Skip to main content

Tilasto Suomen eläkkeensaajista 2017

Uusi tilastojulkaisu sisältää tietoja kaikista työ- ja kansaneläkejärjestelmästä eläkettä saavista, eläkkeelle siirtyneistä ja eläkemenosta.

Tilasto Suomen eläkkeensaajista perustuu Eläketurvakeskuksen ja Kansaneläkelaitoksen rekistereihin. Julkaisua on tuotettu vuodesta 1981 lähtien. Tilasto on ilmestynyt osana Suomen virallista tilastoa vuodesta 2003 lähtien, ja se täyttää Suomen viralliselle tilastolle asetetut laatukriteerit.

Tutustu julkaisuun

Mä joka päivä töitä teen

Ismo Risku

Eläkkeelle ehtineiden naimissa olevien miesten elinkaaren ansiot ovat olleet lähes kaksinkertaisia verrattuna naimattomiin. Naisten väliset erot eri siviilisäädyissä ovat selkeästi pienempiä. Miksi näin on? Ismo Risku selvittää asiaa Etk.fi -blogissaan.

Lue myös aiempia blogikirjoituksia.

Sijoitusriskit heijastuvat eläkkeiden rahoitukseen

Mikko Sankala, Etk.f-blogisti

Sijoitusriskit ja -tuotot nostetaan tikun nokkaan tuoreessa raportissa, joka tutkii sijoitusriskien vaikutuksia TyEL:n rahoitukseen stokastisten sijoitustuottolaskelmien avulla, kirjoittaa Mikko Sankala Etk.fi-blogissa.

@ETKINFO

Tanskalaisen ATP:n poikkeuksellinen sijoitusstrategia osoittautui toimivimmaksi 10 vuoden tarkastelujaksolla, vaikka viime vuosien tuotot ovat olleet matalia. Suomalaisten työeläkeyhtiöiden tuotot ovat olleet viime vuosina hyviä, mutta jäävät jälkeen muista pitemmällä ajanjaksolla, käy ilmi kansainvälisestä sijoitustuottovertailusta.