Eläketurvakeskuksesta lähetettiin ulkomaille vuonna 2021 yhteensä 5 641 eläkehakemusta. Eläkehakemuksista suurin osa eli 62 prosenttia lähetettiin Ruotsiin (3 511 hakemusta). Ruotsiin lähetettyjen eläkehakemusten määrä on vähentynyt tasaisesti jo useamman vuoden. Vuonna 2021 Ruotsiin lähetettiin noin 200 eläkehakemusta vähemmän kuin vuonna 2020.

Toiseksi eniten eläkehakemuksia lähetettiin Suomesta Viroon, 763 hakemusta. Viron osuus kokonaismäärästä on 13 prosenttia. Seuraavilla sijoilla olivat Norja 7 prosentin (409 hakemusta) ja Saksa 4 prosentin (244 hakemusta) osuuksilla kokonaismäärästä.

Loppuosa eläkehakemuksista suuntasi pääasiassa Britanniaan (98 hakemusta), Sveitsiin (95 hakemusta), Yhdysvaltoihin (55 hakemusta), Ranskaan (47 hakemusta), Alankomaihin (45 hakemusta) ja Espanjaan (39 hakemusta). Muihin EU/ETA- ja sosiaaliturvasopimusmaihin lähetettiin yhteensä 335 eläkehakemusta.

Yhteensä 6 054
Maa Kpl
1. Ruotsi 3 744
2. Viro 827
3. Norja 402
4. Saksa 300
5. Sveitsi 102
6. Britannia 99
7. Tanska 73
8. Yhdysvallat 66
9. Ranska 56
10. Alankomaat 49
11. Espanja 46
12. Italia 38
13. Puola 34
14. Unkari 21
15. Itävalta 20
16. Belgia 19
17. Kanada 19
18. Bulgaria 16
19. Latvia 16
20. Romania 14
21. Israel 11
22. Kreikka 11
23. Luxemburg 11
24. Australia 9
25. Irlanti 9
26. Islanti 8
27. Liettua 6
28. Tšekki 5
29. Kroatia 4
30. Portugali 4
31. Liechtenstein 2
32. Slovakia 2
33. Slovenia 2
Muut * 9

*Muut sisältää ne maat, joihin on lähetetty vain yksi hakemus vuoden 2020 aikana.

Vuonna 2021 Eläketurvakeskuksesta lähetettiin ulkomaille noin 400 eläkehakemusta vähemmän kuin vuonna 2020. Ulkomaille lähetettävien eläkehakemusten määrissä on odotettavissa laskua myös jatkossa. Suurin osa ennustetusta laskusta liittyy Ruotsiin. Suurten ikäpolvien edustajista monet ovat työskennelleet Ruotsissa 1960-70-luvuilla ja heistä useimmat ovat jo saavuttaneet vanhuuseläkeiän.

Eläketurvakeskuksesta ulkomaille lähetettävien eläkehakemusten määrän ennustetaan laskevan vielä seuraavan neljän vuoden ajan. Tämän jälkeen määrän ennustetaan tasaantuvan ja pysyvän samalla tasolla useamman vuoden ajan.