Eläketurvakeskuksesta lähetettiin ulkomaille vuonna 2023 yhteensä 5 309 eläkehakemusta. Eläkehakemuksista suurin osa eli 53 prosenttia lähetettiin Ruotsiin (2 808 hakemusta).

Toiseksi eniten eläkehakemuksia lähetettiin Suomesta Viroon, 974 hakemusta. Viron osuus kokonaismäärästä on 18 prosenttia. Seuraavilla sijoilla olivat Norja 7 prosentin (387 hakemusta) ja Saksa 5 prosentin (254 hakemusta) osuuksilla kokonaismäärästä.

Loppuosa eläkehakemuksista suuntasi pääasiassa Britanniaan (135 hakemusta), Sveitsiin (77 hakemusta), Espanjaan (72 hakemuksta), Ranskaan (70 hakemusta), Yhdysvaltoihin (63 hakemusta) ja Alankomaihin (53 hakemusta). Muihin EU/ETA- ja sosiaaliturvasopimusmaihin lähetettiin yhteensä 416 eläkehakemusta.

Yhteensä 5 309
Maa Kpl
1. Ruotsi 2 808
2. Viro 974
3. Norja 387
4. Saksa 254
5. Britannia 135
6. Sveitsi 77
7. Espanja 72
8. Ranska 70
9. Yhdysvallat 63
10. Alankomaat 53
11. Tanska 49
12. Italia 46
13. Puola 33
14. Latvia 29
15. Belgia 29
16. Kreikka 27
17. Liettua 21
18. Romania 20
19. Itävalta 19
20. Unkari 19
21. Bulgaria 18
22. Kanada 15
23. Kroatia 15
24. Luxemburg 15
25. Irlanti 14
26. Portugali 11
27. Australia 7
28. Islanti 6
29. Kypros 5
30. Japani 4
31. Israel 3
32. Slovakia 3
33. Malta 2
34. Tsekki 2
Muut * 4

*Muut sisältää ne maat, joihin on lähetetty vain yksi hakemus vuoden 2023 aikana.

Vuonna 2023 Eläketurvakeskuksesta lähetettiin ulkomaille noin 1 700 eläkehakemusta vähemmän kuin vuonna 2022. Ulkomaille lähetettävien eläkehakemusten määrät ovat olleet laskusuunnassa jo usean vuoden ajan.

Vuonna 2022 Eläketurvakeskuksesta lähetettiin ulkomaille kuitenkin noin 1 300 eläkehakemusta enemmän kuin vuonna 2021. Poikkeuksellisen suuri työeläkeindeksin korotus innosti ihmisiä hakemaan eläkettä erityisesti loppuvuodesta 2022 ja tämä näkyi myös ulkomaisten eläkehakemusten määrissä.

Eläketurvakeskuksesta ulkomaille lähetettävien eläkehakemusten määrän ennustetaan laskevan vielä seuraavan kahden vuoden ajan. Tämän jälkeen määrän ennustetaan tasaantuvan ja pysyvän samalla tasolla useamman vuoden ajan.

Suurin osa ennustetusta laskusta liittyy Ruotsiin. Suurten ikäpolvien edustajista monet ovat työskennelleet Ruotsissa 1960-70-luvuilla ja heistä useimmat ovat jo saavuttaneet vanhuuseläkeiän. Ruotsiin lähetettävien eläkehakemusten osuus kaikista ulkomaille lähetettävistä eläkehakemuksista on pienentynyt tasaisesti jo useamman vuoden ajan.

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.