Eläketurvakeskuksesta lähetettiin ulkomaille vuonna 2020 yhteensä 6 054 eläkehakemusta. Eläkehakemuksista suurin osa eli 62 prosenttia lähetettiin Ruotsiin. Ruotsiin lähetettyjen eläkehakemusten määrä on vähentynyt tasaisesti jo useamman vuoden. Vuonna 2020 Ruotsiin lähetettiin noin 900 eläkehakemusta vähemmän kuin vuonna 2019.

Toiseksi eniten eläkehakemuksia lähetettiin Suomesta Viroon, 827 hakemusta. Viron osuus kokonaismäärästä on 14 prosenttia. Seuraavilla sijoilla olivat Norja 6 prosentin (402 hakemusta) ja Saksa 5 prosentin (300 hakemusta) osuuksilla kokonaismäärästä.

Loppuosa eläkehakemuksista suuntasi pääasiassa Britanniaan, Tanskaan, Yhdysvaltoihin, Sveitsiin, Ranskaan ja Alankomaihin (1-2 prosenttia/maa). Muihin EU/ETA- ja sosiaaliturvasopimusmaihin lähetettiin yhteensä 345 eläkehakemusta.

Ulkomaille lähetetyt eläkehakemukset 2020 TOP 10 maat.

Yhteensä 6 054
Maa Kpl
1. Ruotsi 3 744
2. Viro 827
3. Norja 402
4. Saksa 300
5. Sveitsi 102
6. Britannia 99
7. Tanska 73
8. Yhdysvallat 66
9. Ranska 56
10. Alankomaat 49
11. Espanja 46
12. Italia 38
13. Puola 34
14. Unkari 21
15. Itävalta 20
16. Belgia 19
17. Kanada 19
18. Bulgaria 16
19. Latvia 16
20. Romania 14
21. Israel 11
22. Kreikka 11
23. Luxemburg 11
24. Australia 9
25. Irlanti 9
26. Islanti 8
27. Liettua 6
28. Tšekki 5
29. Kroatia 4
30. Portugali 4
31. Liechtenstein 2
32. Slovakia 2
33. Slovenia 2
Muut * 9

*Muut sisältää ne maat, joihin on lähetetty vain yksi hakemus vuoden 2020 aikana.

Vuonna 2020 Eläketurvakeskuksesta lähetettiin ulkomaille noin 1 000 eläkehakemusta vähemmän kuin vuonna 2019. Ulkomaille lähetettävien eläkehakemusten määrissä on odotettavissa laskua myös jatkossa. Suurin osa ennustetusta laskusta liittyy Ruotsiin. Suurten ikäpolvien edustajista monet ovat työskennelleet Ruotsissa 1960-70-luvuilla ja heistä useimmat ovat jo saavuttaneet vanhuuseläkeiän.

Eläketurvakeskuksesta ulkomaille lähetettävien eläkehakemusten määrän ennustetaan laskevan vielä seuraavan viiden vuoden ajan. Tämän jälkeen määrän ennustetaan tasaantuvan ja pysyvän samalla tasolla useamman vuoden ajan.