Työllisyysrahaston osuudella työeläkekustannuksista rahoitetaan ansiosidonnaisilta työttömyys- ja koulutusajoilta sekä vuorotteluvapailta saatujen etuuksien perusteella karttuneita eläkkeitä.

Työllisyysrahaston osuutta työeläkekustannuksista kutsutaan lyhyemmin TR-osuudeksi. Työllisyysrahasto maksaa TR-osuuden vuosittain Eläketurvakeskukselle, joka hyvittää sen TYEL-eläkelaitoksille, Merimieseläkekassalle, Kevalle, Kirkon eläkerahastolle, Kansaneläkelaitokselle, Suomen Pankille ja Ortodoksisen kirkon papiston eläkekassalle.

Työllisyysrahasto suorittaa lisäksi erillisen osuuden suoraan Valtion Eläkerahastolle ansiosidonnaisilta etuuspäiviltä karttuvien eläkeosien rahoitusta varten.

Työllisyysrahaston osuus noudattelee samaa kehitystä työttömyysasteen kanssa, sillä se koostuu ansiosidonnaisilta ajoilta karttuneista eläkkeen osista. 90-luvun laman suurtyöttömyyden aikana TR-osuus nousi huomattavasti. Sen jälkeen se on laskenut matalammalle tasolle, mutta on vähitellen noussut vuosina 2009–2015. Lähivuosina TR-osuuden määrä on laskenut.

TR-osuuden ja työttömyysasteen kehitys vuosina 1990–2019. Lähde: Tilastokeskus (työttömyysaste).

TR-osuus suhteessa palkkasummaan ja työllisyysasteen kehitys vuosina 1990-2019. Lähde: Tilastokeskus (työttömyysaste).