Veroviranomainen voi tehdä ETK:lle ilmoituksia työnantajista, jos ilmoituksen kohteena olevan työnantajan voidaan epäillä laiminlyöneen työeläkevakuuttamisvelvollisuutensa. Näissä tapauksissa ETK selvittää valvontatarpeen ja suorittaa tarvittavat valvontatoimet sekä varmistaa, että työeläkevakuuttaminen hoidetaan kuntoon.

 • Veroviranomainen voi tehdä ilmoituksen aina, kun on syytä epäillä työeläkevakuuttamisen
  laiminlyöntiä.
 • Laiminlyöntiä on syytä epäillä ainakin silloin, jos yksittäisen työntekijän ansiot verotarkastuksen
  tms. seurauksena kasvavat yli 5 000 € tai työnantajan maksamien yksilöityjen palkkojen
  (verotarkastuksessa yms. selvitettyjen ansioiden saajat on voitu yksilöidä) kokonaissumma
  kasvaa yli 15 000 €.
 • Jos kyse on sellaisista työnantajan maksamista pimeistä palkoista, joiden saajia ei
  Verohallinnossa ole pystytty yksilöimään, on työnantajakohtainen raja 50 000 €. Jos ilmoitus
  tehdään yksilöityjen palkkojen perusteella, niin samalla ilmoitetaan myös yksilöimättä jäävät
  palkat niiden suuruudesta riippumatta.

Ilmoituksen vähimmäistietoja ovat ilmoitusta koskevan

 • työnantajan nimi
 • yritystunnus
 • työntekijätiedot ja heidän palkkatietonsa sekä
 • verotukseen lisätyn palkkasumman määrä.

Verotarkastuskertomuksesta on hyvä toimittaa sekä verotarkastuskertomuksen tekstiosa sekä liitteenä olevat ennakkoperinnän havaintoluettelot.

Kyselyt ja ilmoitukset tehdään kirjeitse, sähköpostitse tai Verohallinnon turvapostimenettelyä käyttäen:

Sähköposti: tyelvalvonta(at)etk.fi (Tämä on suojaamaton sähköpostiyhteys, jolla ei tule lähettää luottamuksellisia tietoja.)

Eläketurvakeskus
Valvontaosasto
00065 ELÄKETURVAKESKUS

Lisätietoja antavat tarkastuspäällikkö Tiia Lahti puh. 029 411 2421 sekä erityisasiantuntija Anu Jarva 029 411 2699

Veroviranomaisen tiedustelut työeläkevakuuttamista koskevista tiedoista

Veroviranomainen voi myös verotusmenettelylain (1558/1995) 19 §:n perusteella tiedustella ETK:lta yksilöityjen työnantajien työeläkevakuutustietoja, jotka saattavat olla tarpeen verovelvollisen verotusta tai muutoksenhakua koskevan asian käsittelyä varten.

Harmaan talouden selvitysyksikkö

Vuoden 2011 alusta verohallinnon alaisuudessa on toiminut pysyvä Harmaan talouden selvitysyksikkö (HTSY).

Selvitysyksikön tehtävänä on

 • edistää harmaan talouden torjuntaa tuottamalla ja jakamalla tietoa harmaasta taloudesta ja sen torjunnasta  (mm. ilmiöselvitykset)
 • laatia viranomaiselle velvoitteidenhoitoselvityksiä organisaatioista ja organisaatiohenkilöistä

ETK tekee selvitysyksikön kanssa aktiivista yhteistyötä. ETK:lla on harmaan talouden selvitysyksiköstä säädetyn lain (1207/2010) perusteella oikeus pyytää edellä mainittuja velvoitteidenhoitoselvityksiä työeläkevakuuttamisen valvonnan tueksi.

Selvitysyksiköllä on saman lain 4 §:n ja 7 §:n perusteella oikeus saada ETK:lta tietoja ilmiöselvitysten ja velvoitteidenhoitoselvitysten laatimiseksi.

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.