Skip to main content

Poimintoja muualta

Kokonaiseläke 2019

Kokonaiseläke vuonna 2019

Kokonaiseläkkeeseen vaikuttavat työeläke, kansaneläke ja takuueläke sekä eläkkeen verotus.

Pelkkää Kelan eläkettä saavan nettoeläke nousee vuonna 2019 noin 1,2 prosenttia. Tätä korkeammilla eläketasoilla nettoeläke nousee noin 0,4–1,4 prosenttia.

Reaalisesti eläke hieman laskee takuueläkettä lukuun ottamatta. Syynä on inflaatio.

Lue lisää Kokonaiseläke-katsauksesta

Varhennettu vanhuuseläke on yrittäjien ja työttömien miesten mieleen

Ketkä valitsevat OVEn? ETK:n tutkimuksen mukaan OVE otetaan yleisimmin 61-vuotiaana, ja yrittäjät ja työttömät miehet ottavat varhennetun eläkkeen muita useammin. Ekonomisti Satu Nivalainen selvittää tutkimuksen tuloksia Etk.fi-blogissa.

Lue myös aiempia blogikirjoituksia.

Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneiden määrä kääntyi kasvuun 2018

Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneiden määrä on vähentynyt huomattavasti viimeisen 10 vuoden aikana. Vuoden 2018 alusta työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneiden määrä kääntyi kuitenkin selvään kasvuun. Erikoistutkija Mikko Laaksonen pohtii Etk.fi -blogissa, mistä muutos johtuu.

@ETKINFO

Yrittäjätaustaisilla vanhuuseläkeläisillä työskentely on yleisempää kuin palkansaajataustaisilla, todetaan Eläketurvakeskuksen (ETK) tuoreessa tutkimuksessa. Palkansaajataustaisista vain joka kymmenes työskentelee eläkkeellä.