Ismo Risku

28.3.2023 Ismo Risku

Eläketurvan sääntöpohjaisuus luo uskottavuutta

Valtiovarainministeriö (VM) julkaisi maaliskuun alussa kaksi selvitystä, jotka käsittelevät julkisen talouden tasapainottamista. Myös eläkkeet ovat päässeet kartoituksen kohteeksi. Tämä ei ole yllättävää, koska eläkemenot ovat merkittävä osa julkisista menoistamme.

31.3.2022 Ismo Risku

Sota vaikuttaa eläkkeisiin näillä näkymin vain vähän

Venäjän hyökkäys Ukrainaan on kestänyt runsaan kuukauden. Oletettavasti useimpien käsitys Euroopan tulevaisuudesta on mullistunut näiden päivien aikana. Tapahtumien vaikutukset suomalaisiin eläkkeisiin ja niiden rahoitukseen ovat nähtävissä olevien tietojen perusteella verraten vähäisiä. Tulevaisuus on kuitenkin epävarma, kuten olemme viime vuosina saaneet moneen kertaan oppia.

4.1.2022 Ismo Risku

Kenelle työeläkevarat kuuluvat?

Suomen työeläkevarat olivat syyskuun lopussa noin 245 miljardia euroa. Yksityisen sektorin osuus oli 153 miljardia ja julkisen sektorin 92 miljardia euroa. Asukasta kohden laskettuna varoja oli runsaat 44 tuhatta euroa, mutta tämä on ainoastaan rahamäärää havainnollistava konkretisointi. Eläkkeet tai niiden rahoitusvastuu eivät suinkaan jakaudu samansuuruisina siivuina koko väestölle.

23.9.2020 Ismo Risku

Mistä eläke karttuu?

Työeläke karttuu työstä, mutta ei vain työstä. Eläke karttuu myös useiden sosiaalietuusjaksojen aikana ja työkyvyttömyyseläkkeisiin lisätään niin sanottu tulevan ajan karttuma. Selvitimme vuonna 2017 vanhuuseläkkeelle siirtyneiden eläkkeen karttumista. Vuoden 2004 jälkeen karttuneet eläkkeet perustuivat 90 prosenttisesti työansioihin. Sosiaalietuusjaksoista ansiosidonnainen työttömyysturva oli tärkein eläkettä kartuttava jakso.

25.7.2019 Ismo Risku

Kolme kuvaa suomalaisesta sisusta

Lasse Virén täytti 70 vuotta 22.7.2019. Juhlan kunniaksi YLE näytti Münchenin 10 000 metrin kultajuoksun. Lasse kaatui, nousi ja jatkoi olympiavoittoon maailmanennätysajalla. Kuva maasta nousevasta Virénistä näyttää suomalaisesta sisusta sen, mitä haluamme nähdä. Mutta mitä työvoimatilastot kertovat sisustamme?

5.12.2018 Ismo Risku

Mä joka päivä töitä teen

Eläkkeelle ehtineiden naimissa olevien miesten elinkaaren ansiot ovat olleet lähes kaksinkertaisia verrattuna naimattomiin. Naisten väliset erot eri siviilisäädyissä ovat selkeästi pienempiä. Miksi näin on? Kysymykseen ei ole helppoa vastausta, mutta faktat ja selitys ilmiölle ovat Matin ja Tepon hallussa.

28.5.2018 Ismo Risku

Yksilölliset tilit eivät tuo lisää rahaa eläkkeisiin

Väestön ikääntyminen luo paineita eläkkeiden rahoitukseen. Paljonkaan liioittelematta voidaan väittää, että viimeisen neljännesvuosisadan ajan eläkeuudistusten punainen lanka on ollut eläkejärjestelmämme sopeuttaminen väestön ikääntymiseen. Ajoittain esitetään, että koko nykyinen eläkejärjestelmämme tulisi korvata yksilöllisillä eläketileillä.