Vuodesta 1996 alkaen 65 vuotta täyttäneiden eläkkeensaajien eläkkeitä on tarkistettu eläkeikäisen indeksillä, jonka nimi muuttui vuoden 2005 alusta työeläkeindeksiksi. Asetelmassa on verrattu työeläkeindeksin muutosta jaksolla 1995–2022 eräiden muiden indeksien kehitykseen:

Indeksit  Nimellisnousu, %  Reaalinousu, %
 Ansiotasoindeksi 114,7 38,2
 Sopimuspalkkaindeksi 72,0 10,7
 Työeläkeindeksi 57,2 1,2
 Täysi kansaneläke 59,9 2,9
 Kuluttajahintaindeksi 55,4 –

Työeläkeindeksi on noussut tarkasteluvälillä nimellisesti 57,2 prosenttia ja reaalisesti 1,2 prosenttia (ks. kuvat).

Kuvassa on eräiden indeksien ja eläkkeiden nimelliskehitys vuosina 1995-2022.

Työeläkeindeksillä tarkistetun eläkkeen reaaliarvo on noussut, mutta sen suhteellinen ostovoima verrattuna keskimääräiseen palkansaajaan on laskenut. Jos eläke vuonna 1995 oli 60 prosenttia palkansaajien keskiansiosta, vuonna 2020 osuus oli 43,9 prosenttia (ks. kuva alla).

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.