Eläketurvakeskuksesta lähetettiin ulkomaille vuonna 2022 yhteensä 7 017 eläkehakemusta. Eläkehakemuksista suurin osa eli 59 prosenttia lähetettiin Ruotsiin (4 145 hakemusta).

Toiseksi eniten eläkehakemuksia lähetettiin Suomesta Viroon, 998 hakemusta. Viron osuus kokonaismäärästä on 14 prosenttia. Seuraavilla sijoilla olivat Norja 7 prosentin (518 hakemusta) ja Saksa 5 prosentin (348 hakemusta) osuuksilla kokonaismäärästä.

Loppuosa eläkehakemuksista suuntasi pääasiassa Britanniaan (141 hakemusta), Sveitsiin (140 hakemusta), Ranskaan (69 hakemusta), Yhdysvaltoihin (66 hakemusta), Tanskaan (58 hakemusta), Espanjaan (56 hakemusta) ja Italiaan (56 hakemusta). Muihin EU/ETA- ja sosiaaliturvasopimusmaihin lähetettiin yhteensä 422 eläkehakemusta.

Yhteensä 7 017
Maa Kpl
1. Ruotsi 4 145
2. Viro 998
3. Norja 518
4. Saksa 348
5. Britannia 141
6. Sveitsi 140
7. Ranska 69
8. Yhdysvallat 66
9. Tanska 58
10. Espanja 56
11. Italia 56
12. Alankomaat 53
13. Puola 48
14. Belgia 39
15. Kanada 30
16. Latvia 25
17. Bulgaria 24
18. Unkari 24
19. Irlanti 22
20. Itävalta 21
21. Kreikka 21
22. Liettua 18
23. Romania 13
24. Luxemburg 12
25. Portugali 11
26. Australia 10
27. Islanti 8
28. Tšekki 8
29. Israel 7
30. Kypros 6
31. Kroatia 5
32. Malta 4
33. Slovenia 4
34. Intia 3
35. Slovakia 3
Muut * 3

*Muut sisältää ne maat, joihin on lähetetty vain yksi hakemus vuoden 2022 aikana.

Ulkomaille lähetettävien eläkehakemusten määrät ovat olleet laskusuunnassa jo usean vuoden ajan. Vuonna 2022 Eläketurvakeskuksesta lähetettiin ulkomaille kuitenkin noin 1 300 eläkehakemusta enemmän kuin vuonna 2021. Poikkeuksellisen suuri työeläkeindeksin korotus innosti ihmisiä hakemaan eläkettä erityisesti loppuvuodesta 2022 ja tämä näkyi myös ulkomaisten eläkehakemusten määrissä.

Eläketurvakeskuksesta ulkomaille lähetettävien eläkehakemusten määrän ennustetaan laskevan vielä seuraavan kolmen vuoden ajan. Tämän jälkeen määrän ennustetaan tasaantuvan ja pysyvän samalla tasolla useamman vuoden ajan.

Suurin osa ennustetusta laskusta liittyy Ruotsiin. Suurten ikäpolvien edustajista monet ovat työskennelleet Ruotsissa 1960-70-luvuilla ja heistä useimmat ovat jo saavuttaneet vanhuuseläkeiän. Ruotsiin lähetettävien eläkehakemusten osuus kaikista ulkomaille lähetettävistä eläkehakemuksista on pienentynyt tasaisesti jo useamman vuoden ajan.