Skip to main content

Työeläkevarojen sijoitustuotot

Kaavioita työeläkesijoittajien vuosittaisista reaalituotoista 2000-luvulla.

Eläketurvakeskuksen sijoitustuottovertailussa on mukana 23 työeläkesijoittajaa. Vertailu kattaa Suomen suurimmat työeläkelaitokset, ja lisäksi mukana on suuria toimijoita Pohjois-Euroopasta ja Pohjois-Amerikasta.

Työeläkesijoittajat on jaettu riskinottomahdollisuuksien mukaan kahteen ryhmään: vakavaraisuuslainsääntelystä vapaat toimijat ja vakavaraisuussääntelyn piiriin kuuluvat toimijat. Reaalituottoja vertailtiin yhden, viiden ja kymmenen vuoden tarkastelujaksoilla vuosina 2008–2017.

Lisätietoa sijoitustuottovertailusta

Freelancer ulkomailla töissä, kuka hoitaa sosiaaliturvan?

Etk.fi blogikirjoittaja Karoliina Kääriäinen

”Olen freelancer ulkomailla, miten saan A1-todistuksen?” Tätä kysytään Eläketurvakeskuksen lakiosastolta lähes päivittäin. Vakuuttamisasiantuntija Karoliina Kääriäinen vastaa Etk.fi -blogissa.

Lue myös aiempia blogikirjoituksia.

Miksi lakisääteistä työeläkettä on rahastoitu niin vähän Euroopassa?

Niko_Vaananen_Kuvaaja_Karoliina_Paatos

Suomessa osa eläkevakuutusmaksusta rahastoidaan, jolloin eläkemaksua voidaan pitää matalammalla tasolla kuin mitä huoltosuhde edellyttäisi.  Miksi muualla Euroopassa rahastointi on vähäistä? Niko Väänänen selvittää asiaa Etk.fi-blogissa.

@ETKINFO

Eläketurvakeskuksen julkaisema artikkelikokoelma valottaa työeläkevarojen kasvavaa roolia eläketurvan rahoituksessa. Perustiedon lisäksi tarjolla on mielenkiintoisia näkökulmia Suomen osittain rahastoivaan järjestelmään.