen ulkomailla on. On hyvä kuitenkin muistaa, että työnantajan näkökulmasta työntekijän etätyö ei ole aivan helppoa. Työntekoon liittyvät velvoitteet, kuten sosiaaliturva, kannattaakin selvittää etukäteen.