Oletko hakemassa eläkettä ulkomailta? Katso vastauksemme usein kysyttyihin kysymyksiin.

Kysymys: Olin 1970-luvulla muutaman vuoden töissä Ruotsissa ja 1980-luvulla Norjassa. Miten voin hakea eläkettä noilta ajoilta?

Vastaus: Ulkomailla ansaittua eläkettä haet samalla hakemuslomakkeella kuin Suomen eläkkeitä. Eläketurvakeskus toimittaa hakemuksesi ulkomaille, jos asut Suomessa ja haet eläkettä yhdestä tai useammasta EU/ETA-maasta, Britanniasta tai Sveitsistä.

Voit jättää eläkehakemuksen sähköisesti useimpien työeläkelaitosten verkkosivuilla. Tarkista, onko oman eläkelaitoksesi verkkosivuilla sähköinen hakemispalvelu käytössä.

Jos oma työeläkelaitoksesi ei tarjoa sähköistä hakemispalvelua, voit käyttää paperilomaketta tai verkossa täytettävää ja tulostettavaa lomaketta. Voit täyttää ja tulostaa hakemuksen Työeläke.fi-palvelussa tai Eläketurvakeskuksen, Kelan tai oman työeläkelaitoksesi verkkosivuilla. Paperisia eläkehakemuslomakkeita saat Eläketurvakeskuksesta, työeläkelaitoksista ja Kelan toimistoista. Täytetyt lomakkeet voit palauttaa mihin tahansa edellä mainituista paikoista.

Eläkehakemuksen liitteeksi tarvitaan tiedot ulkomaan työskentelystä ja asumisesta (liite U). Ilmoita tiedot ulkomailla olostasi mahdollisimman tarkasti, sillä annetut tiedot ovat ulkomailla lähtökohtana hakemuksesi käsittelylle ja eläkeoikeutesi selvittämiselle. Kaikesta ulkomaan työskentelystä ja asumisesta on ilmoitettava itse. Tietoja ei välttämättä saada muualta.

Ilmoita tiedot myös niiden maiden osalta, joista et nyt aio hakea eläkettä. Liitä mukaan mahdolliset kopiot ulkomaan työskentelyä ja oleskelua koskevista asiakirjoista, kuten työtodistuksista, työkirjoista ja palkkakuiteista.

Kun ulkomainen eläkeviranomainen on antanut päätöksensä, se lähettää päätöksen suoraan sinulle. Päätöstiedot toimitetaan myös Eläketurvakeskukseen, työeläkelaitokseesi ja Kelaan.

Aiheesta muualla:

Kysymys: Olen työskennellyt Suomen lisäksi sekä Kanadassa että Yhdysvalloissa. Miten haen näiden maiden eläkettä?

Vastaus: Jos olet ilmoittanut Suomen eläkehakemuslomakkeella hakevasi myös jonkin sosiaaliturvasopimusmaan eläkettä, Eläketurvakeskus lähettää sinulle tarvittavan maakohtaisen eläkehakemuksen ja hakuohjeet. Suomi on solminut jokaisen sosiaaliturvasopimusmaan kanssa kahdenkeskisen sosiaaliturvasopimuksen, joten maiden hakuprosesseissa on eroja.

Hakemuskäsittelyä nopeuttaaksesi voit myös tulostaa hakemuslomakkeet Työeläke.fi-palvelusta tai Eläketurvakeskuksen verkkosivuilta. Löydät ne Lomakkeet-osion kohdasta Eläke sosiaaliturvasopimusmaista. Kun olet täyttänyt hakemuslomakkeet, palauta ne Eläketurvakeskukseen. Eläketurvakeskus vahvistaa sosiaaliturvasopimusmaan eläkelaitosta varten sovitut tiedot ja välittää hakemuksesi edelleen kyseisen maan eläkelaitokseen käsiteltäväksi.

Yhdysvaltojen varsinaiset eläkehakemuslomakkeet saat Yhdysvaltojen Oslon suurlähetystöstä sen jälkeen, kun Eläketurvakeskus on toimittanut suurlähetystöön allekirjoittamasi ilmoituksen eläkkeen hakemisesta.

Kiinan osalta eläkkeen hakeminen poikkeaa muista sosiaaliturvasopimusmaista. Sosiaaliturvasopimuksen perusteella voit saada Kiinasta vanhuuseläkkeen, mutta sinun on haettava sitä itse. Eläkeasioita Kiinassa hoitaa Social Insurance Administration, josta voi kysyä tarkempia lisätietoja eläkkeen hakemisesta.

Lue lisää Etk.fi:ssä:

Aiheesta muualla:

Kysymys: Olen työskennellyt muutaman vuoden Thaimassa. Miten selvitän eläkeoikeuteni siellä ja haen maan eläkettä?

Vastaus: Koska Suomen ja Thaimaan välillä ei ole sosiaaliturvasopimusta, Eläketurvakeskus ei voi lähettää hakemustasi Thaimaahan. Sinun on itse huolehdittava eläkeoikeuden selvittämisestä ja mahdollisesta eläkkeen hakemisesta. Työeläke.fi-sivustolta voit tarkistaa maat, joista eläke maksetaan EU-asetuksen tai sosiaaliturvasopimuksen perusteella Suomeen. Muiden maiden eläke on haettava itse. On myös mahdollista, ettei kaikista niin sanotuista sopimuksettomista maista makseta eläkkeitä lainkaan Suomeen.

Muiden kuin EU/ETA- ja sosiaaliturvasopimusmaiden eläkelaitosten yhteystietoja löydät kansainvälisen sosiaaliturvalaitosten yhdistyksen ISSA:n verkkosivuilta.

Aiheesta muualla:

Kysymys: Työskentelin Ruotsissa 1970–1980-luvulla useamman vuoden. Nyt olen saanut Ruotsista AMF Pensionilta kirjeen, jossa he kehottavat minua hakemaan eläkettä. Mitä minun tulisi tehdä?

Vastaus: Monissa maissa lakisääteistä eläketurvaa täydentävät ammatilliset lisä- ja sopimuseläkkeet. Ruotsin yksi suurimmista sopimuseläkelaitoksista on AMF Pension. Eläketurvakeskus ei välitä ulkomaille sopimuseläkkeitä koskevia hakemuksia, koska ne eivät kuulu EU:n sosiaaliturva-asetusten piiriin. Mahdollinen oikeus lisä- tai sopimuseläkkeeseen ja se, miten eläkettä haetaan, sinun tulee selvittää itse suoraan asianomaisesta eläkelaitoksesta.

Joissakin maissa (esim. Ranska, Sveitsi) on myös sellaisia pakollisia, lakisääteisiä lisäeläkkeitä, jotka kuuluvat EU:n sosiaaliturva-asetusten piiriin. Tällöin lakisääteisen lisäeläkkeen hakeminen hoituu maan peruseläkkeen hakemisen yhteydessä Eläketurvakeskuksen kautta, eikä sitä tarvitse erikseen itse hakea.

Lisätietoja eri maiden lisä- ja sopimuseläkkeistä löydät tältä sivustolta, kohdasta Työ ja eläkkeet ulkomailla > Muiden maiden eläkejärjestelmät.

Lue lisää Etk.fi:ssä:

Aiheesta muualla:

Kysymys: Työskentelin nuoruudessani Saksassa ja Sveitsissä. En ole vielä jäämässä eläkkeelle, mutta minua kiinnostaisi tietää, kuinka paljon eläkettä tulen saamaan kyseisistä maista. Kuinka voin selvitellä asiaa?

Vastaus: Jos haluat ennakkoarvion ulkomaisen eläkkeesi määrästä, sinun tulee pyytää sitä suoraan kyseisen maan eläkeviranomaiselta. Heillä on arvion antamiseen tarvittavat tiedot. Helpoin ja usein ainoa tapa on pyytää arviota vapaamuotoisella kirjeellä.

Pyyntöön tarvittavat tiedot vaihtelevat maittain, mutta kirjeessä tulisi mainita ainakin:

  • omat henkilö- ja yhteystiedot
  • kyseisen maan henkilötunnus tai vakuutusnumero, jos sellaiset ovat tiedossasi sekä
  • mahdollisimman tarkat tiedot asumisestasi ja työskentelystäsi kyseisessä maassa.

Kun pyydät arviota eläkkeestäsi EU/ ETA-maasta, Britanniasta, Sveitsistä tai maasta, jonka kanssa Suomella on sosiaaliturvasopimus, pyynnön voi tehdä myös suomeksi. Joillain mailla on arvion pyytämiseen tarkoitettu valmis lomake, joka on tulostettavissa maan eläkeviranomaisen kotisivuilta.

Useimmista ulkomaiden eläkelaitoksista voit saada arvion kotiisi kirjeitse. Toiset maat taas voivat toimittaa sinulle kirjautumistunnuksen ja salasanan, joilla pääset itse katsomaan omia eläketietojasi suoraan kyseisen eläkelaitoksen tarjoamasta verkkopalvelusta.

On myös maita, jotka eivät pysty antamaan lainkaan etukäteisarviota eläkkeestä, mutta voivat toimittaa ns. työsuhdeotteen, josta voit tarkistaa, mitä eläkevakuutusaikoja sinulle on rekisteröity kyseisessä maassa. Yhteys- ja maakohtaisia lisätietoja eläkearvion pyytämiseksi löydät Työeläke.fi-sivustolta osiosta Lisätietoa eri maiden eläkkeistä.

Aiheesta muualla:

Kysymys: Täytän tänä vuonna 64 vuotta ja olen jäämässä vanhuuseläkkeelle Suomessa. Olen työskennellyt myös Saksassa ja haluaisin hakea sieltä kertyneen eläkkeen samalla. Voinko hakea Saksan eläkettä jo 64-vuotiaana?

Vastaus: Kyllä, tietyin edellytyksin Saksan vanhuuseläke voidaan myöntää varhennettuna jo 64-vuotiaana, mutta Saksan yleinen vanhuuseläkeikä on korkeampi. Eläketurvakeskus ei tiedä yksittäisten hakijoiden kohdalla täyttyvätkö vaaditut edellytykset varhennettuun eläkkeeseen. Sinun tulisi itse selvittää asia ottamalla joko etukäteen yhteyttä Saksan eläkelaitokseen tai hakemalla eläkettä.

Kun haet ulkomaan vanhuuseläkettä, tarkista aina etukäteen kyseisen maan yleinen vanhuuseläkeikä. Monissa maissa, kuten Saksassa, yleistä vanhuuseläkeikää on viime vuosina nostettu ja eläkkeeseen oikeuttava ikä saattaa riippua syntymävuodesta tai vuodesta, jolloin eläkkeen hakee maksuun.

Eläke voidaan joissain tilanteissa myöntää myös ennen yleisen vanhuuseläkeiän täyttämistä, mutta usein eläkkeeseen tehdään silloin varhennusvähennys. On myös maita, joissa eläkkeen varhentaminen ei ole lainkaan mahdollista.

Lue lisää Etk.fi:ssä:

Aiheesta muualla:

Kysymys: Jäin työttömäksi noin vuosi sitten ja työttömyysetuuteni maksu jatkuu edelleen. Olen työskennellyt myös Virossa ja siellä olisin jo oikeutettu vanhuuseläkkeeseen. Voinko hakea Viron eläkettä, vaikka saan työttömyysetuutta Suomessa?

Vastaus: Voit hakea Viron eläkettä, vaikka saat työttömyysetuutta tai muita etuuksia, mutta sinun on hyvä huomioida, että ulkomaan eläkelaitoksen maksama eläke voi vähentää työttömyysetuuden tai muun etuuden määrää tai estää sen maksamisen kokonaan. Tarkista etuutta maksavalta taholta mahdollisen ulkomaan eläkkeen vaikutus etuuteen ennen ulkomaan eläkkeen hakemista.

Lakisääteisellä ulkomaan eläkkeellä on myös vaikutusta Suomen eläke-etuuksiin. Ulkomaan työeläke estää ennen vuotta 2018 myönnetyn Suomen osa-aikaeläkkeen maksamisen. Ulkomaan työ- tai asumisperusteinen eläke estää myös Kelan eläketuen maksamisen.

Jos toimit yrittäjänä tai maatalousyrittäjänä, vakuuttamisvelvollisuutesi päättyy lakisääteisen vanhuuseläkkeen (myös ulkomaisen työeläkkeen) alkamiseen. Tämän jälkeen voit ottaa vapaaehtoisen yrittäjän/maatalousyrittäjän eläkevakuutuksen.

Aiheesta muualla: 

Kysymys: Minulle on hieman epäselvää, ketkä käsittelevät eläkehakemustani täällä Suomessa?

Vastaus: Eläkehakemuksesi käsittelyssä on mukana useita toimijoita sen mukaisesti, mitä eläkkeitä olet hakemassa. Työeläkelaitoksesi käsittelee hakemuksen Suomen työeläkkeen ja Kela kansaneläkkeen osalta. Jos olet hakenut ulkomaan eläkettä, Eläketurvakeskus välittää hakemuksen siltä osin EU/ETA- ja sosiaaliturvasopimusmaihin sekä Sveitsiin ja Britanniaan.

Työeläke.fi-sivuston etusivulla on ’Siirry työeläkelaitoksesi palveluun’ -laatikko, jonka kautta voit selvittää oman työeläkelaitoksesi, jos se ei ole tiedossasi.

Aiheesta muualla:

Kysymys: Aion hakea eläkettä Ruotsista ja Norjasta ja mietin, kuinka kauan eläkehakemusten käsittely näissä maissa kestää?

Vastaus: Eläkehakemusten käsittely kestää ulkomailla yleensä pidempään kuin Suomessa. Käsittelyaikaan vaikuttaa mm. se, mitä eläkettä haetaan ja mistä maasta ja mitä tietoja kyseisen maan eläkelaitos tarvitsee hakemuksesi käsittelyä varten.

Esimerkiksi vuonna 2021 vanhuuseläkehakemusten keskimääräinen käsittelyaika oli Virossa noin 3 kuukautta, Ruotsissa noin 4 kuukautta, Norjassa noin 5 kuukautta ja Saksassa noin 6 kuukautta.

Tarkempia tietoja hakemuksesi käsittelyn etenemisestä voit tiedustella suoraan ulkomaiselta eläkelaitokselta. Asiaasi käsittelevän ulkomaisen eläkelaitoksen yhteystiedot saat Eläketurvakeskukselta kirjeitse viimeistään siinä vaiheessa, kun eläkehakemuksesi on toimitettu kyseiseen maahan.

Voit jättää ulkomaan vanhuuseläkehakemuksen noin 6-9 kuukautta ennen eläkkeen toivottua alkamisajankohtaa. Hakemus tulisi jättää viimeistään sen kuukauden aikana, jona haluaisit eläkkeesi alkavan.

Aiheesta muualla:

Kysymys: Jätin Ruotsin eläkehakemukseni kuukausi sitten. Mistä tiedän, onko Ruotsin eläkelaitos vastaanottanut hakemukseni?

Vastaus: Kun EU/ETA-maan, Britannian tai Sveitsin eläkehakemus on toimitettu Eläketurvakeskuksesta ulkomaille, lähettää Eläketurvakeskus sinulle tiedotekirjeen. Tiedotekirjeestä saat yhteystiedot ulkomaiseen eläkelaitokseen, johon voit halutessasi olla suoraan yhteydessä puhelimitse, sähköpostitse tai kirjeitse ja tiedustella eläkehakemuksesi käsittelystä tarkemmin.

Voit seurata oman asiasi käsittelytilannetta myös Eläketurvakeskuksen sähköisessä asiointipalvelussa. Asiointipalveluun pääset Etk.fi ja Työeläke.fi -sivuilta.

Myös joillain ulkomaisilla eläkelaitoksilla on verkkopalvelu, josta voi seurata oman eläkehakemusasiansa käsittelyä. Verkkopalvelut ovat pääasiallisesti suunniteltu jokaisen maan kansalliseen käyttöön, mutta myös ulkomailla asuvien on usein mahdollista tilata palveluun tunnukset ja salasana tai koodi, joilla pääsee tarkastelemaan omia tietojaan. Saat tarvittavat kirjautumistiedot ottamalla yhteyttä ulkomaiseen eläkelaitokseen.

Aiheesta muualla:

Kysymys: Olen hakenut eläkettä Saksasta, ja nyt sain hakemukseeni liittyen paljon lisäkyselyitä Saksan eläkeviranomaiselta. En oikein ymmärrä kaikkea mitä he pyytävät, voiko Eläketurvakeskus vastata kyselyihin puolestani?

Vastaus: Ei, Eläketurvakeskus ei voi vastata saamiisi kyselyihin puolestasi eikä se tee kirjallisia käännöksiä saamistasi asiakirjoista, mutta se voi auttaa sinua vastaamaan kyselyyn mahdollisuuksiensa mukaan. Lähtökohtaisesti sinun tulee vastata kaikkiin saamiisi kyselyihin itse ja tarvittaessa hankkia käännösapua omalla kustannuksellasi.

Ulkomaan eläkeviranomainen voi pyytää sinulta tarkempia lisätietoja selvittäessään eläkeoikeuttasi. Pyyntöihin vastaaminen on erittäin tärkeää, koska vastaamatta jättäminen johtaa eläkehakemuksesi käsittelyn viivästymiseen tai jopa sen hylkäämiseen. Kyselyt ovat yleensä maan virallisella kielellä, mutta sinulla on oikeus vastata niihin suomeksi tai millä tahansa muulla EU:n virallisella kielellä.

Vastaukset kyselyihin kannattaa aina palauttaa suoraan ulkomaan eläkeviranomaiselle ja noudattaa tarkasti kyselyissä ilmoitettua määräaikaa. Tarvittaessa voit toimittaa kyselyt myös Eläketurvakeskukseen, työeläkelaitokseesi tai Kelaan välitettäväksi edelleen ulkomaille. Tällöin on kuitenkin muistettava, että lähetyksesi menee ensin Suomen vastaanottajalaitoksen työjonoon, jolloin käsittelyajoissa voi olla viiveitä. Varmistat vastauksesi nopeimman toimituksen lähettämällä sen itse suoraan ulkomaille.

Aiheesta muualla:

Kysymys: Olen hakenut Suomesta työkyvyttömyyseläkettä. Olen työskennellyt myös Virossa, mutta en ole hakenut sieltä eläkettä. Miksi Viron eläkelaitos lähettää minulle lisätiedusteluja?

Vastaus: Kun olet työskennellyt tai toiminut yrittäjänä Suomen lisäksi toisessa EU/ETA-maassa, Britanniassa tai Sveitsissä, Suomen työeläkelaitos tarvitsee eläkkeesi laskemiseksi todistuksen työskentelyajoistasi (=vakuutusajoistasi) toisessa EU/ETA-maassa. Ulkomaan eläkelaitos saattaa tarvita myös sinulta lisäselvityksiä työskentelystäsi voidakseen vahvistaa vakuutusaikasi kyseisessä maassa. Lisäksi Kela tarvitsee tietoja ja todistuksen ulkomailla asumisestasi voidakseen käsitellä kansaneläkehakemuksesi.

On tärkeää, että vastaat ulkomaan eläkelaitoksen lähettämiin kyselyihin, koska vastaamatta jättäminen voi johtaa Suomen eläkehakemuksen käsittelyn viivästymiseen tai jopa sen hylkäämiseen.

Aiheesta muualla:

Kysymys: Olen hakenut Ruotsin eläkettä, mutta haluankin perua hakemukseni. Miten peruminen tehdään?

Vastaus: Jos hakemustasi ei ole vielä lähetetty ulkomaille käsiteltäväksi, etkä ole vielä saanut Eläketurvakeskukselta tiedotekirjettä hakemuksesi ulkomaille toimittamisesta, voit perua hakemuksesi soittamalla Eläketurvakeskukseen.

Jos hakemuksesi on jo käsittelyssä ulkomailla, voit perua sen vapaamuotoisella kirjallisella ilmoituksella. Lähetä perumisilmoitus hakemusta käsittelevään ulkomaan eläkelaitokseen. Voit tehdä perumisen suomeksi tai millä tahansa muulla EU:n virallisella kielellä. Muistathan ilmoittaa myös Eläketurvakeskukseen, että olet perunut hakemuksesi.

Jos ulkomaan eläkelaitos on ehtinyt jo antaa päätöksensä, eläkkeen peruminen on yleensä hankalampaa. Lisätietoja asiasta saat ensisijaisesti päätöksen antaneelta ulkomaan eläkelaitokselta.

Kysymys: Hain Norjan eläkettä pari kuukautta sitten ja nyt jäin miettimään, miten saan tietää, myöntääkö Norja eläkkeen vai ei?

Vastaus: Ulkomaan eläkelaitos lähettää kirjallisen eläkepäätöksensä suoraan hakijalle. Päätös annetaan pääsääntöisesti maan omalla kielellä ja siitä käy ilmi, onko eläke hylätty (ja millä syyllä) vai myönnetty sekä eläkkeen alkamisaika ja määrä.

Lisätietoja ulkomaan eläkepäätöksestä saat päätöksen antaneelta eläkelaitokselta.

Aiheesta muualla:

Kysymys: Hain äskettäin Suomen työeläkettä ja samalla Espanjan eläkettä. Onko niin, että tuleva Espanjan eläkkeeni maksetaan sitten Suomen työeläkkeen yhteydessä?

Vastaus: Ei makseta. Ulkomaan eläkkeen maksaa aina sen maan eläkelaitos, josta eläke on myönnetty. Siksi on tärkeää, että ilmoitat eläkehakemuksella tilinumerosi kansainvälisessä IBAN-muodossa ja vastaat ulkomaan eläkelaitoksen mahdollisesti lähettämiin kyselyihin pankkiyhteystiedoistasi.

Ulkomaan eläke maksetaan kyseisen maan valuutassa. Kansainvälisten tilisiirtojen maksut vaihtelevat pankeittain ja maittain. Mahdollisista käsittelymaksuista saat tarkemmat tiedot omasta pankistasi.

Aiheesta muualla: 

Kysymys: Hain eläkettä Ranskasta, mutta en ole tyytyväinen saamaani päätökseen. Mielestäni Ranska ei ole huomioinut kaikkia siellä työskentelemiäni aikoja. Mitä voin tehdä?

Vastaus: Jos olet tyytymätön ulkomaan eläkeviranomaisen antamaan päätökseen, voit hakea siihen muutosta heti päätöksen saatuasi siinä olevien muutoksenhakuohjeiden mukaisesti. Toimita kirjallinen valituksesi annetussa määräajassa ensisijaisesti suoraan päätöksen antaneelle eläkelaitokselle tai muutoksenhakuohjeessa mainittuun muuhun osoitteeseen. Tarvittaessa voit lähettää valituksen myös Eläketurvakeskukseen, työeläkelaitokseesi tai Kelaan, josta se välitetään edelleen oikealle taholle. Muista kuitenkin, että välikäsien kautta lähetetty valitus ei välttämättä ehdi tiukan muutoksenhakuajan puitteissa ulkomaille.

Valituskirjeellä tulisi mainita ainakin se,

  • mihin päätökseen haet muutosta
  • mitä muutoksia vaadit
  • perustelut muutokselle.

Valituksen liitteeksi kannattaa toimittaa perustelujasi tukevia asiakirjoja, kuten työtodistuksia, palkkakuitteja tai uusia lääketieteellisiä selvityksiä, joita ulkomaan eläkelaitoksella ei mahdollisesti ole ollut käytettävissään eläkehakemustasi käsitellessään.

Muista mainita myös omat yhteystietosi sekä allekirjoittaa ja päivätä kirje. EU/ETA-maiden päätöstä koskevan valituksen voit tehdä suomen ja ruotsin lisäksi myös muilla EU:n virallisilla kielillä. Sosiaaliturvasopimusmaan päätöksestä voit valittaa suomen ja ruotsin lisäksi kyseisen maan virallisella kielellä.

Kun olet saanut eläkepäätökset kaikista niistä EU/ETA-maista, joista olet hakenut eläkettä, voit tutkia päätöksistä niiden yhteisvaikutusta eläkeoikeuksiisi. Jos eri maiden eläkepäätöksillä on mielestäsi kielteinen yhteisvaikutus eläkeoikeuteesi yhdessä tai useammassa EU/ETA-maassa, voit lisätietojen saamiseksi olla yhteydessä päätöksen antaneeseen eläkelaitokseen ja pyytää päätösten tarkistamista. Päätösten tarkistamista varten sinun tulee pyytää Eläketurvakeskuksesta EU-eläkepäätösten yhteenveto (P1-lomake).

Aiheesta muualla: 

Kysymys: Sain eläkepäätöksen Saksasta. Miten kyseinen maa verottaa eläkettäni? Eihän minun nyt tarvitse maksaa veroa kahteen maahan?

Vastaus: Eläkkeen myöntäjämaa pidättää eläkkeestäsi omien säädöksiensä mukaisen veron. Lisätietoja ulkomaan eläkkeesi verotuksesta saat ulkomaan eläkepäätöksestä, eläkettä maksavalta eläkelaitokselta tai kyseessä olevan maan veroviranomaiselta.

Se, miten ulkomainen eläketulo verotetaan Suomessa, riippuu kyseisen maan ja Suomen välisestä verosopimuksesta. Lisätietoja ulkomaan eläkkeen vaikutuksesta verotukseesi Suomessa saat Suomen verottajan Henkilöasiakkaan kansainvälisen tuloverotuksen palvelunumerosta.

Aiheesta muualla:

Kysymys: Saan eläkettä Virosta, mutta maksusuoritukset loppuivat yllättäen huhtikuussa. Mistä tämä voi johtua?

Vastaus: Useiden maiden eläkelaitokset lähettävät eläkkeensaajilleen vuosittain täytettäväksi henkilötietolomakkeen, jolla tarkistetaan henkilötietojen oikeellisuus ja että eläkettä ei vahingossa makseta jo edesmenneelle eläkkeensaajalle. Lomakkeesta käytetään myös nimitystä elossaolotodistus. Lomake tulee täyttää ja palauttaa annettujen ohjeiden mukaisesti ulkomaille, sillä sen palauttamatta jättäminen johtaa yleensä eläkkeen maksun katkeamiseen.

Usein lomakkeeseen vaaditaan viranomaisen tai vastaavan vahvistus (allekirjoitus ja leima) siitä, että henkilö on edelleen elossa.

Joidenkin maiden eläkelaitokset eivät erikseen muistuta todistuksen palauttamisesta, vaan odottavat sen oma-aloitteista toimittamista eläkkeensaajalta.

Jos eläkkeen maksu katkeaa, syynä voi olla myös se, että eläke on ollut määräaikainen. Jos olet saanut työkyvyttömyyseläkettä, voi eläkkeen maksu katketa, kun täytät kyseisen maan vanhuuseläkeiän etkä ole vielä hakenut vanhuuseläkettä tai saanut siitä päätöstä.

Viron eläkkeen maksu on tässä tapauksessa ilmeisesti loppunut siksi, koska eläkkeen maksu katkaistaan siellä 1.4. alkaen, jos elossaolotodistusta ei palauteta 1.3. mennessä.

Aiheesta muualla:

Kysymys: Saan eläkettä Tanskasta. Olen muuttamassa seuraavan kuukauden alussa ja haluaisin tietää välittyykö tieto Suomen viranomaisten kautta automaattisesti myös Tanskaan?

Vastaus: Ei välity. Eläkkeensaajana sinun tulee itse ilmoittaa kaikista olosuhteissasi tapahtuvista muutoksista mahdollisimman pian suoraan ulkomaan eläkettä maksavalle taholle, sillä tiedot eivät pääsääntöisesti välity automaattisesti Suomesta ulkomaille. Olennaisia muutoksia olosuhteissa ovat esimerkiksi osoitteen-, siviilisäädyn tai tilinumeron muutos sekä tieto uuden työsuhteen alkamisesta tai yrittäjätoiminnan aloittamisesta.

Kysymys: Puolisoni menehtyi äskettäin ja hän sai eläkettä myös Ruotsista. Miten minun tulisi toimia, jotta Ruotsin eläkkeen maksu ei jatku turhaan?

Vastaus: Jos eläkkeensaaja menehtyy, kannattaa omaisten välittää tieto siitä mahdollisimman nopeasti ulkomaista eläkettä maksavalle taholle. Nopealla ilmoituksella voidaan välttyä eläkkeen liikamaksulta. Eläkelaitos perii maksetun liikamaksun takaisin jälkikäteen. Jos omaisilla ei ole varmuutta siitä, mistä eläkelaitoksesta tai maasta eläkkeensaaja sai ulkomailta eläkettä, he voivat olla yhteydessä Eläketurvakeskuksen asiakaspalveluun.

Eläketurvakeskus saa viranomaisena tiedon eläkkeensaajan kuolemasta hieman viiveellä sen jälkeen, kun tieto on päivittynyt väestötietojärjestelmään. Saatuaan vahvistetun tiedon eläkkeensaajan kuolemasta Eläketurvakeskus välittää tiedon niihin ulkomaisiin eläkelaitoksiin, joista eläkkeensaajalla on Eläketurvakeskuksen rekisteritietojen mukaan lakisääteinen eläke maksussa.

Lue lisää Etk.fi:ssä:

Aiheesta muualla:

Kysymys: Minun pitäisi ilmoittaa saamani Norjan eläkkeeni määrä paikkaan X. Saanko eläkkeen ajantasaisen määrätiedon Eläketurvakeskuksesta?

Vastaus: Et saa. Eläketurvakeskus ei ylläpidä rekisteriä ulkomaisten eläkelaitosten maksamien eläkkeiden määristä. Sinun tulee tiedustella oman eläkkeesi määrä suoraan eläkettä maksavalta eläkelaitokselta.

Aiheesta muualla:

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.